« Späť

Máme sa Boha pýtať „Prečo?“

Máme sa Boha pýtať „Prečo?“

V živote sú situácie, ktoré sa nám nepáčia a vôbec nerozumieme, prečo sa dejú. Niektorí tvrdia, že pýtať sa Boha, prečo sa niečo stalo je výrazom neúcty a neviery voči Nemu. Avšak, vôbec tomu tak byť nemusí.

Chcem Dôverovať, a preto sa pýtam

Mnoho ľudí nestratí dôveru v Boha hoci sa v ich živote stane niečo skutočne zlé. V ich mysli sa ťažko dávajú dokopy fakty, že Boh je všemohúci a dobrý a popri tom sa stalo niečo, čo sa najmä spočiatku ťažko dá prijať ako dobro. Najväčšie nebezpečenstvo prichádza, keď začneme spochybňovať, že Boh je náš dobrý Otec, že chce pre nás len dobro, že na nás nezabudol, stále sa o nás stará a pod. Zvlášť vtedy je namieste v modlitbe poprosiť o odpoveď na otázky, ktoré sa nám vynárajú a znamenajú ťažkosti pre našu vieru. Pýtame sa „Prečo?“, lebo chceme Boha viac poznať aj v tých ťažkých časoch a viac rozumieť Jeho spôsobom a cestám. Tak ako staré známe: V núdzi spoznáš priateľa, by sa dalo povedať: „V ťažkých časoch spoznáš Boha omnoho viac.“

Ako Boh odpovedá

Boh je dobrý Otec, ktorý pozná naše srdcia a pozná aj spôsob, ako sa nám prihovoriť. Tak, ako keď volal mladého Samuela, až kým neporozumel, že ide o Boží hlas, rovnako sa nevzdá ani pri nás, ak Ho budeme chcieť počuť. Boh má mnoho spôsobov- hovorí cez Sväté Písmo, cez sviatosti, dobrého spovedníka, cez rodinu i priateľov, cez cudzích ľudí, cez prírodu, cez rôzne situácie... Jeho hlas a spôsob spoznáme tak, že nás nabáda vždy k dobru a nikdy nie k zlu (k odpusteniu, modlitbe, vďačnosti, trpezlivosti, milosrdenstvu, k pristúpeniu k sviatostiam...) a napĺňa nás hlbokým pokojom, čo zlý duch nikdy nedokáže. Jeho načasovanie však záleží najmä od našej pripravenosti a schopnosti prijať a pochopiť.   

 

Nie vždy sa deje Božia vôľa

Je veľmi podstatné vedieť, že nie všetko, čo sa deje, je Božia vôľa a „tak to malo byť“. Ak sa bude diať len Božia vôľa, tak ako sa modlíme v modlitbe Otče náš, budeme mať na zemi raj. Božia vôľa isto nie sú vraždy, lúpeže, podvody,... no predsa sa dejú. Zlo ako také vchádza a pôsobí prostredníctvom zlého ducha, ktorému väčšinou nevedomky dovolíme škodiť nám, ľudí, ktorí si vedome, či nevedome vybrali slobodnou vôľou robiť zlo a našimi chcenými i nechcenými vlastnými skutkami. Napr. nezdravo sa stravujeme, nechávame malé deti bez dozoru, automechanik nedôsledne opraví auto, lekár nevenuje pozornosť nášmu zdravotnému problému, obchodník predáva závadný tovar...

Iní ľudia, no i my sami si môžeme chtiac i nechtiac spôsobiť veľké problémy, takže nemožno povedať, že všetko je Božia vôľa. Pravdou zostáva, že „tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ a Boh pre nás aj z tejto situácia vyťaží ešte viac dobra.

