Článok

Víťazom vo futbalovom turnaji na Spiši sa stala Stará Ľubovňa

 

Počas uplynulej soboty 4. 11. 2017 sa v Rabči odohrával Diecézny futbalový turna, ktorý organizovala Komisia pre mládež v Sp. diecéze (KPM). Celkovo sa tohto zápasu zúčastnilo osem družstiev z celej diecézy. Turnaj začal spoločnou sv. omšou, ktorú celebroval riaditeľ KPM o. Ľuboš Laškoty. Po nej začali samotné zápasy, ktoré sa niesli v zvlášť radostnej atmosfére, v duchu úcty k protihráčom a pravidiel fair play. Víťazi si s víťaznou trofejou zároveň odniesli aj postup na celoslovenské kolo o Pohár predsedu Konferencie biskupov Slovenska, ktoré bude 11. novembra 2017 v Michalovciach.

1. miesto: Stará Ľubovňa

2. miesto: Zuberec

3. miesto: Okoličné 

Srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie stretnutie v r. 2018 ;)

Fotky z turnaja nájdete tu.

 

 

 

Diecézny futbalový turnaj sa v tomto roku uskutoční 4. novembra 2017 v Športovej hale v Rabči. Turnaju nebudú predchádzať Dekanátne kolá. Víťaz diecézneho kola postupuje na celoslovenské kolo O pohár predsedu KBS, ktoré sa uskutoční 11. novembra 2014 v Košiciach.

Futbalové družstvá za svoje farnosti, školy alebo spoločenstvá prihlasujte prosím do 29. 10.2017,prostredníctvom povereného kňaza alebo laika na adresu milan.pridavok@gmail.com;

Komisia pre mládež Spišskej diecézy organizuje Diecézny futbalový turnaj v zastúpení poverených kňazov diecézy. Celoslovenské kolo organizuje „Rada pre mládež pri KBS"  poverenou diecézou.Po uskutočnení diecéznych kôl mládežníckeho futbalového turnaja sa víťazi jednotlivých diecéz stretnú na celoslovenskom kole. Rozposlanie pozvánok a celý manažment turnaja zabezpečuje poverená diecéza.

Pravidlá mládežníckeho futbalového turnaja

1. Vek hráčov

15. – 30. rok života (15-18 rokov – so súhlasom rodiča v písanej podobe). V družstve môžu hrať aj dievčatá a 1 starší kňaz alebo laik.

2. Ligový hráč

Na súpiske môže byť pripísaný maximálne jeden hráč vrátane brankára, ktorý bol aktívnym futbalistom alebo je aktívnym futbalistom, príp. navštevoval ÚTM (Útvar talentovej mládeže od U9- U19). Taktiež sa to týka hráčov, ktorí sú zapísaní alebo boli evidovaní registračným preukazom v klube po 5. Futbalovú ligu (vrátane 5. ligy), v ktoromkoľvek regióne Slovenskej Republiky. Za ligového hráča sa nepovažuje hráč, ktorý aktívne nehráva minimálne päť rokov.Pri výskyte viac ako jedného takéhoto hráča na súpiske organizátor môže takéto mužstvo vyradiť z turnaja. Pri porušení týchto pravidiel si organizátor vyhradzuje sankcie pre dané mužstvo. Informácie ohľadom hráčov budú kontrolované cez matričný systém evidencie hráčov.

3. Súpiska a zoznam hráčov

Vedúci tímu je povinný pred turnajom poslať organizátorovi súpisku všetkých hráčov s týmito údajmi: meno a priezvisko kapitána organizačne zodpovedného za tím, jeho mobilné číslo a email; hráči: meno a priezvisko, dátum narodenia, zvýraznenie, ktorý z hráčov je aktívny, alebo bývalý ligový hráč a hráčsky údaj systému ISSF. Tieto údaje je potrebné zaslať 3 dni pred začatím turnaja. Tieto údaje je potrebné zaslať na email organizátora.

Celkový počet hráčov v tíme je 10 (len tí, ktorí sú zapísaní v súpiske), v poli: 4+1 (hokejové striedanie).

4. Čas zápasu

Hrací systém a čas zápasu určuje organizátor, podľa počtu prihlásených družstiev. Pred každým zápasom má mužstvo čas na nástup a rozcvičenie, ak nenastúpi do 5min. od skončenia predchádzajúceho zápasu prehráva kontumačne (3:0).

5. Pravidlá hry

5.1 Ak prejde lopta postrannými autovými čiarami, rozohráva sa nohou zo zeme do 4 sek., pričom súper musí byť vo vzdialenosti 5m od miesta rozohrávky.

5.2 Ak lopta prejde za bránkovú čiaru mimo žrdí bránky a ako posledný sa lopty dotkol hráč brániaceho mužstva, útočiaci kopú roh; ak sa posledný lopty dotkol hráč útočiaceho družstva, rozohráva brankár z ruky a je dovolené hádzať aj cez polovicu ihriska .

5.3 Kĺzačky sú klasifikované ako faul. 1 žltá karta -2 minúty hra v oslabení v prospech súpera, brankár nesmie byť vylúčený, ak dostane žltú, príp. červenú, jeden hráč si odsedí trest za neho. 2 žlté karty = 1 červená: 2 minúty trest + hráč nesmie nastúpiť do konca toho zápasu.

5.4 Po góle do siete oslabených sa trest za žltú kartu ruší, nemožnosť nastúpiť po červenej karte zostáva.

5.5 Vulgárne slová – žltá karta.

5.6 Komunikácia s rozhodcom len prostredníctvom kapitána mužstva.

5.7 Pri rovnosti bodov v základnej skupine rozhoduje vzájomný zápas, rozdiel skóre, viac vstrelených gólov (v tomto poradí).

5.8 Kontumácia (3:0) - ak nenastúpi mužstvo do 5min. od vyzvania

                                   - 2 červené karty v jednom tíme za zápas

5.9 Problém 3-tej žltej v jednom tíme/zápase: posledný trest hráč nastúpi až po príchode do hry prvého potrestaného, aby presilová hra nebola väčšia ako 5:3 (max. rozdiel počtu: 2hráči).

Všetky tieto pravidlá vychádzajú z Pravidiel futsalu 1999 a sú adaptované pre naše podmienky. Prosíme hráčov, aby čestnosť a „fair play" boli spoločnou motiváciou pre dodržiavanie týchto pravidiel

Ďakujeme!

...všetko na väčšiu Božiu slávu a česť!

Akákoľvek zmena v súpiske hráčov nech je vopred oznámená zodpovednému za to kolo futbalu, na ktoré sa momentálne pripravujú. Zmeny v súpiske hráčov nesmú v zásade meniť skupinu mladých, zmenu povoľujeme max. 30 % ( pri súpiske s 10  hráčmi sú to 3 hráči).

Diecézne kolo

Termín: 4.november 2017

Miesto: Rabča

Program: 8:00 hod. sv. omša, po sv. omši organizačné pokyny a presun do haly.9:00 začiatok zápasov.

Vyhodnotenie turnaja, slávnostný nástup a odovzdávanie cien bude po odohratí posledného zápasu.

Víťaz postupuje na celoslovenské kolo.

Štartovné: 20 eur (za celý tím), prosíme uhradiť na mieste pred začiatkom turnaja.

V cene je prenájom haly, ceny, organizačné poplatky a bageta pre každého hráča.

Hodnotenie: V zápasoch skupinovej fázy víťazstvo 3 body, remíza 1 bod, pri rovnakom počte bodov sa berie vzájomný zápas, skóre viac strelených gólov. V základnej skupine hrá každý s každým. Postupový kľúč bude určený podľa počtu prihlásených a bude oznámený v týždni pred turnajom.

Rozlosovanie skupín bude v týždni pred turnajom.Presný rozpis štruktúry zápasov sa určí po uzatvorení prihlasovania.Organizátor si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny aj v deň konania futbalového turnaja.

Poistenie: Zabezpečuje vysielajúca organizácia, každý účastník musí mať preukaz poistenca.

Kontumácia zápasu: Ak družstvo nenastúpi do 5 min. po ukončení predchádzajúceho zápasu, prehráva kontumačne.

Protesty: Písomne do 5 min. po ukončení zápasu.

Vyhodnotenie: Vyhodnotenie turnaja bude po ukončení posledného zápasu. Prví traja dostanú diplom a víťaz pohár + putovný pohár + postup na celoslovenské kolo.

Zodpovedná osoba a kontakt: vdp. Milan Prídavok, milan.pridavok@gmail.com

Prosíme Vás o dochvíľnosť a rešpektovanie pokynov organizátorov, programu a pravidiel súťaže.

Pán Boh zaplať za každú modlitbovú podporu.

Tešíme sa na spoločné stretnutie i na príjemný športový zážitok!

 

Diecézny futbalový turnaj - 15.11.2014 Spišská Nová Ves

Víťazom diecézneho futbalu Spišskej diecézy sa v sobotu stalo družstvo z farnosti Stará Ľubovňa.

 

 

Turistika

Novinkou pre mladých zo Spišskej diecézy je každoročný výstup na niektorú horu spojený s duchovným programom. V roku 2012 viac ako 80 mladých spolu putovalo na Kriváň.

O rok neskôr sme sa pridali k farnosti Oravská Polhora a spoločne sme putovali na Babiu Horu. V programe nechýbala prednáška, sv. omša a gospelolové koncerty. V tejto tradícii chceme pokračovať aj naďalej.