« Späť

Liturgický program 10.06.-16.06.2019

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 10. jún

 

Pondelok Svätého Ducha

Myrovanie

Milan, Helena Šestákoví: *Milan, Helena, Ivana, Andrea s rodinou

Obchod okolo chrámu

18:00

Utorok 11. jún

 

Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš

rod. Haščaková č. 17: + Ján, Anna a ostatní z rodiny

Moleben k Božskému srdcu

18:00

Streda 12. jún

 

Prepodobný otec Onufrios Veľký

+ Antónia, Štefánia, Štefan Svisták

07:30

Štvrtok 13. jún

 

Svätá mučenica Akvilína

rod. Štefaňáková č. 152: *Ján a Mária s rdinou

18:00

Piatok 14. jún

 

Svätý prorok Elizeus

rod. Iľkovičová: + Anna, Michal

Moleben k Božskému srdcu

18:00

Sobota 15. jún

 

Zakončenie Päťdesiatnice

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

07:30

Nedeľa 16. jún

 

 1. nedeľa po Päťdesiatnici – Všetkých svätých

Za veriacich farnosti

Zbierka: Na potreby chrámu

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: pondelok – 15:00, piatok – 16:00, nedeľa - 07:30

Starina: pondelok - 16:30, nedeľa – 09:00