« Späť

Liturgický program 21.10.-27.10.2019

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 21. október

 

Prepodobný otec Hilarión Veľký

+ Jozef Šviderský - týždňová

18:00

Utorok 22. október

 

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup

rod. Dudová: + Anna Marinčinová -/panychída/

18:00

Streda 23. október

 

Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat

 rod. Gladišová: * Anna

18:00

Štvrtok 24. október

 

Svätý mučeník Aretas a spol.

rod. Miklušová: + Mária Miklušová

18:00

Piatok 25. október

 

Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios

rod. Tokarčíková: + Danka

18:00

Sobota 26. október

 

Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myrovonný

rod. Lešková: + Anna Lešková

07:30

Nedeľa 27. október

 

 20. nedeľa po Päťdesiatnici.  

Za veriacich farnosti

10:30

CSL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: štvrtok – 16:30, sobota – 09:0, nedeľa – 09:00

Starina: nedeľa – 07:30