Čo sa môže skrývať za problémom

Ak zažijeme niečo zlé, prvá otázka je zrejme prečo, potom ju nasleduje ešte nepríjemnejšia: „Čo ak sa to stane znova?!“ Načo sa znova pokúsiť o počatie, ak má nasledovať potrat, načo znova začať vzťah, ak má nasledovať rozchod, načo sa snažiť rozbehnúť biznis, ak znova skrachuje... Potrebujeme Božie vedenie, uistenie, bezpečie a pomoc. Práve preto niekedy potrebujeme vedieť odpovede, aby sme sa vyhli tomu, čo spôsobilo nepožehnanie. Ak budeme stále vkladať peniaze do deravej peňaženky, stále ich budeme strácať. Aj preto potrebujeme odhaliť dieru, kde sa vytráca požehnanie a Božia ochrana a vďaka tomu môžeme utíšiť rastúce pochybnosti a prehĺbiť náš vzťah s Bohom.

4 prípady s neutíchajúcimi bolesťami hlavy

Tu si potrebujeme uvedomiť aj fakt, že väčšina vecí môže mať telesný, duševný alebo duchovný pôvod alebo môžu byť kombináciou týchto troch zložiek. Uveďme si 4 príklady ľudí s neutíchajúcou bolesťou hlavy:

1. Dieťa odmieta nosiť čiapku až do dospelosti, v dospelosti trpí silnými bolesťami hlavy ako dôsledok chronického zápalu v ušiach: príčina jeho problému je telesná.

2. Študent si necháva stále učenie na poslednú chvíľu, v strese robí úlohy a učí sa pod tlakom, pravidelne má bolesti hlavy- ich príčina je najmä psychická- časový stres.

3. Mladá žena má od návštevy veštice na kultúrnych slávnostiach silné bolesti hlavy, pričom sa zdravo stravuje, nemá nadmerný stres a dostatočne veľa spí. Jej problém je duchovný.

4. Mladý muž pracuje v hlučnej kovovýrobe, často pod stresom, okrem iného vyrába aj rôzne kovové predmety vrátane okultných symbolov, trpí silnými bolesťami hlavy- jeho problém bude zmiešaný- treba odstrániť všetky 3 faktory, ktoré vplývajú na jeho zdravie.

Mnohokrát sú ľudia zmätení najmä, ak ide o zdravie, prečo nedochádza k úľave, pričom by mali riešiť práve aj stránku telesnú, psychickú i duchovnú. Nepoznané príčiny a ich riešenie, do nás vpúšťajú neistotu a strach. Ak sa v modlitbe otvoríme na Boží hlas, poprosíme o pomoc duchovného poradu, určite zamedzíme rastu nedôvery a sklamania a získame hlbšiu dôveru. Pritom sa naučíme ako sa podobným negatívnym skúsenostiam vyhnúť, ako pomôcť iným a súcitu s tými, ktorí zažili niečo podobné.

Pomoc v ťažkých časoch

„Nie sme zo sveta, ale žijeme v tomto svete“ (nerobíme to, čo ľudia, ktorí si nectia Boha, ale žijeme spolu s nimi). Boh nám daroval úžasný spôsob, ako v ňom prežiť, a tým je každý deň spolupracovať s Duchom Svätým. Ten nás každý deň nabáda urobiť to či ono, pripomína nám, varuje nás, inšpiruje nás... S Ním dokážeme všetko riešiť a všetko zvládať, potrebujeme s Ním však počítať a dať mu priestor, aby nás mohol viesť. Stále je „po ruke“, ochotný poradiť a viesť. Podobne ako Jeho pomoc, by sme nemali odmietať pomoc iných- materiálnu, duševnú, duchovnú. Je to tiež spôsob, akým sa Boh stará o nás a ako nám chce v danej situácii pomôcť.

