« Späť

Víťazstvo nad alkoholizmom v rodine

Víťazstvo nad alkoholizmom v rodine

„Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“ Sk 16,31 Alkoholizmus v rodinách dokáže narobiť neskutočné trápenie a rany na duši i tele. Ježiš Kristus je však mocnejší aj ako tento problém.

1. Poznať pravý dôvod závislosti

Prečo sa dostali naši blízki do otroctva závislosti? Vedieť, ako náš blízky začal piť je dôležité, pochopiť prečo začal piť (a stále pije) je ešte dôležitejšie. Ľudia sa nestanú alkoholikmi len tak- zo zvyku piť alkohol (aj keď samozrejme platí, že alkohol je návykový) - stanú sa alkoholikmi, pretože si pitie vyberú ako riešenie svojho problému, ktorý ich vážne sužuje. Teraz by sme sa mohli brániť a povedať si: „No čo už jeho/ju môže trápiť..., jeho trápi len to, aby sa zasa mohol/a opiť. „Skúsme byť ešte trochu trpezliví a snažiť sa pochopiť príčinu. Je to ako s dieťaťom, ktoré chodí poza školu alebo simuluje chorobu- urobí všetko preto, aby nemuselo ísť do školy. Prečo? Lebo je lenivé? Nechce sa mu vstávať?  To, čo vidíme je, že nechodí do školy, má vymeškané hodiny a zlé známky... To, čo nevidíme je, že sa bojí šikany zo strany učiteľa, spolužiakov, že sa bojí ísť na nejakú hodinu alebo aj všetky, cíti sa ako najhlúpejší človek na svete, snaží sa skrátka neísť, lebo ho tam čaká výsmech, zlá známka - a doma možno krik a trest. Keď sa nám podarí odhaliť príčinu, s Božou pomocou budeme oveľa bližšie k víťazstvu nad alkoholizmom v našej rodine. 

Pomôcť Vám pri tom môže článok 9 hlavných príčin, prečo ľudia podľahnú alkoholizmu

 

2. Vytvoriť bezpečnejšie prostredie

Keď ste analyzovali hlavné príčiny, prečo váš blízky pije, budete potrebovať podniknúť konkrétne kroky, aby ste im mohli pomôcť. Riešenie sa odvíja od príčiny- ak niekto pije preto, že sa snaží rozveseliť alebo relaxovať, musíme mu nájsť bezpečnú náhradu- niečo, čo má rád a znamená to pre neho relax. Ak niekto siaha po alkohole kvôli tomu, že sa cíti sám a bez zmyslu života, musíme mu pomôcť nájsť spoločnosť a dôvod, vďaka ktorému sa mu vráti radosť do života. Praktické rady môžete nájsť v článku Ako pomôcť iným prekonať alkoholizmus

3. Modlitba a sviatosti

„Modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.“ Jak 5,16

Duchovná podpora z vašej strany v podobe modlitby a sviatostí sa je nevysloviteľne potrebná a účinná. Niekedy môžeme byť v pokušení myslieť si, že hoci sa modlíme dlhší čas, akoby sa nič nedialo. Nemôžeme však vedieť, koľkých nebezpečenstiev a ešte horších situácií boli naši blízki uchránení vďaka našej modlitbám a obetovaným sv. omšiam. Rovnako, ak je človek, ktorý má s alkoholom problém ochotný začať sa modliť a pristupovať k sviatostiam, získa mnoho duchovnej posily, ktorá mu pomôže oslobodiť sa od závislostí omnoho skôr. Môžete použiť aj Modlitbu za oslobodenie od závislosti na alkohole

