« Späť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 2.časť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 2.časť

Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe prosíme. Boh je dobrý Otec, ktorý dáva dobré veci svojim deťom, prečo nám niekedy nemôže dať to, čo ho žiadame?

Tento článok je pokračovaním článku:  Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 1.časť

 

Problém č.3: Ľudia si často nechcú dať pomôcť

Podobne ako s láskou je to aj s pomocou. Keď sa človek rozhodne, že nechce pomoc, Boh ani my mu ju nemôžeme nanútiť. Ľudia sa často dostanú do problému a dlho v ňom zotrvávajú aj kvôli tomu, že dokonca nie sú ochotní prijať ani len ľudskú pomoc. Či už je to odborná lekárska pomoc, pomoc rodiny, priateľov, ktorá sa naozaj osobne núka- pri štúdiu, práci, starostlivosti o deti, pri hľadaní životného partnera, pri zdravotných problémoch... Prijať pomoc v určitom zmysle znamená ponížiť sa a uznať, že svojimi silami to človek nezvláda, a to nie je príjemné. V rodine je dobrý učiteľ, ktorý chce pomôcť s problémami pri učení, kamarátky dávajú kontakt na skúseného lekára v poradni pri problémoch otehotnieť, ktosi ponúkne miesto pre otca rodiny bez práce...Odpoveď je: „Nie. Ďakujem.“ Mnohokrát sa nám nemusí páčiť prirodzený spôsob riešenia našich problémov, ale často ten zázrak, o ktorý sa modlíme, je prijať ponúkanú pomocnú ruku.

Ďalší problém nastane, keď daný človek väčšinou už má vymyslený svoj plán, ktorým sa chce riadiť a o Božej ceste nechce ani počuť. Vie, že Boh by mu pomohol, ale o tento druh pomoci nestojí. Často sa nechce vzdať nejakého chvíľkového pôžitku alebo nechce odpustiť, čo ničí jeho, jeho rodinu, finančné zázemie, budúcnosť. Často sa nám zdá, že keď sa modlíme, je to ešte horšie. Pravdou je, že človek, ktorý si nechce dať pomôcť, musí dôjsť na koniec vlastných síl, aby dovolil iným alebo Bohu podať mu pomocnú ruku. V takej situácii sa väčšina ľudí Božej ruky chytí. Takí, ktorí predsa len ostanú ležať na dne, tam zostanú najčastejšie kvôli vlastnej pýche. Účinnou modlitbou je modliť sa za tohto človeka, aby spoznanal pravdu a to, čo je skutočne dobré. Potrebná je tiež modlitba tzv. zástupného pokánia-t.j. odprosovať Boha za hriechy, zvlášť za pýchu, ktorá spútava tohto človeka a prosiť o milosť pravej ľútosti pre neho.

 

Problém č.4: Myslíme si, že vidíme celý obraz

Skutočnosť, ktorú si musíme pripustiť je, že my ľudia nikdy nebudeme vidieť veci úplne objektívne a nikdy nebudeme vidieť život človeka v celku- jeho minulosť, prítomnosť a budúcnosť naraz tak, ako ho vidí Boh. Keď zomrel sv. Dominik Savio v mladom veku, Don Bosco bol prekvapený. Podľa jeho životopisu bolo známe, že Don Bosco každoročne oznamoval, koľko ľudí zomrie v dedine, v jeho oratóriu, či dokonca na kráľovskom dvore. O smrti Dominika Savia však ani netušil. Dominik bol už za života považovaný za svätého a Don Bosco v ňom videl svojho budúceho verného spolupracovníka, mladého muža, ktorý bude privádzať stovky ak nie tisíce k Bohu. Mal všetko, aby bol mocným Božím nástrojom. V kázni na pohrebe Don Bosco podotkol: Ktovie, možno ho Pán zobral teraz k sebe, verného a neochvejného, aby ho ochránil pred vekom, v ktorom kvôli pokušeniu už padlo mnoho verných duší. Tak ho Pán vzal, aby ho už teraz odmenil.“ Mnohokrát sa nám nepáči koniec našich modlitieb. Nevidíme víťazstvo. Ale ak poznáme Boha, dôverujeme jeho láske a milosrdenstvu, začneme dôverovať, že aj koniec, ktorý sa nám nepáči je pre toho človeka ten najlepší. Môže sa nám zdať, že by sme vedeli vymyslieť niečo lepšie. Nezabúdajme ale, že ľudia si nevyberajú vždy to lepšie a zasa sme pri slobodnej vôli človeka, ktorú sa Boh rozhodol rešpektovať.

