« Späť

Liturgický program 30.09.-06.10. 2019

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 30. september

 

Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska

rod. Martoňaková: *Jana – 40 rokov

18:00

Utorok 1. október

 

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa - Pokrov

rod. Gladišová: č. 77: *Štefan, Alena s rodinou, Jaroslav s rodinou

15:30

Streda 2. október

 

Svätý hieromučeník Cyprián

 rod. Varhoľová: * Ján, Alena, Michaela, Jakub, Ján

18:00

Štvrtok 3. október

 

Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita

rod. Gladišová: + Štefan, Anna Lajčakoví a ostatní z rodiny

18:00

Piatok 4. október

 

Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup

*Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

18:00

Sobota 5. október

 

Svätá mučenica Charitína

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

07:30

Nedeľa 6. október

 

 17. nedeľa po Päťdesiatnici

Za veriacich farnosti

Zbierka: Pre potreby chrámu

10:30

SL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: utorok – 14:00, sobota – 15:00, nedeľa – 07:30

Starina:  štvrtok – 15:30, nedeľa – 09:00