4. Láska

„A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.“ 1Pt 4,8

Hoci modlitbu a lásku spomíname na posledných miestach, v skutočnosti bez nich nedokážeme nijako našim drahým pomôcť. Určite vôbec nie je príjemné a ľahké pozerať na opitého človeka, znášať hanbu, strach, výbuchy hnevu, vyrovnať sa s premrhanými peniazmi stále dokola. Láska je najsilnejšou silou k zmene. „ Láska zakrýva veľa hriechov.“ Ľudia, ktorí od nás dlhodobo cítia, že ich milujeme a  snažíme sa povzniesť nad ich nepríjemný zlozvyk získavajú silu a dôvod meniť sa. Keď sa prekonávame a rozprávame sa s nimi, aj keď nie sú triezvi, pobozkáme ich, prinesieme im ukázať naše deti, spomíname pred nimi ich dobré stránky a skutky, zažívajú citové a duchovné uzdravenie. Sami totiž vo svojom vnútri prežívajú, že sú trosky, ľudia, ktorí si zaslúžia hanbu a nezaslúžia rešpekt. Vnútri sú zo seba sklamaní a nahnevaní na seba samých, navonok však môžu pôsobiť arogantne akoby nikoho nepotrebovali a akoby im nezáležalo na ničom názore. To je ale iba mechanizmus, ktorý si vyvinuli na svoju obranu. Títo ľudia potrebujú zažívať, že hoci to už oni nevidia, my  vidíme to ich lepšie ja, ktoré má každý z nás. Je to veľmi ťažká cesta, ale veľmi účinná.


Ak čítate tento článok až dokonca, je to znakom toho, že vám na vašich blízkych veľmi záleží. Nech Vám milosť Pána Ježiša pomáha v dobrom diele a pomoci tým, ktorých milujete. Veríme, že sa Vám podarí s Božou pomocou vyhrať boj za ich slobodu a chceme Vás povzbudiť, že s Ježišom stojíte na víťaznej strane!

Zmeň svoju mentalitu obete na mentalitu víťaza

Zmeň svoju mentalitu obete na mentalitu víťaza

Ublížil Ti niekto neprávom? Nedostáva/lo sa Ti dostatok lásky, pozornosti, ochrany, pochopenia? Si obeťou traumy, psychického, fyzického, sexuálneho zneužívania? Zažil/a si zradu, opustenie rodičom, partnerom, neochotu pomôcť od najbližších, šikanu, výsmech, nezáujem od autorít a ľudí, ktorí mali moc ovplyvniť Tvoj pokrok? Ak áno, môžeš byť v pokušení prisvojiť si zmýšľanie obete, ktorým sa nakoniec úplne zničíš.
Víťazstvo nad alkoholizmom v rodine

Víťazstvo nad alkoholizmom v rodine

„Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“ Sk 16,31 Alkoholizmus v rodinách dokáže narobiť neskutočné trápenie a rany na duši i tele. Ježiš Kristus je však mocnejší aj ako tento problém.
Každý deň na sv. omši s Mojou Komunitou

Každý deň na sv. omši s Mojou Komunitou

Vďaka spolupráci sa podarilo na Mojej Komunite vytvoriť zoznam takmer 70 farností, z ktorých si môžete pozrieť priamy prenos sv. omše každý deň.
Ako pomôcť iným prekonať alkoholizmus

Ako pomôcť iným prekonať alkoholizmus

V článku 10 hlavných príčin, prečo ľudia podľahnú alkoholizmu sme si vysvetlili, že ak chceme pomôcť závislým ľuďom, musíme najprv pochopiť príčinu, prečo začali piť.
10 hlavných príčin, prečo ľudia podľahnú alkoholizmu

10 hlavných príčin, prečo ľudia podľahnú alkoholizmu

Alkoholizmus je závislosť pozostávajúca zo závažnej príčiny, prečo človek chce piť a návyku, pre ktorý nemôže prestať piť.
Modlitba za oslobodenie od závislosti na alkohole

Modlitba za oslobodenie od závislosti na alkohole

„Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“ Sk 16,31 "Lebo Bohu nič nie je nemožné." Lk 1,37
Modlitba za rodinu Jána Pavla II.

Modlitba za rodinu Jána Pavla II.