 

Problém č.5: Slabý zápas o dušu

Niekedy zabúdame, že o dušu človeka sa zvádza ten najtuhší boj, a že skutočne máme protivníka, ktorý nám živú vieru, záchranu manželstva, či oslobodenie od závislosti nedaruje na striebornom podnose. Celé roky sa diablovi darí rovnaký trik: kradnúť, zabíjať a ničiť a potom z toho obviniť Boha: „Ak je Boh všemohúci, prečo nepomohol, neochránil, neuzdravil...?“ Diabol bude bojovať o to, aby sme mu našu rodinu či priateľov nevytrhli z rúk. Len tak ich nepustí. Preto naša modlitba musí byť vytrvalá a s dôverou. „Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána; - muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní.“ Jak 1,6-8

 „Strelné“ modlitby v boji o dušu, či rodinu nemusia vôbec postačovať- sviatosti, pôst a modlitba používajúc Sväté Písmo sú tie najmocnejšie zbrane, ktoré skutočne dokážu ochromiť nášho nepriateľa. Pohodlnosť a lenivosť nás zasa môžu stáť víťazstvo.

Článok pokračuje na : Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 3. časť

©MojaKomunita

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
[...] Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe... [...] Čítať viac
Odoslané 30.4.2019 14:46.
[...] Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe... [...] Čítať viac
Odoslané 30.4.2019 15:01.
Príďte na charitatívny beh BEH KALVÁRIOU 2023

Príďte na charitatívny beh BEH KALVÁRIOU 2023

Po vydarenom nultom ročníku sa aj tohto roku uskutoční v Považskej Bystrici 3.6.2023 charitatívny Beh Kalváriou, ktorého výťažok bude venovaný Filipkovi a Jessice na podporu ich finančne náročnej liečby.
Ježiš, Tebe som to urobil!

Ježiš, Tebe som to urobil!

Matka Tereza dvíha dlaň a ukazuje 5 prstov. Jej znak, ktorý hovorí: „TEBE SOM TO UROBILA!“ Toto gesto používa, keď prejavuje milosrdenstvo, keď dvíha malomocného, ale tiež vtedy, keď ju chcú oslavovať médiá.
Ako pomôcť iným prekonať alkoholizmus

Ako pomôcť iným prekonať alkoholizmus

V článku 10 hlavných príčin, prečo ľudia podľahnú alkoholizmu sme si vysvetlili, že ak chceme pomôcť závislým ľuďom, musíme najprv pochopiť príčinu, prečo začali piť.
Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Odpustky znamenajú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny... Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).
Rivalita medzi súrodencami

Rivalita medzi súrodencami

Rivalita medzi súrodencami býva častá. Hovoríme, že je normálna, ale je aj dobrá? V slovenských pomeroch sa „bojový stav“ medzi súrodencami (mladšími či staršími, dokonca dospelými) vyskytuje ako bežný jav. Náhle nás potom zarazí, že niektoré národy prirodzene vedú deti k vzájomnej súdržnosti, láske a rešpektu bez porovnávania a večného vzájomného súťaženia. Ako to potom s tou súrodeneckou rivalitou skutočne je?
Videokatechéza pre rodiny 4: Láska v manželstve