 

Na záver

Pýtať sa Boha „Prečo?“ teda môže bez výčitky znamenať hľadať pomoc  pri pochopení a prijatí ťažkej situácie, nájsť spôsob ako sa z ťažkej situácie dostať a nevrátiť sa do nej, nájsť silu a útechu Ducha Svätého, zničiť pochybnosti a rastúcu nedôveru voči Bohu a ľuďom, lepšie spoznať a zažiť Boha Otca ako milujúceho a starostlivého Otca. Naša viera je založená na osobnom vzťahu s Bohom a ak ju nanovo posilníme niekedy aj otázkou „prečo“, môžeme začať zažívať, že „nič nie je nemožné tým, ktorí veria“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
http://sandamianomedia.com/wp-content/uploads/2016/06/bult45-Le-Père-Tout-Puissa­nt-st-Charbel-Makhlouf.pdf
Odoslané 1.8.2018 9:28.
Dobrá správa pre mamy, ktoré sú samé na výchovu

Dobrá správa pre mamy, ktoré sú samé na výchovu

Úloha otca je nezastupiteľná a je to práve Boh, kto otca ustanovil na to, aby bol hlavou rodiny, zabezpečoval ju a chránil. Čo ak ale otec v rodine pre rôzne dôvody chýba: náhla smrt‘, práca vyžadujúca odlúčenie hoci aj na rok, ale i opustenie rodiny otcom alebo najčastejšia neprítomnosť otca vo výchove, hoci je prítomný, ale o výchovu sa nezaujíma, nie je ochotný sa na nej podieľať alebo ju dokonca sabotuje?
Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Sv. Gertrúda Veľká ako jedna z prvých zanechala písomné zmienky o víziách a návštevách duší z očistca. Po skončení tejto krátkej modlitby mala vždy obraz mnohých duší odchádzajúcich z očistca do neba.
Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny... Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).
Čo prezradila duša z očista sv. Gertrúde

Čo prezradila duša z očista sv. Gertrúde

Nasledujúce citáty pochádzajú z rozhovoru sv. Gertrúdy Veľkej s dušou z očistca brata Hermana, za ktorú sa svätá vytrvalo modlila. Pán Ježiš dal duši milosť rozprávať sa so svätou a prezdradiť jej, čo duša v očistci prežíva.
Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 1.časť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 1.časť

Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe prosíme. Boh je dobrý Otec, ktorý dáva dobré veci svojim deťom, prečo nám niekedy nemôže dať to, čo ho žiadame?
Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 3.časť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 3.časť

Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe prosíme. Boh je dobrý Otec, ktorý dáva dobré veci svojim deťom, prečo nám niekedy nemôže dať to, čo ho žiadame?
Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 2.časť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 2.časť

Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe prosíme. Boh je dobrý Otec, ktorý dáva dobré veci svojim deťom, prečo nám niekedy nemôže dať to, čo ho žiadame?
Čo znamenajú lampióny šťastia

Čo znamenajú lampióny šťastia

Lampióny šťastia vypúšťané do vzduchu či púšťané po vode majú pôvod v ázijských tradíciách, ktorými uctievajú ázijských bohov a zároveň veria, že s lampiónmi od nich odíde "smola" a všetko zlé.
Modlitba za rodinu Jána Pavla II.

Modlitba za rodinu Jána Pavla II.

Modlitba za rodinu Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi, ty si Otcom všetkých ľudí. Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého,...
Máme sa Boha pýtať „Prečo?“

Máme sa Boha pýtať „Prečo?“

V živote sú situácie, ktoré sa nám nepáčia a vôbec nerozumieme, prečo sa dejú. Niektorí tvrdia, že pýtať sa Boha, prečo sa niečo stalo je výrazom neúcty a neviery voči Nemu. Avšak, vôbec tomu tak byť nemusí.
Zmeň svoju mentalitu obete na mentalitu víťaza

Zmeň svoju mentalitu obete na mentalitu víťaza

Ublížil Ti niekto neprávom? Nedostáva/lo sa Ti dostatok lásky, pozornosti, ochrany, pochopenia? Si obeťou traumy, psychického, fyzického, sexuálneho zneužívania? Zažil/a si zradu, opustenie rodičom, partnerom, neochotu pomôcť od najbližších, šikanu, výsmech, nezáujem od autorít a ľudí, ktorí mali moc ovplyvniť Tvoj pokrok? Ak áno, môžeš byť v pokušení prisvojiť si zmýšľanie obete, ktorým sa nakoniec úplne zničíš.
Neplánované dieťa nemusí byť nechcené