Modlitba za rodinu Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi, ty si Otcom všetkých ľudí. Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého,...
Čo znamená milovať skutkami od Alície Lenczewskej

Čo znamená milovať skutkami od Alície Lenczewskej

„Milovať skutkami znamená múdro slúžiť a pomáhať- podľa mojej vôle, aby si neupadla do krajnosti, ktorá by zničila tvoju dušu. Každú biedu nevyriešiš, pretože máš len dve ruky. Slúž preto...
Čo znamená milovať slovami od Alície Lenczewskej

Čo znamená milovať slovami od Alície Lenczewskej

„Milovať slovami znamená nerozsievať okolo iných to, čo je zlé. Neopakuj to, čo vieš, čo si videla a spoznala z ľudskej biedy svojich blížnych- blízkych aj vzdialených. A nesťažuj...
Čo znamená milovať myšlienkami od Alície Lenczewskej

Čo znamená milovať myšlienkami od Alície Lenczewskej

„Milovať myšlienkami znamená ponoriť do milosrdenstva každé zlo a slabosť, ktoré vidíš vo svojom blížnom a o ktorom sa dozvieš- modliť sa, odpúšťať a túžiť po tom, aby blížny vstal.
Dobrá správa pre mamy, ktoré sú samé na výchovu

Dobrá správa pre mamy, ktoré sú samé na výchovu

Úloha otca je nezastupiteľná a je to práve Boh, kto otca ustanovil na to, aby bol hlavou rodiny, zabezpečoval ju a chránil. Čo ak ale otec v rodine pre rôzne dôvody chýba: náhla smrt‘, práca vyžadujúca odlúčenie hoci aj na rok, ale i opustenie rodiny otcom alebo najčastejšia neprítomnosť otca vo výchove, hoci je prítomný, ale o výchovu sa nezaujíma, nie je ochotný sa na nej podieľať alebo ju dokonca sabotuje?
Uzdravenie v mojom živote a nová práca

Uzdravenie v mojom živote a nová práca

Nemôžeme si hovoriť: ,,to sa nedá, toto už lepšie nebude“ alebo ,,ja mám vždy takú smolu.“ Takými rečami dávame ,,zelenú“ zlému a jeho cieľom je škodiť a zabíjať. Je preto dôležité každý deň hovoriť verše zo Svätého písma a vyhlasovať ich pre seba a pre svoje rôzne oblasti v živote a s vierou čakať na zmenu. Všetky modlitby sú vypočuté, musíme sa len modliť s vierou. A tak ďakujem Bohu za jeho lásku, milosrdenstvo a oddanosť.
Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Sv. Gertrúda Veľká ako jedna z prvých zanechala písomné zmienky o víziách a návštevách duší z očistca. Po skončení tejto krátkej modlitby mala vždy obraz mnohých duší odchádzajúcich z očistca do neba.
Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny... Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).
Čo prezradila duša z očista sv. Gertrúde

Čo prezradila duša z očista sv. Gertrúde

Nasledujúce citáty pochádzajú z rozhovoru sv. Gertrúdy Veľkej s dušou z očistca brata Hermana, za ktorú sa svätá vytrvalo modlila. Pán Ježiš dal duši milosť rozprávať sa so svätou a prezdradiť jej, čo duša v očistci prežíva.
Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 1.časť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 1.časť

Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe prosíme. Boh je dobrý Otec, ktorý dáva dobré veci svojim deťom, prečo nám niekedy nemôže dať to, čo ho žiadame?
Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 3.časť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 3.časť

Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe prosíme. Boh je dobrý Otec, ktorý dáva dobré veci svojim deťom, prečo nám niekedy nemôže dať to, čo ho žiadame?
Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 2.časť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 2.časť

Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe prosíme. Boh je dobrý Otec, ktorý dáva dobré veci svojim deťom, prečo nám niekedy nemôže dať to, čo ho žiadame?
Čo znamenajú lampióny šťastia

Čo znamenajú lampióny šťastia

Lampióny šťastia vypúšťané do vzduchu či púšťané po vode majú pôvod v ázijských tradíciách, ktorými uctievajú ázijských bohov a zároveň veria, že s lampiónmi od nich odíde "smola" a všetko zlé.
Máme sa Boha pýtať „Prečo?“

Máme sa Boha pýtať „Prečo?“

V živote sú situácie, ktoré sa nám nepáčia a vôbec nerozumieme, prečo sa dejú. Niektorí tvrdia, že pýtať sa Boha, prečo sa niečo stalo je výrazom neúcty a neviery voči Nemu. Avšak, vôbec tomu tak byť nemusí.