Naša farnosť Tichý Potok patrí do Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie. Na jej území je prihlásených k trvalému pobytu cca 348 obyvateľov, z toho 264 je gréckokatolíkov, ostatní sú rímskokatolíci a iného vierovyznania. Tieto údaje sú však dosť klamlivé, pretože viac ako 100 ľudí býva a pracuje mimo farnosti. Starobylý chrám je zasvätený Zosnutiu Presvätej Bohorodičky (v rím.kat. obrade Nanebovzatiu Panny Márie) a pochádza z roku 1696. Od katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Prešove sme vzdialení 50 km.  Tešíme sa o Váš záujem o našu stránku a budeme radi, ak navšívite aj našu farnosť.

Obec Tichý Potok s Gréckokatolíckym chrámom Pr. Bohorodičky