« Späť

Liturgický program 31.12. - 06.01.2019

Liturgický program Malý Lipník

 

Pondelok 31. december

 

Prepodobná matka Melánia Rímska

+ Mária Miklušová – týždňová

Ďakovný akatist

17:00

Utorok 1. január

 

 Obrezanie Pána

Prikázaný sviatok

Myrovanie

10:30

Streda 2. január

 

Svätý otec Silvester, rímsky pápež

   rod. Svistáková: *Ján – 50 rokov

17:00

Štvrtok 3. január

 

Svätý prorok Malachiáš

rod. Kravčaková:  *František, Mária s rod.

17:00

Piatok 4. január

 

Zbor svätých 70 apoštolov

*Ctiteľov Najsv. Srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

17:00

Sobota 5. január

 

 

Predvečer Bohozjavenia

+ Ctiteľov Najsv. Srdca Ježišovho a sv. ruženca

Veľká večiereň + svätenie vody

Veľké povečerie

07:30

14:30

21:00

Nedeľa 6. január

 

 Bohozjavenie Pána.

Za veriacich farnosti

Myrovanie

Zbierka: Pre potreby chrámu

11:00

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: utorok- 09:00,  piatok – 14:30, nedeľa - 07:30

Starina: utorok – 07 :30,štvrtok – 15:00, nedeľa – 09:00