« Späť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 2.časť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 2.časť

Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe prosíme. Boh je dobrý Otec, ktorý dáva dobré veci svojim deťom, prečo nám niekedy nemôže dať to, čo ho žiadame?

Tento článok je pokračovaním článku:  Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 1.časť

 

Problém č.3: Ľudia si často nechcú dať pomôcť

Podobne ako s láskou je to aj s pomocou. Keď sa človek rozhodne, že nechce pomoc, Boh ani my mu ju nemôžeme nanútiť. Ľudia sa často dostanú do problému a dlho v ňom zotrvávajú aj kvôli tomu, že dokonca nie sú ochotní prijať ani len ľudskú pomoc. Či už je to odborná lekárska pomoc, pomoc rodiny, priateľov, ktorá sa naozaj osobne núka- pri štúdiu, práci, starostlivosti o deti, pri hľadaní životného partnera, pri zdravotných problémoch... Prijať pomoc v určitom zmysle znamená ponížiť sa a uznať, že svojimi silami to človek nezvláda, a to nie je príjemné. V rodine je dobrý učiteľ, ktorý chce pomôcť s problémami pri učení, kamarátky dávajú kontakt na skúseného lekára v poradni pri problémoch otehotnieť, ktosi ponúkne miesto pre otca rodiny bez práce...Odpoveď je: „Nie. Ďakujem.“ Mnohokrát sa nám nemusí páčiť prirodzený spôsob riešenia našich problémov, ale často ten zázrak, o ktorý sa modlíme, je prijať ponúkanú pomocnú ruku.

Ďalší problém nastane, keď daný človek väčšinou už má vymyslený svoj plán, ktorým sa chce riadiť a o Božej ceste nechce ani počuť. Vie, že Boh by mu pomohol, ale o tento druh pomoci nestojí. Často sa nechce vzdať nejakého chvíľkového pôžitku alebo nechce odpustiť, čo ničí jeho, jeho rodinu, finančné zázemie, budúcnosť. Často sa nám zdá, že keď sa modlíme, je to ešte horšie. Pravdou je, že človek, ktorý si nechce dať pomôcť, musí dôjsť na koniec vlastných síl, aby dovolil iným alebo Bohu podať mu pomocnú ruku. V takej situácii sa väčšina ľudí Božej ruky chytí. Takí, ktorí predsa len ostanú ležať na dne, tam zostanú najčastejšie kvôli vlastnej pýche. Účinnou modlitbou je modliť sa za tohto človeka, aby spoznanal pravdu a to, čo je skutočne dobré. Potrebná je tiež modlitba tzv. zástupného pokánia-t.j. odprosovať Boha za hriechy, zvlášť za pýchu, ktorá spútava tohto človeka a prosiť o milosť pravej ľútosti pre neho.

 

Problém č.4: Myslíme si, že vidíme celý obraz

Skutočnosť, ktorú si musíme pripustiť je, že my ľudia nikdy nebudeme vidieť veci úplne objektívne a nikdy nebudeme vidieť život človeka v celku- jeho minulosť, prítomnosť a budúcnosť naraz tak, ako ho vidí Boh. Keď zomrel sv. Dominik Savio v mladom veku, Don Bosco bol prekvapený. Podľa jeho životopisu bolo známe, že Don Bosco každoročne oznamoval, koľko ľudí zomrie v dedine, v jeho oratóriu, či dokonca na kráľovskom dvore. O smrti Dominika Savia však ani netušil. Dominik bol už za života považovaný za svätého a Don Bosco v ňom videl svojho budúceho verného spolupracovníka, mladého muža, ktorý bude privádzať stovky ak nie tisíce k Bohu. Mal všetko, aby bol mocným Božím nástrojom. V kázni na pohrebe Don Bosco podotkol: Ktovie, možno ho Pán zobral teraz k sebe, verného a neochvejného, aby ho ochránil pred vekom, v ktorom kvôli pokušeniu už padlo mnoho verných duší. Tak ho Pán vzal, aby ho už teraz odmenil.“ Mnohokrát sa nám nepáči koniec našich modlitieb. Nevidíme víťazstvo. Ale ak poznáme Boha, dôverujeme jeho láske a milosrdenstvu, začneme dôverovať, že aj koniec, ktorý sa nám nepáči je pre toho človeka ten najlepší. Môže sa nám zdať, že by sme vedeli vymyslieť niečo lepšie. Nezabúdajme ale, že ľudia si nevyberajú vždy to lepšie a zasa sme pri slobodnej vôli človeka, ktorú sa Boh rozhodol rešpektovať.

