Celý profil
Ako si nás, Otče, miloval, ako si nás len miloval, keď si nám poslal svojho Syna. A my sme od Teba utekali v domnení, že nás nenávidíš

Daniel patrí aj do:

Priatelia

Štefan Hrbček
Martin Lojek
Natália Nová
Marián Majzel
Mária Duľová
Simona Hritzová
Peter Čech
Jozef Benyak