Videokatechéza pre rodiny 4: Láska v manželstve

Videokatechézu publikujeme s osobným súhlasom Prof. Františka Trstenského, ktorý je jej autorom
Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Sv. Gertrúda Veľká ako jedna z prvých zanechala písomné zmienky o víziách a návštevách duší z očistca. Po skončení tejto krátkej modlitby mala vždy obraz mnohých duší odchádzajúcich z očistca do neba.
Modlitba za pápeža Františka

Modlitba za pápeža Františka

Stáť na čele Cirkvi je zodpovednou a náročnou úlohou. Svätý otec potrebuje podporu mnohých modlitieb, aby pod vedením Ducha Svätého mohol vykonávať svoje poslanie a mal k tomu potrebnú múdrosť, silu a zdravie.
NEDEĽA a jej náboženský a sociálny význam AUDIOKATECHÉZA

NEDEĽA a jej náboženský a sociálny význam AUDIOKATECHÉZA

Nedeľa sa stala súčasťou „weekendu“ a v našom chápaní sa doslova dostala na chvost týždňa. Pre prvých kresťanov to však vždy bol prvý deň, ktorý dával orientáciu pre celý nový týždeň. V tetjo časti sa dozviete o význame a rizikách, ktorým je vystavený Pánov deň nielen zo strany spoločnosti, ale aj v postoji mnohých veriacich.
Videokatechéza pre rodiny 3: Povolanie rodiny

Videokatechéza pre rodiny 3: Povolanie rodiny

Videokatechézu publikujeme s osobným súhlasom Prof. Františka Trstenského, ktorý je jej autorom
Opravme si svoj obraz o Márii Magdaléne

Opravme si svoj obraz o Márii Magdaléne

O Márii Magdaléne čítame v Lk 8,2, že z nej Pán Ježiš vyhnal 7 zlých duchov. Mnohí to spájajú s hriechom v sexuálnej oblasti. Evanjeliá však nič také neuvádzajú. V tejto časti podávam pohľad na túto biblickú postavu, ako ho nachádzame v Svätom písme. Prajem Vám príjemné počúvanie.
Ako Cirkev naloží so skúsenosťou pandémie

Ako Cirkev naloží so skúsenosťou pandémie

Slovenská spoločnosť a Cirkev má skúsenosť s prvou a druhou vlnou pandémie.
Videokatechéza pre rodiny 2: Skutočnosť a výzvy rodín

Videokatechéza pre rodiny 2: Skutočnosť a výzvy rodín

Videokatechéza je publikovaná s osobným súhlasom Prof. Františka Trstenského, ktorý je jej autorom
Videokatechéza pre rodiny 1: Vo svetle slova

Videokatechéza pre rodiny 1: Vo svetle slova

S osobným dovolením publikujeme videokatechézu Prof. Františka Trstenského pre rodiny.
Domáca cirkev podľa vzoru prvých kresťanov

Domáca cirkev podľa vzoru prvých kresťanov

Prednáška na počúvanie Prof. Františka Trstenského
Modlitba sv. Františka Saleského v starobe

Modlitba sv. Františka Saleského v starobe

Pane, ty vieš lepšie ako ja, že zo dňa na deň starnem a jedného dňa budem starý. Chráň ma pred myšlienkou, že musím pri každej príležitosti a ku každej téme niečo povedať. ...
Litánie pokory

Litánie pokory

Autor: kardinál Rafaela Merryho del Val
Dôvera a túžba po dieťatku

Dôvera a túžba po dieťatku

Dva skutočné príbehy so spätným pohľadom na čakanie na dieťa.
Dôvera a túžba po životnom partnerovi

Dôvera a túžba po životnom partnerovi

Dva skutočné príbehy o čakaní na toho pravého/ tú pravú.
Modlitba za dôverujúce srdce

Modlitba za dôverujúce srdce

Drahý Bože, odovzdávam Ti moju túžbu po ____________________ .   Verím, že ma miluješ a robíš pre mňa a mojich blízkych len dobré. Pomôž mi rozumieť, čo ma touto situáciou...