 

Problém č.5: Slabý zápas o dušu

Niekedy zabúdame, že o dušu človeka sa zvádza ten najtuhší boj, a že skutočne máme protivníka, ktorý nám živú vieru, záchranu manželstva, či oslobodenie od závislosti nedaruje na striebornom podnose. Celé roky sa diablovi darí rovnaký trik: kradnúť, zabíjať a ničiť a potom z toho obviniť Boha: „Ak je Boh všemohúci, prečo nepomohol, neochránil, neuzdravil...?“ Diabol bude bojovať o to, aby sme mu našu rodinu či priateľov nevytrhli z rúk. Len tak ich nepustí. Preto naša modlitba musí byť vytrvalá a s dôverou. „Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána; - muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní.“ Jak 1,6-8

 „Strelné“ modlitby v boji o dušu, či rodinu nemusia vôbec postačovať- sviatosti, pôst a modlitba používajúc Sväté Písmo sú tie najmocnejšie zbrane, ktoré skutočne dokážu ochromiť nášho nepriateľa. Pohodlnosť a lenivosť nás zasa môžu stáť víťazstvo.

Článok pokračuje na : Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 3. časť

©MojaKomunita

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
[...] Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe... [...] Čítať viac
Odoslané 30.4.2019 14:46.
[...] Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe... [...] Čítať viac
Odoslané 30.4.2019 15:01.
Modlitba za dobrotivé srdce

Modlitba za dobrotivé srdce

Dobrý Bože, Ty si vždy dobrý ku všetkým bez ohľadu na to, či si to zaslúžia. Aké ťažké je mi milovať tých, ktorí mi ublížili alebo tých, ktorí sa ku mne správajú nepriateľsky. Ty však...
Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021

Hľa, vystupujeme do Jeruzalema“ (Mt 20, 18) Pôstne obdobie: čas na obnovu viery, nádeje a lásky
nšpirácia pravej lásky priamo od sv. Valentína

nšpirácia pravej lásky priamo od sv. Valentína

Niekto tvrdí, že tento sviatok neznáša a má ho plné zuby, niekto sa čuduje kde sa tu (asi z Ameriky) zas nabral, niekoho však 14.február privedie k osobe sv. Valentína- k inšpirácii pravej obetavej lásky.
Neplánované dieťa nemusí byť nechcené

Neplánované dieťa nemusí byť nechcené

Každé dieťa je obrovský Boží dar. Počatie každého dieťatka je hotový zázrak, predsa sa niekedy žena či manželský pár akosi nedokáže na fakt, že čakajú bábätko, pozerať hneď tak s nadšením. Ľudia sú rýchli do odsudzovania a posudzovania, ale to nechajme na Boha. My sa poďme pozrieť na to, ako môže zaskočený pár či žena začať s radosťou očakávať nový život.
Každý deň na sv. omši s Mojou Komunitou

Každý deň na sv. omši s Mojou Komunitou

Vďaka spolupráci sa podarilo na Mojej Komunite vytvoriť zoznam takmer 70 farností, z ktorých si môžete pozrieť priamy prenos sv. omše každý deň.
Víťazstvo nad alkoholizmom v rodine

Víťazstvo nad alkoholizmom v rodine

„Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“ Sk 16,31 Alkoholizmus v rodinách dokáže narobiť neskutočné trápenie a rany na duši i tele. Ježiš Kristus je však mocnejší aj ako tento problém.
Zmeň svoju mentalitu obete na mentalitu víťaza

Zmeň svoju mentalitu obete na mentalitu víťaza

Ublížil Ti niekto neprávom? Nedostáva/lo sa Ti dostatok lásky, pozornosti, ochrany, pochopenia? Si obeťou traumy, psychického, fyzického, sexuálneho zneužívania? Zažil/a si zradu, opustenie rodičom, partnerom, neochotu pomôcť od najbližších, šikanu, výsmech, nezáujem od autorít a ľudí, ktorí mali moc ovplyvniť Tvoj pokrok? Ak áno, môžeš byť v pokušení prisvojiť si zmýšľanie obete, ktorým sa nakoniec úplne zničíš.
Ako pomôcť iným prekonať alkoholizmus

