« Späť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 1.časť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 1.časť

Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe prosíme. Boh je dobrý Otec, ktorý dáva dobré veci svojim deťom, prečo nám niekedy nemôže dať to, čo ho žiadame?

Problém č.1: Ľudia, za ktorých sa modlíme majú slobodnú vôľu, ktorú rešpektuje aj Boh

Prvý podstatný rozdiel je v osobe, za ktorú sa modlíme. Ak sa modlíme za seba a odstránime hlavné prekážky modlitby (neodpustenie, okultizmus, zotrvávanie v hriechu), proces je omnoho rýchlejší. Ak sa však modlíme za iných, naša modlitba pôsobí ako zmena klimatických podmienok- modlitba pre nich prináša Božiu ochranu, dáva túžbu a silu meniť sa, bojovať proti hriechu, modlitba pomáha rozpoznať klamstvá zlého a načúvať Duchu Svätému. Tu je však stále na danej osobe, koho cestu si vyberie.

Spomeňme si na Evu a Adama v raji: nemali žiadny hriech, každý deň boli s Bohom, vedeli, čo majú a nemajú robiť. Mali vôľu naklonenú robiť samé dobro. Potom sa stretli s hadom a vybrali si jeho ponuku. Aj dnes je to tak, ako hovorí Božie Slovo: „Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo.“ Rim 1,21

Záleží skutočne na človeku, akým sa rozhodne byť a či dovolí, aby sám seba považoval za múdrejšieho, ako je Boh. Modlitbou môžeme „ovplyvniť“, aby tento človek mal čo najviac podnetov a príležitostí vybrať si dobro a Boha. Tu je tiež účinné odprosovať Boha za to, že sa daná osoba povyšovala nad Boha  a bola neposlušná Jeho ceste. Napokon, poprosme Ducha Svätého, aby sa nám pomohol modliť správne, veď: „Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu.“ Rim 8,26-27

Problém č.2: Ľudia odmietajú skutočnú lásku a milujú to, čo ich ničí

Boh nám nemôže ako tyran nalinkovať, aby sme sa rozhodli pre Neho. Ak nás miluje, musí dať každému slobodnú vôľu vybrať si, koho alebo čo chce tento človek milovať. Aj keď si nevyberieme Jeho, nikdy neprestane o nás bojovať. Ľudia môžu milovať drogy, alkohol, adrenalín pri gamblerstve, môžu milovať peniaze a moc, viac ako všetko ostatné. Keď si musia vybrať medzi Bohom, rodinou,  zdravím, životom na slobode, často si vyberú práve závislosť alebo moc, peniaze či neviazaný sex. Nedá sa donútiť milovať. Dokonca ani Boh to nerobí. Našou úlohou nie je nútiť milovať, ale príťažlivo priťahovať k dobru.

Na nás ostáva milovať týchto ľudí, modlitbou ich sprevádzať a čakať, kým budú schopní prijať a vážiť si Božiu a našu lásku. Môže sa zdať, že naša modlitba zmôže málo, ale opak je pravdou. Hoci nevidíme ten výsledok, ktorý by sme chceli, taktiež nevidíme, pred čím všetkým naša modlitba ochránila človeka, za ktorého sa modlíme. Jedna manželka bola deprimovaná, že sa modlí, no manžel zase prišiel opitý domov. Čo však nevedela bol fakt, že si už pre nevysvetliteľný dôvod nedal posledný pohárik, ktorý by spôsobil otravu krvi a jeho následnú smrť. Niekedy nám naši blízki dajú určite zabrať, ale naša modlitba za nich má vždy zmysel.

Pokračovanie: Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 2.časť

©Moja Komunita

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
[...] Tento článok je pokračovaním článku: Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 1.časť Problém č.3: Ľudia si často nechcú dať pomôcť Podobne ako s láskou je to aj s pomocou. Keď sa... [...] Čítať viac
Odoslané 30.4.2019 14:16.
[...] Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe... [...] Čítať viac
Odoslané 30.4.2019 14:21.
[...] Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe... [...] Čítať viac
Odoslané 30.4.2019 14:46.
Ako pomôcť iným prekonať alkoholizmus

Ako pomôcť iným prekonať alkoholizmus

V článku 10 hlavných príčin, prečo ľudia podľahnú alkoholizmu sme si vysvetlili, že ak chceme pomôcť závislým ľuďom, musíme najprv pochopiť príčinu, prečo začali piť.
Videokatechéza pre rodiny 4: Láska v manželstve

Videokatechéza pre rodiny 4: Láska v manželstve

Videokatechézu publikujeme s osobným súhlasom Prof. Františka Trstenského, ktorý je jej autorom
Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Sv. Gertrúda Veľká ako jedna z prvých zanechala písomné zmienky o víziách a návštevách duší z očistca. Po skončení tejto krátkej modlitby mala vždy obraz mnohých duší odchádzajúcich z očistca do neba.
Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Odpustky znamenajú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny... Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).
Modlitba za pápeža Františka

