« Späť

Boh si nechá hovoriť do života

Boh si nechá hovoriť do života

od nás. Wow. Tvoriť históriu s Ním, to je poznať Jeho srdce, pretože budeme ľuďmi, ktorým bude chcieť povedať, ukázať, vyjaviť...

Pred chvíľou Abrahám pohostil troch "chlapíkov." Už boli na odchode a tak ich šiel vyprevadiť. Tí muži mu oznámili, čo sa stane: "O rok o takomto čase sa vrátim k tebe a tvoja manželka bude mať syna." Sára sa smiala a Abrahám sa možno čudoval. A Boh povedal Abrahámovi znovu to isté: "Prečo sa Sára smeje, je mi azda niečo nemožné? O rok sa vrátim..."

Už boli takmer na odchode, keď Hospodin prehovoril veľmi nezvyčajnými slovami: "Môžem pre Abrahámom tajiť, čo chcem urobiť?" Pripomeniem, že v tejto chvíli už sa Abram volal Abrahámom, z veľkého otca (Abram) sa stal otec mnohých (Abrahám), zmluva bola urobená, Boh dal prisľúbenie. Boh vstúpil do zmluvy s Abramom, aby ho urobil Abrahámom a ešte oveľa viac. Rovnako urobil s tebou v Ježišovi Kristovi. A ešte oveľa viac.

"Môžem tajiť pred Abrahámom, čo chcem urobiť?" - táto veta svedčí, že bolo rozhodnutie, že Boh mal zámer, chcel niečo vykonať. Iste, že to mohol spraviť bez pýtania sa kohokoľvek na čokoľvek. A napriek tomu, Jeho srdce sa pohlo - s týmto človekom mám zmluvu, on bude otcom mnohých národov, v ňom budú požehnané všetky kmene zeme... či mu môžem tajiť, čo chcem urobiť?
Boh oznámil Abrahámovi, čo zamýšľa spraviť so Sodomou a Gomorou. A viete, čo urobil Abrahám? To prvé a najdôležitejšie je toto: pristúpil bližšie. A keď už boli len sami dvaja, povedal Mu svoj názor na vec! Zjednával, prehováral, rokoval, dával návrhy a... zmenil históriu!

Sodoma a Gomora napriek všetkému bola zničená... pretože sa nenašlo ani desať spravodlivých... Predsa tam však bol jeden muž z Abrahámovej minulosti, Lót, ktorý dostal príležitosť zachrániť seba i svoju rodinu.

Viac si môžete prečítať v 18 a 19 kapitole knihy Genezis :).

Nezabudnime dnes hovoriť s naším Otcom. Aj preto, že nám túži oznamovať svoje zámery, chce, aby sme o nich vedeli, ale aj preto, že túži po našej reakcii. Nie je to nádherná vec, že náš názor môže meniť Jeho zámer? Nie preto, že my máme takú moc, ale preto, že on túži po spolupráci, jednote s nami... Nie je úžasné, že môžeme Bohu hovoriť do toho, čo robí - že On to dokonca očakáva a chce? Tvoj pohľad na vec je pre Boha vzácny, hľadá v tebe priateľa, ako ho videl v Abrahámovi, či Mojžišovi, alebo Dávidovi. Mužom a ženám podľa svojho srdca chce a bude zjavovať to, čo je v Jeho srdci. A oni vždy budú mať príležitosť pristúpiť bližšie a prehovoriť. Mysli na to, že to, čo povieš, má moc zmeniť históriu.