Ako pomôcť iným prekonať alkoholizmus

V článku 10 hlavných príčin, prečo ľudia podľahnú alkoholizmu sme si vysvetlili, že ak chceme pomôcť závislým ľuďom, musíme najprv pochopiť príčinu, prečo začali piť.
10 hlavných príčin, prečo ľudia podľahnú alkoholizmu

10 hlavných príčin, prečo ľudia podľahnú alkoholizmu

Alkoholizmus je závislosť pozostávajúca zo závažnej príčiny, prečo človek chce piť a návyku, pre ktorý nemôže prestať piť.
Modlitba za oslobodenie od závislosti na alkohole

Modlitba za oslobodenie od závislosti na alkohole

„Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“ Sk 16,31 "Lebo Bohu nič nie je nemožné." Lk 1,37
Modlitba za rodinu Jána Pavla II.

Modlitba za rodinu Jána Pavla II.

Modlitba za rodinu Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi, ty si Otcom všetkých ľudí. Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého,...
Čo znamená milovať skutkami od Alície Lenczewskej

Čo znamená milovať skutkami od Alície Lenczewskej

„Milovať skutkami znamená múdro slúžiť a pomáhať- podľa mojej vôle, aby si neupadla do krajnosti, ktorá by zničila tvoju dušu. Každú biedu nevyriešiš, pretože máš len dve ruky. Slúž preto...
Čo znamená milovať slovami od Alície Lenczewskej

Čo znamená milovať slovami od Alície Lenczewskej

„Milovať slovami znamená nerozsievať okolo iných to, čo je zlé. Neopakuj to, čo vieš, čo si videla a spoznala z ľudskej biedy svojich blížnych- blízkych aj vzdialených. A nesťažuj...
Čo znamená milovať myšlienkami od Alície Lenczewskej

Čo znamená milovať myšlienkami od Alície Lenczewskej

„Milovať myšlienkami znamená ponoriť do milosrdenstva každé zlo a slabosť, ktoré vidíš vo svojom blížnom a o ktorom sa dozvieš- modliť sa, odpúšťať a túžiť po tom, aby blížny vstal.
Dobrá správa pre mamy, ktoré sú samé na výchovu

Dobrá správa pre mamy, ktoré sú samé na výchovu

Úloha otca je nezastupiteľná a je to práve Boh, kto otca ustanovil na to, aby bol hlavou rodiny, zabezpečoval ju a chránil. Čo ak ale otec v rodine pre rôzne dôvody chýba: náhla smrt‘, práca vyžadujúca odlúčenie hoci aj na rok, ale i opustenie rodiny otcom alebo najčastejšia neprítomnosť otca vo výchove, hoci je prítomný, ale o výchovu sa nezaujíma, nie je ochotný sa na nej podieľať alebo ju dokonca sabotuje?
Uzdravenie v mojom živote a nová práca

Uzdravenie v mojom živote a nová práca

Nemôžeme si hovoriť: ,,to sa nedá, toto už lepšie nebude“ alebo ,,ja mám vždy takú smolu.“ Takými rečami dávame ,,zelenú“ zlému a jeho cieľom je škodiť a zabíjať. Je preto dôležité každý deň hovoriť verše zo Svätého písma a vyhlasovať ich pre seba a pre svoje rôzne oblasti v živote a s vierou čakať na zmenu. Všetky modlitby sú vypočuté, musíme sa len modliť s vierou. A tak ďakujem Bohu za jeho lásku, milosrdenstvo a oddanosť.
Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Sv. Gertrúda Veľká ako jedna z prvých zanechala písomné zmienky o víziách a návštevách duší z očistca. Po skončení tejto krátkej modlitby mala vždy obraz mnohých duší odchádzajúcich z očistca do neba.
Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny... Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).
Čo prezradila duša z očista sv. Gertrúde

Čo prezradila duša z očista sv. Gertrúde

Nasledujúce citáty pochádzajú z rozhovoru sv. Gertrúdy Veľkej s dušou z očistca brata Hermana, za ktorú sa svätá vytrvalo modlila. Pán Ježiš dal duši milosť rozprávať sa so svätou a prezdradiť jej, čo duša v očistci prežíva.
Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 1.časť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 1.časť

Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe prosíme. Boh je dobrý Otec, ktorý dáva dobré veci svojim deťom, prečo nám niekedy nemôže dať to, čo ho žiadame?