« Späť

Tesná brána vzťahu

Dnešné evanjelium vyjadruje podstatu toho, po čom túži Boh. Aby v tej rozhodujúcej chvíli mohol povedať "Vitaj, teba poznám! Veľa sme toho spolu prežili... Joj, to sú nádherné spomienky! Pamätáš, vtedy keď..."

Vždy budú mnohí interpretovať slová o tesnej bráne ako nevyhnutnosť usilovať sa o nebo, snahu dosiahnuť spásu a podobne. Verím, že spásu nemožno dosiahnuť, ale možno prijať Otcov dar záchrany a skrze tento dar milovať Boha, žiť vo vzťahu s Ním, fungovať a konať v blízkom partnerstve s Ním, budovať a reprezentovať tu na zemi Jeho kráľovstvo a neustále prebývať v Jeho diele odpustenia, milosti a lásky voči nám - inak povedané, prinášať naše nebeské domáce prostredie sem a zem. "Veď naša vlasť je v nebi" (Flp 3, 20).

Verím, že Boh hľadí človeku na srdce, že oveľa viac, než na úspešnosť výsledkov, pozerá na vnútro. Vôbec nespochybňujem, že Boh sa raduje, ak konáme dobro, slúžime ľuďom a naozaj sa správame ako Ježišovi učeníci (nielen slovne, ale aj skutkami). Ale nezabúdajme na to, že aj učeníci boli lajdáci, zradcovia, vadili sa, mýlili sa a porobili kopec hlúpostí, a pri niektorých ich nápadoch sa Ježiš za hlavu chytal (inak povedané, potrebovali aby ich zachránil, pretože nemali ako vyvážiť svoje nedostatky a hriechy, iba Jeho obeta to mohla spraviť). Mali vzťah s Ním a to je naozaj podstatné. Neboli len pozorovateľmi, ktorí by sa hrdili tým, že chodili s Ježišom, videli ho vzkrieseného a počuli ho kázať. Boli aktérmi, uskutočňovateľmi. Boli tí, ktorí chodili a hlásali, uzdravovali, vyháňali démonov, a ak niečo pokašľali, prichádzali k Bohu, k svojmu Otcovi, vyznávali svoje nedostatky a hriechy a vedeli, že v Kristovi majú odpustenie hriechov, skrze jeho krv. Viete, Ježiš vo svojej veľkňazskej modlitbe povedal jednu skvelú vec: "A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista" (Jn 17, 3). A v dnešnom evanjeliu Ježiš hovorí o druhej strane mince. Je dôležité, aby aj On poznal nás. A to sa deje vo vzťahu. V intimite sa odkrývajú srdcia, v zdieľaní životov, skúseností, myšlienok, snov. S Bohom nikdy nejde o jednosmernú komunikáciu. Ale možno sme ešte o tom málo počuli, že Božia túžba spolupracovať s nami neznamená niečo ako "zabudni na to, čo si chcel ty, budeš robiť to, čo chcem ja." Jeho zaujíma tvoje srdce a túži, aby teba zaujímalo Jeho srdce.

Nesmieme to zamieňať s príslušnosťou k inštitúciám, ani s konaním dobra bez záujmu o vzťah s Ním. Tí, ktorí sa usilovali bez vzťahu, o nich povedal: "Mnohí sa budú usilovať vojsť, ale nebudú vládať." Áno, nebudú vládať, lebo nie je možné spraviť toho dostatočne veľa, aby sme vošli, ak nás nebude poznať (a poznať je vyjadrením hlbokého intímneho vzťahu)... Konajme, ale nech náš ženie Kristova láska (k nám, aj k tým, ktorým slúžime). Konajme preto, že vieme, kým sme a nie mimo vzťah, zo strachu, že nás odmietne, alebo preto, že si chceme zaslúžiť, či získať niečo, čo nám už dávno daroval, pripravil a nachystal. Buďme pohnutí tým, ako veľmi nezištne a milujúco sa k nám Boh správa a prinesme to do celého sveta. Zadarmo sme dostali, zadarmo dávajme (nie dávajme, aby sme získali :)). 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Len jeden hlas? Mňa toto zamyslenie veľmi oslovilo.
Veru, v nebeskom kráľovstve budú tí, ktorí poznajú Boha (a Ježiša) a ktorých On pozná. Je to vzájomné. Slovo "poznať" v biblickom kontexte znamená úzke spoločenstvo - byť s ním, žiť s ním, tvoriť jednotu. Len to je spôsob, ako byť s Ním už teraz, ako aj vo večnosti (po pozemskej smrti) - žiť a pracovať v jednote, v spoločenstve s Ním.

Ešte jedna myšlienka mi vyvstala včera pri čítaní evanjelia. (Tiež ma akosi vyrušila myšlienka, že by sme sa mali usilovať - ako sa dá *usilovať* "prejsť tesnou bránou"? Čo treba *urobiť*, aby sa to podarilo?)

Čo znamená prejsť tesnou bránou? Kto ňou môže prejsť a komu sa to nedá?
Nuž, ak budeme obťažkaní kadejakými balíkmi (čo je tými balíkmi nechám na každého), tak to pôjde asi ťažko. Voz, ani fúrik, dokonca ani napchatý batoh sa cez úzku bránu nedá prestrčiť.
A tiež keď by sme boli vypasení - obalení tukom - od lenivosti, pažravosti, chamtivosti... ťažko sa ňou prestrčíme. (mohli by sme si hromadiť dobré skutky ako bohatstvo, čo si tam chceme priniesť - čo nám to pomôže? Predpokladám, že toto robili farizeji.)
Tou úzkou bránou prejdú tí, ktorí nemajú nič - len túžbu patriť Pánovi. emoticon

Tým nechcem povedať, že nemáme robiť dobré skutky. Máme! Ale ako dôsledok lásky k Pánovi. Nie ako "majetok", za ktorý si kúpime "nebo".
Odoslané 26.8.2013 14:44.
Krásne si to vystihlaemoticon ako zvyčajneemoticon Náš kňaz v nedeľu na tú tému povedal, že vyzerajú rovnako...tí, čo robia správne a tí, čo "sú vedľa", ktorých napokon nenechá vojsť... Zaujímavý postreh. Boh hľadí na srdce. Navonok môže všetko vyzerať dobre, dôležité je srdce... Niekto robí tak veľa, že pritom takmer zahynie... v očiach ľudí získava úspechy ale získa ich aj v očiach Boha? Mnohokrát aj áno, lebo Boh je milosrdný a ak sa ten človek "namáhal" napr. pre dobro ľudí, Boh mu to isto "započíta", lebo on je láska a ak ten človek svojim konaním dosiahol lásku iných ľudí, dokonca medzi nimi (náš tím) dosiahne aj Božiu. lásku.. Boh je veľký, väčší než ktorákoľvek naša myšlienka alebo činnosť a nadovšetko miluje ľudí úprimných. Aj keby títo boli slabí a nehodní lásky, myslím, že im dovolí vojsťemoticon
Odoslané 26.8.2013 23:22.