SPOLOČENSTVÁ

Víziou a výzvou pre nás je podporovať vznik a rast mládežníckych spoločenstiev či modlitbových skupín v každej farnosti Sp. diecézy. Pozýva nás k tomu aj 2. Vatikánsky koncil, ktorý vyzdvihuje potrebu malých spoločenstiev a dokonca tvrdí, že onysú "novou nádejou pre Cirkev".

 

Čo robíme pre spoločenstvá

  • podporujeme vznik nových spoločenstiev, či už priamo výjazdmi do farností a evanjelizáciou v spolupráci s miestnym kňazom, alebo nepriamo, formou podpory a poradenstva,
  • vedieme animátorskú školu, kde sa mladí učia ako založiť a viesť spoločenstvo
  • organizujeme stretnutie Spišnet, kde sa stretávajú vedúci a vymieňajú si skúsenosti, či nadväzujú nové kontakty pre spoluprácu
  • podnikáme výjazdy do farností, v ktorých sa spoločenstvá nachádzajú a na mieste ich povzbudzujeme či pomáhame riešiť rôzne situácie, ktoré v spoločenstvách vznikajú
  • vytvárame vzťahy medzi vedúcimi v rámci dekanátov, aby spolupráca pre farnosť alebo dekanát bola efektívnejšia
  • komunikujeme s vedúcimi spoločenstiev prostredníctvom mailu a pravidelne ich informujeme o nových veciach, ktoré sa v diecéze dejú a do ktorých chceme ísť spoločne s nimi

Potrebuješ radu?

V prípade, že máš alebo chceš založiť spoločenstvo, ak u vás ešte nie je,  a potrebuješ pomoc, či poradenstvo, ozvi sa nám na kpm@komisia.sk, alebo na tel. 0917 232 364 (Daniel Lysý, koordinátor). 

Mapu mládežníckych spoločenstiev v Sp. diecéze nájdeš tu: