« Späť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 2.časť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 2.časť

Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe prosíme. Boh je dobrý Otec, ktorý dáva dobré veci svojim deťom, prečo nám niekedy nemôže dať to, čo ho žiadame?

Tento článok je pokračovaním článku:  Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 1.časť

 

Problém č.3: Ľudia si často nechcú dať pomôcť

Podobne ako s láskou je to aj s pomocou. Keď sa človek rozhodne, že nechce pomoc, Boh ani my mu ju nemôžeme nanútiť. Ľudia sa často dostanú do problému a dlho v ňom zotrvávajú aj kvôli tomu, že dokonca nie sú ochotní prijať ani len ľudskú pomoc. Či už je to odborná lekárska pomoc, pomoc rodiny, priateľov, ktorá sa naozaj osobne núka- pri štúdiu, práci, starostlivosti o deti, pri hľadaní životného partnera, pri zdravotných problémoch... Prijať pomoc v určitom zmysle znamená ponížiť sa a uznať, že svojimi silami to človek nezvláda, a to nie je príjemné. V rodine je dobrý učiteľ, ktorý chce pomôcť s problémami pri učení, kamarátky dávajú kontakt na skúseného lekára v poradni pri problémoch otehotnieť, ktosi ponúkne miesto pre otca rodiny bez práce...Odpoveď je: „Nie. Ďakujem.“ Mnohokrát sa nám nemusí páčiť prirodzený spôsob riešenia našich problémov, ale často ten zázrak, o ktorý sa modlíme, je prijať ponúkanú pomocnú ruku.

Ďalší problém nastane, keď daný človek väčšinou už má vymyslený svoj plán, ktorým sa chce riadiť a o Božej ceste nechce ani počuť. Vie, že Boh by mu pomohol, ale o tento druh pomoci nestojí. Často sa nechce vzdať nejakého chvíľkového pôžitku alebo nechce odpustiť, čo ničí jeho, jeho rodinu, finančné zázemie, budúcnosť. Často sa nám zdá, že keď sa modlíme, je to ešte horšie. Pravdou je, že človek, ktorý si nechce dať pomôcť, musí dôjsť na koniec vlastných síl, aby dovolil iným alebo Bohu podať mu pomocnú ruku. V takej situácii sa väčšina ľudí Božej ruky chytí. Takí, ktorí predsa len ostanú ležať na dne, tam zostanú najčastejšie kvôli vlastnej pýche. Účinnou modlitbou je modliť sa za tohto človeka, aby spoznanal pravdu a to, čo je skutočne dobré. Potrebná je tiež modlitba tzv. zástupného pokánia-t.j. odprosovať Boha za hriechy, zvlášť za pýchu, ktorá spútava tohto človeka a prosiť o milosť pravej ľútosti pre neho.

 

Problém č.4: Myslíme si, že vidíme celý obraz

Skutočnosť, ktorú si musíme pripustiť je, že my ľudia nikdy nebudeme vidieť veci úplne objektívne a nikdy nebudeme vidieť život človeka v celku- jeho minulosť, prítomnosť a budúcnosť naraz tak, ako ho vidí Boh. Keď zomrel sv. Dominik Savio v mladom veku, Don Bosco bol prekvapený. Podľa jeho životopisu bolo známe, že Don Bosco každoročne oznamoval, koľko ľudí zomrie v dedine, v jeho oratóriu, či dokonca na kráľovskom dvore. O smrti Dominika Savia však ani netušil. Dominik bol už za života považovaný za svätého a Don Bosco v ňom videl svojho budúceho verného spolupracovníka, mladého muža, ktorý bude privádzať stovky ak nie tisíce k Bohu. Mal všetko, aby bol mocným Božím nástrojom. V kázni na pohrebe Don Bosco podotkol: Ktovie, možno ho Pán zobral teraz k sebe, verného a neochvejného, aby ho ochránil pred vekom, v ktorom kvôli pokušeniu už padlo mnoho verných duší. Tak ho Pán vzal, aby ho už teraz odmenil.“ Mnohokrát sa nám nepáči koniec našich modlitieb. Nevidíme víťazstvo. Ale ak poznáme Boha, dôverujeme jeho láske a milosrdenstvu, začneme dôverovať, že aj koniec, ktorý sa nám nepáči je pre toho človeka ten najlepší. Môže sa nám zdať, že by sme vedeli vymyslieť niečo lepšie. Nezabúdajme ale, že ľudia si nevyberajú vždy to lepšie a zasa sme pri slobodnej vôli človeka, ktorú sa Boh rozhodol rešpektovať.