Neplánované dieťa nemusí byť nechcené

Každé dieťa je obrovský Boží dar. Počatie každého dieťatka je hotový zázrak, predsa sa niekedy žena či manželský pár akosi nedokáže na fakt, že čakajú bábätko, pozerať hneď tak s nadšením. Ľudia sú rýchli do odsudzovania a posudzovania, ale to nechajme na Boha. My sa poďme pozrieť na to, ako môže zaskočený pár či žena začať s radosťou očakávať nový život.
Uzdravenie v mojom živote a nová práca

Uzdravenie v mojom živote a nová práca

Nemôžeme si hovoriť: ,,to sa nedá, toto už lepšie nebude“ alebo ,,ja mám vždy takú smolu.“ Takými rečami dávame ,,zelenú“ zlému a jeho cieľom je škodiť a zabíjať. Je preto dôležité každý deň hovoriť verše zo Svätého písma a vyhlasovať ich pre seba a pre svoje rôzne oblasti v živote a s vierou čakať na zmenu. Všetky modlitby sú vypočuté, musíme sa len modliť s vierou. A tak ďakujem Bohu za jeho lásku, milosrdenstvo a oddanosť.
Ako som v Regensburgu znovuobjavil Božie Milosrdenstvo

Ako som v Regensburgu znovuobjavil Božie Milosrdenstvo

Po dlhom trojmesačnom trápení a hľadaní riešení tam, kde ich niet, som s manželkou na kolenách povedal Bohu, aby sa postaral, lebo my už nevládzeme. Bolo to 6.11.2017, keď z nemocnice v Poprade do hodiny prepustili jediného lekára v celom Česko-Slovensku, ktorý ma vedel zoperovať. Na druhý deň po prebdenej noci som dostal prísľub od mojej poisťovne, že ma príjme Klinika Milosrdných bratov v nemeckom Regensburgu.
Božie princípy pre prácu

Božie princípy pre prácu

Je úžasné sledovať, ako Boh vymyslel prácu- a našu potrebu pracovať. Ak sa nám dlhodobo nič nechce robiť, je to chorobný stav. Prirodzene je v nás túžba niečo tvoriť, robiť, vyrábať a tak odrážať krásny Boží obraz v nás.
Tí, čo sú spolu takí šťastní

Tí, čo sú spolu takí šťastní

Príbeh o nečakaných (ale plánovaných) zásnubách a Božom vedení vo vzťahu.
Si dar

Si dar

Si krásne úžasné stvorenie. Nezdá sa Ti to? Ver mi, neexistuje nikto taký ako Ty, nik kto by obohacoval svet takým spôsobom ako ho Ty robíš krajším a lepším.
Pre manželov: Manželská intimita bez nepríjemností

Pre manželov: Manželská intimita bez nepríjemností

Ak má byť manželská intimita príjemná a intímna, nemôže ísť iba o fyzickú intimitu. Obaja partneri potrebujú zažívať uvoľnenie a príjemnú atmosféru.
Pre manželov: Keď funguje manželská intimita

Pre manželov: Keď funguje manželská intimita

Manželská intimita je jedinečným svadobným darom od Boha pre manželský pár. Mnohí ho však skôr či neskôr v kresťanskom manželstve pokladajú za trápenie. Môže vôbec fungovať manželská intimita v manželstve, ktoré chce žiť tak, ako to chce Boh ?
Pre manželov- O čom je manželská zdržanlivosť a na čo slúži

Pre manželov- O čom je manželská zdržanlivosť a na čo slúži

Existuje mnoho otázok o manželskej intimite a aké v nej platia pravidlá. V krátkom článku nejde úplne dopodrobna rozobrať všetko, no začnime tým, že je dar.