Modlitba za pápeža Františka

Stáť na čele Cirkvi je zodpovednou a náročnou úlohou. Svätý otec potrebuje podporu mnohých modlitieb, aby pod vedením Ducha Svätého mohol vykonávať svoje poslanie a mal k tomu potrebnú múdrosť, silu a zdravie.
NEDEĽA a jej náboženský a sociálny význam AUDIOKATECHÉZA

NEDEĽA a jej náboženský a sociálny význam AUDIOKATECHÉZA

Nedeľa sa stala súčasťou „weekendu“ a v našom chápaní sa doslova dostala na chvost týždňa. Pre prvých kresťanov to však vždy bol prvý deň, ktorý dával orientáciu pre celý nový týždeň. V tetjo časti sa dozviete o význame a rizikách, ktorým je vystavený Pánov deň nielen zo strany spoločnosti, ale aj v postoji mnohých veriacich.
Videokatechéza pre rodiny 3: Povolanie rodiny

Videokatechéza pre rodiny 3: Povolanie rodiny

Videokatechézu publikujeme s osobným súhlasom Prof. Františka Trstenského, ktorý je jej autorom
Opravme si svoj obraz o Márii Magdaléne

Opravme si svoj obraz o Márii Magdaléne

O Márii Magdaléne čítame v Lk 8,2, že z nej Pán Ježiš vyhnal 7 zlých duchov. Mnohí to spájajú s hriechom v sexuálnej oblasti. Evanjeliá však nič také neuvádzajú. V tejto časti podávam pohľad na túto biblickú postavu, ako ho nachádzame v Svätom písme. Prajem Vám príjemné počúvanie.
Ako Cirkev naloží so skúsenosťou pandémie

Ako Cirkev naloží so skúsenosťou pandémie

Slovenská spoločnosť a Cirkev má skúsenosť s prvou a druhou vlnou pandémie.
Videokatechéza pre rodiny 2: Skutočnosť a výzvy rodín

Videokatechéza pre rodiny 2: Skutočnosť a výzvy rodín

Videokatechéza je publikovaná s osobným súhlasom Prof. Františka Trstenského, ktorý je jej autorom
Videokatechéza pre rodiny 1: Vo svetle slova

Videokatechéza pre rodiny 1: Vo svetle slova

S osobným dovolením publikujeme videokatechézu Prof. Františka Trstenského pre rodiny.
Domáca cirkev podľa vzoru prvých kresťanov

Domáca cirkev podľa vzoru prvých kresťanov

Prednáška na počúvanie Prof. Františka Trstenského
Modlitba sv. Františka Saleského v starobe

Modlitba sv. Františka Saleského v starobe

Pane, ty vieš lepšie ako ja, že zo dňa na deň starnem a jedného dňa budem starý. Chráň ma pred myšlienkou, že musím pri každej príležitosti a ku každej téme niečo povedať. ...
Litánie pokory

Litánie pokory

Autor: kardinál Rafaela Merryho del Val
Dôvera a túžba po dieťatku

Dôvera a túžba po dieťatku

Dva skutočné príbehy so spätným pohľadom na čakanie na dieťa.
Dôvera a túžba po životnom partnerovi

Dôvera a túžba po životnom partnerovi

Dva skutočné príbehy o čakaní na toho pravého/ tú pravú.
Modlitba za dôverujúce srdce

Modlitba za dôverujúce srdce

Drahý Bože, odovzdávam Ti moju túžbu po ____________________ .   Verím, že ma miluješ a robíš pre mňa a mojich blízkych len dobré. Pomôž mi rozumieť, čo ma touto situáciou...
Modlitba za dobrotivé srdce

Modlitba za dobrotivé srdce

Dobrý Bože, Ty si vždy dobrý ku všetkým bez ohľadu na to, či si to zaslúžia. Aké ťažké je mi milovať tých, ktorí mi ublížili alebo tých, ktorí sa ku mne správajú nepriateľsky. Ty však...
Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021

Hľa, vystupujeme do Jeruzalema“ (Mt 20, 18) Pôstne obdobie: čas na obnovu viery, nádeje a lásky
nšpirácia pravej lásky priamo od sv. Valentína

nšpirácia pravej lásky priamo od sv. Valentína

Niekto tvrdí, že tento sviatok neznáša a má ho plné zuby, niekto sa čuduje kde sa tu (asi z Ameriky) zas nabral, niekoho však 14.február privedie k osobe sv. Valentína- k inšpirácii pravej obetavej lásky.