« Späť

Liturgický program 1.10 - 21.10. 2018

Liturgický program Malý Lipník

 

Pondelok 1. október

Ochrana presvätej Bohorodičky - Pokrov

*za ctiteľov najsv. Srdca Ježišovho a svätého ruženca

Myrovanie

16:30

Nedeľa 7. október

 

Dvadsiata nedeľa po Päťdesiatnici

 

*Viera s rodinou

Zbierka: Na potreby chrámu

 

09:30

Nedeľa 14. október

 

 Dvadsiata prvá nedeľa po Päťdesiatnici

rod. Bratičáková: *Štefan, Mária

09:30

 

Nedeľa 21. október

 

Dvadsiata druhá nedeľa po Päťdesiatnici

 

Štefan Šesták č. 125: *Štefan, Mária

Zbierka: Misie

 

09:30

 

o. Pavel Sirotňák farnosť Sulín: 0911 204 316