 

Problém č.5: Slabý zápas o dušu

Niekedy zabúdame, že o dušu človeka sa zvádza ten najtuhší boj, a že skutočne máme protivníka, ktorý nám živú vieru, záchranu manželstva, či oslobodenie od závislosti nedaruje na striebornom podnose. Celé roky sa diablovi darí rovnaký trik: kradnúť, zabíjať a ničiť a potom z toho obviniť Boha: „Ak je Boh všemohúci, prečo nepomohol, neochránil, neuzdravil...?“ Diabol bude bojovať o to, aby sme mu našu rodinu či priateľov nevytrhli z rúk. Len tak ich nepustí. Preto naša modlitba musí byť vytrvalá a s dôverou. „Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána; - muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní.“ Jak 1,6-8

 „Strelné“ modlitby v boji o dušu, či rodinu nemusia vôbec postačovať- sviatosti, pôst a modlitba používajúc Sväté Písmo sú tie najmocnejšie zbrane, ktoré skutočne dokážu ochromiť nášho nepriateľa. Pohodlnosť a lenivosť nás zasa môžu stáť víťazstvo.

Článok pokračuje na : Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 3. časť

©MojaKomunita

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
[...] Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe... [...] Čítať viac
Odoslané 30.4.2019 14:46.
[...] Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe... [...] Čítať viac
Odoslané 30.4.2019 15:01.
Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 1.časť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 1.časť

Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe prosíme. Boh je dobrý Otec, ktorý dáva dobré veci svojim deťom, prečo nám niekedy nemôže dať to, čo ho žiadame?
Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 3.časť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 3.časť

Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe prosíme. Boh je dobrý Otec, ktorý dáva dobré veci svojim deťom, prečo nám niekedy nemôže dať to, čo ho žiadame?
Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 2.časť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 2.časť

Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe prosíme. Boh je dobrý Otec, ktorý dáva dobré veci svojim deťom, prečo nám niekedy nemôže dať to, čo ho žiadame?
Čo znamenajú lampióny šťastia

Čo znamenajú lampióny šťastia

Lampióny šťastia vypúšťané do vzduchu či púšťané po vode majú pôvod v ázijských tradíciách, ktorými uctievajú ázijských bohov a zároveň veria, že s lampiónmi od nich odíde "smola" a všetko zlé.
Čo prezradila duša z očista sv. Gertrúde

Čo prezradila duša z očista sv. Gertrúde

Nasledujúce citáty pochádzajú z rozhovoru sv. Gertrúdy Veľkej s dušou z očistca brata Hermana, za ktorú sa svätá vytrvalo modlila. Pán Ježiš dal duši milosť rozprávať sa so svätou a prezdradiť jej, čo duša v očistci prežíva.
Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny... Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).
Modlitba za rodinu Jána Pavla II.

Modlitba za rodinu Jána Pavla II.

Modlitba za rodinu Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi, ty si Otcom všetkých ľudí. Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého,...
Máme sa Boha pýtať „Prečo?“

Máme sa Boha pýtať „Prečo?“

V živote sú situácie, ktoré sa nám nepáčia a vôbec nerozumieme, prečo sa dejú. Niektorí tvrdia, že pýtať sa Boha, prečo sa niečo stalo je výrazom neúcty a neviery voči Nemu. Avšak, vôbec tomu tak byť nemusí.
Zmeň svoju mentalitu obete na mentalitu víťaza

Zmeň svoju mentalitu obete na mentalitu víťaza

Ublížil Ti niekto neprávom? Nedostáva/lo sa Ti dostatok lásky, pozornosti, ochrany, pochopenia? Si obeťou traumy, psychického, fyzického, sexuálneho zneužívania? Zažil/a si zradu, opustenie rodičom, partnerom, neochotu pomôcť od najbližších, šikanu, výsmech, nezáujem od autorít a ľudí, ktorí mali moc ovplyvniť Tvoj pokrok? Ak áno, môžeš byť v pokušení prisvojiť si zmýšľanie obete, ktorým sa nakoniec úplne zničíš.
Neplánované dieťa nemusí byť nechcené

