« Späť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 3.časť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 3.časť

Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe prosíme. Boh je dobrý Otec, ktorý dáva dobré veci svojim deťom, prečo nám niekedy nemôže dať to, čo ho žiadame?

Tento článok je posledným zo série článkov:

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 1.časť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 2.časť

Problém č.6: Modlíme sa za jedno, ale robíme druhé

Modliť sa za jednu vec a robiť pritom vedome a dobrovoľne vec opačnú, nám veru neprinesie, čo by sme chceli. Žena s rizikovým tehotenstvom sa modlí o ochranu dieťaťa, ale ďalej chodí do práce, napriek tomu, že lekár jej to neodporúča a finančne si môže dovoliť ostať doma. Keď dôjde k spontánnemu potratu, nechápe, ako sa to mohlo stať... Rodičia sa modlia, aby ich deti nepadli do problémov s nečistotou. Každý večer ale spolu s nimi bez problémov pozerajú filmy, v ktorých sú nevhodné scény. Keď zistia, že história ich prehliadača je plná stránok so zlým obsahom, čudujú sa, ktorý kamarát ich naviedol... Človek, ktorý pred rokmi prekonal rakovinu pľúc, opäť začne fajčiť, keďže už je zdravý. Keď znova ochorie, hnevá sa, prečo on musí  s touto zákernou chorobou znova bojovať...  Naše činy musia podporovať úmysel, za ktorý sa modlíme. Ak sa nechceme točiť v bludnom kruhu, musíme prestať robiť to, čo nás do neho opakovane vťahuje. Začiatok úspechu je uznať aj svoju časť viny, oľutovať ju a snažiť sa konať opačným spôsobom, potom sa veci začnú rozmotávať niekedy rýchlejšie ako len dúfame.

 

Problém č.7: Nevážime si víťazstvo „na druhej strane“

Keď sa modlíme, chceme vidieť výsledky a tie chceme vidieť najlepšie hneď. Ak sa vytrvalo s dôverou modlíme, využívame moc sviatostí, nerobíme vedome a dobrovoľne to, čo by „sabotovalo“ výsledok, za ktorý sa modlíme a nič sa nedeje, môže ísť najpravdepodobnejšie o problém skutočne srdca zatvrdnutého voči Bohu. Človek si rokmi môže vypestovať takú zatvrdnutosť, pýchu, neodpustenie, závislosť..., že i na smrteľnej posteli odmietne kňaza, odmietne zmierenie s blížnym, odmietne odprosiť či oľutovať, čo urobil, nevzdá sa závislosti ani za cenu života. Boli naše modlitby potom zbytočné? Božie slovo hovorí, že „Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.“ (2 Tim 2, 12 – 13). Sú situácie, keď na stane viditeľného sveta sme akoby prehrali, nedočkali sme sa vytúženej zmeny, ale tu sa život nekončí. Na „druhej strane“, kde začína večný život, tam už diabol nemá podobu pozlátka, tam ho človek stretne ako obludu s cieľom zničiť ho. A Boh, ten už nie je skrytý, ukáže sa v plnej sláve a kráse, s láskou a mocou, ktorý ochráni svoje deti. Mnohokrát smútime za nenarodenými detičkami, ktoré sa nepodarilo zachrániť, nad blížnymi, ktorí sa neuzdravili, ale „na druhej strane“ už zažívajú víťazstvo, zdravie, plnosť života. Niekedy sa nám nechce zodvihnúť oči od tých pár rokov, ktoré trávime tu na zemi a zahľadieť sa na večnosť v Bohu. Každá jedna modlitba má zmysel, má večnú hodnotu. Pre nás, aj pre našich blízkych. Načo to trápenie a utrpenie? Na to, že hoci je to trápenie dielom zlého, Boh ho použije na naše dobro v tomto veku i v budúcom. A môžeme si byť istí- nie vždy sa nám páči život so všetkými jeho bolesťami, ale ten večný sa nám páčiť bude, a preto sa oň oplatí bojovať- a bojovať oň sa dá len teraz: tu na zemi, a potom po dobrom boji sa budeme tešiť z toho, čo „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú." 1Kor2,9 Apoštoli zomierali mučeníckou smrťou. Znamenalo to pre nich prehru? Určite nie! Teraz sedia na trónoch po pravici a ľavici Ježiša Krista a ich smrť priniesla zrod a pevné základy silnej Božej Cirkvi.