Neplánované dieťa nemusí byť nechcené

Každé dieťa je obrovský Boží dar. Počatie každého dieťatka je hotový zázrak, predsa sa niekedy žena či manželský pár akosi nedokáže na fakt, že čakajú bábätko, pozerať hneď tak s nadšením. Ľudia sú rýchli do odsudzovania a posudzovania, ale to nechajme na Boha. My sa poďme pozrieť na to, ako môže zaskočený pár či žena začať s radosťou očakávať nový život.
Uzdravenie v mojom živote a nová práca

Uzdravenie v mojom živote a nová práca

Nemôžeme si hovoriť: ,,to sa nedá, toto už lepšie nebude“ alebo ,,ja mám vždy takú smolu.“ Takými rečami dávame ,,zelenú“ zlému a jeho cieľom je škodiť a zabíjať. Je preto dôležité každý deň hovoriť verše zo Svätého písma a vyhlasovať ich pre seba a pre svoje rôzne oblasti v živote a s vierou čakať na zmenu. Všetky modlitby sú vypočuté, musíme sa len modliť s vierou. A tak ďakujem Bohu za jeho lásku, milosrdenstvo a oddanosť.
Ako som v Regensburgu znovuobjavil Božie Milosrdenstvo

Ako som v Regensburgu znovuobjavil Božie Milosrdenstvo

Po dlhom trojmesačnom trápení a hľadaní riešení tam, kde ich niet, som s manželkou na kolenách povedal Bohu, aby sa postaral, lebo my už nevládzeme. Bolo to 6.11.2017, keď z nemocnice v Poprade do hodiny prepustili jediného lekára v celom Česko-Slovensku, ktorý ma vedel zoperovať. Na druhý deň po prebdenej noci som dostal prísľub od mojej poisťovne, že ma príjme Klinika Milosrdných bratov v nemeckom Regensburgu.
Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Sv. Gertrúda Veľká ako jedna z prvých zanechala písomné zmienky o víziách a návštevách duší z očistca. Po skončení tejto krátkej modlitby mala vždy obraz mnohých duší odchádzajúcich z očistca do neba.
Božie princípy pre prácu

Božie princípy pre prácu

Je úžasné sledovať, ako Boh vymyslel prácu- a našu potrebu pracovať. Ak sa nám dlhodobo nič nechce robiť, je to chorobný stav. Prirodzene je v nás túžba niečo tvoriť, robiť, vyrábať a tak odrážať krásny Boží obraz v nás.
Tí, čo sú spolu takí šťastní

Tí, čo sú spolu takí šťastní

Príbeh o nečakaných (ale plánovaných) zásnubách a Božom vedení vo vzťahu.
Si dar

Si dar

Si krásne úžasné stvorenie. Nezdá sa Ti to? Ver mi, neexistuje nikto taký ako Ty, nik kto by obohacoval svet takým spôsobom ako ho Ty robíš krajším a lepším.
Pre manželov: Manželská intimita bez nepríjemností

Pre manželov: Manželská intimita bez nepríjemností

Ak má byť manželská intimita príjemná a intímna, nemôže ísť iba o fyzickú intimitu. Obaja partneri potrebujú zažívať uvoľnenie a príjemnú atmosféru.
Pre manželov: Keď funguje manželská intimita

Pre manželov: Keď funguje manželská intimita

Manželská intimita je jedinečným svadobným darom od Boha pre manželský pár. Mnohí ho však skôr či neskôr v kresťanskom manželstve pokladajú za trápenie. Môže vôbec fungovať manželská intimita v manželstve, ktoré chce žiť tak, ako to chce Boh ?
Pre manželov- O čom je manželská zdržanlivosť a na čo slúži

Pre manželov- O čom je manželská zdržanlivosť a na čo slúži

Existuje mnoho otázok o manželskej intimite a aké v nej platia pravidlá. V krátkom článku nejde úplne dopodrobna rozobrať všetko, no začnime tým, že je dar.