©Moja Komunita

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
[...] Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe... [...] Čítať viac
Odoslané 30.4.2019 15:01.
Ako pomôcť iným prekonať alkoholizmus

Ako pomôcť iným prekonať alkoholizmus

V článku 10 hlavných príčin, prečo ľudia podľahnú alkoholizmu sme si vysvetlili, že ak chceme pomôcť závislým ľuďom, musíme najprv pochopiť príčinu, prečo začali piť.
Videokatechéza pre rodiny 4: Láska v manželstve

Videokatechéza pre rodiny 4: Láska v manželstve

Videokatechézu publikujeme s osobným súhlasom Prof. Františka Trstenského, ktorý je jej autorom
Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Sv. Gertrúda Veľká ako jedna z prvých zanechala písomné zmienky o víziách a návštevách duší z očistca. Po skončení tejto krátkej modlitby mala vždy obraz mnohých duší odchádzajúcich z očistca do neba.
Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Odpustky znamenajú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny... Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).
Modlitba za pápeža Františka

Modlitba za pápeža Františka

Stáť na čele Cirkvi je zodpovednou a náročnou úlohou. Svätý otec potrebuje podporu mnohých modlitieb, aby pod vedením Ducha Svätého mohol vykonávať svoje poslanie a mal k tomu potrebnú múdrosť, silu a zdravie.
NEDEĽA a jej náboženský a sociálny význam AUDIOKATECHÉZA

NEDEĽA a jej náboženský a sociálny význam AUDIOKATECHÉZA

Nedeľa sa stala súčasťou „weekendu“ a v našom chápaní sa doslova dostala na chvost týždňa. Pre prvých kresťanov to však vždy bol prvý deň, ktorý dával orientáciu pre celý nový týždeň. V tetjo časti sa dozviete o význame a rizikách, ktorým je vystavený Pánov deň nielen zo strany spoločnosti, ale aj v postoji mnohých veriacich.
Videokatechéza pre rodiny 3: Povolanie rodiny

Videokatechéza pre rodiny 3: Povolanie rodiny

Videokatechézu publikujeme s osobným súhlasom Prof. Františka Trstenského, ktorý je jej autorom
Opravme si svoj obraz o Márii Magdaléne

Opravme si svoj obraz o Márii Magdaléne

O Márii Magdaléne čítame v Lk 8,2, že z nej Pán Ježiš vyhnal 7 zlých duchov. Mnohí to spájajú s hriechom v sexuálnej oblasti. Evanjeliá však nič také neuvádzajú. V tejto časti podávam pohľad na túto biblickú postavu, ako ho nachádzame v Svätom písme. Prajem Vám príjemné počúvanie.
Ako Cirkev naloží so skúsenosťou pandémie

Ako Cirkev naloží so skúsenosťou pandémie

Slovenská spoločnosť a Cirkev má skúsenosť s prvou a druhou vlnou pandémie.
Videokatechéza pre rodiny 2: Skutočnosť a výzvy rodín

Videokatechéza pre rodiny 2: Skutočnosť a výzvy rodín

Videokatechéza je publikovaná s osobným súhlasom Prof. Františka Trstenského, ktorý je jej autorom
Videokatechéza pre rodiny 1: Vo svetle slova

Videokatechéza pre rodiny 1: Vo svetle slova

S osobným dovolením publikujeme videokatechézu Prof. Františka Trstenského pre rodiny.
Domáca cirkev podľa vzoru prvých kresťanov

Domáca cirkev podľa vzoru prvých kresťanov

Prednáška na počúvanie Prof. Františka Trstenského
Modlitba sv. Františka Saleského v starobe

Modlitba sv. Františka Saleského v starobe

Pane, ty vieš lepšie ako ja, že zo dňa na deň starnem a jedného dňa budem starý. Chráň ma pred myšlienkou, že musím pri každej príležitosti a ku každej téme niečo povedať. ...
Litánie pokory

Litánie pokory

Autor: kardinál Rafaela Merryho del Val
Dôvera a túžba po dieťatku

Dôvera a túžba po dieťatku

Dva skutočné príbehy so spätným pohľadom na čakanie na dieťa.
Dôvera a túžba po životnom partnerovi

Dôvera a túžba po životnom partnerovi

Dva skutočné príbehy o čakaní na toho pravého/ tú pravú.
Modlitba za dôverujúce srdce

Modlitba za dôverujúce srdce

Drahý Bože, odovzdávam Ti moju túžbu po ____________________ .   Verím, že ma miluješ a robíš pre mňa a mojich blízkych len dobré. Pomôž mi rozumieť, čo ma touto situáciou...
Modlitba za dobrotivé srdce

Modlitba za dobrotivé srdce

Dobrý Bože, Ty si vždy dobrý ku všetkým bez ohľadu na to, či si to zaslúžia. Aké ťažké je mi milovať tých, ktorí mi ublížili alebo tých, ktorí sa ku mne správajú nepriateľsky. Ty však...
Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021

Hľa, vystupujeme do Jeruzalema“ (Mt 20, 18) Pôstne obdobie: čas na obnovu viery, nádeje a lásky
nšpirácia pravej lásky priamo od sv. Valentína

nšpirácia pravej lásky priamo od sv. Valentína

Niekto tvrdí, že tento sviatok neznáša a má ho plné zuby, niekto sa čuduje kde sa tu (asi z Ameriky) zas nabral, niekoho však 14.február privedie k osobe sv. Valentína- k inšpirácii pravej obetavej lásky.