« Späť

WORSHIP: Nestavaj sa na pozíciu BOHA

WORSHIP: Nestavaj sa na pozíciu BOHA

Veľmi dlho sa mi darilo odolávať reakciám, ktoré zatracovali protestantov a tvorili z tohto portálu čisto katolícky orientované miesto, kde sa nepripúšťa iný názor a ak aj náhodov taký názor príde je okamžite odsúdený. Darilo sa mi to, ale po tom aké reakcie som videl na blog Martina Švikruha, nemôžem si pomôcť a opýtať sa vás, kde je láska ? učí nás azda Ježiš pohrdať, odsudzovať, zatracovať a stavať sa do pozície Boha, ked máme rozhodnúť o tom či je niekoho viera pravá, alebo či niekto bude spasený ? akým právom ?

Som človek, čo strojí za ekumenickými akciami, snažím sa už takmer rok, zmazať tieto hranice a ukázať, že je jedno kde ste, ak žijete život s Bohom, tak skrze vieru a smrť Ježiša budeme spasení. Každý deň sa stretávam s tým, že je v okolí niekto, kto pokojne príde do inej cirkvi lebo tam cíti živú vieru a mocné pôsobenie Boha.

Sám sa stretávam s odsúdením, za to, že chem život prežiť s Bohom, bez ohladu na cirkevnú príslušnosť, ale tak to je, to je niečo čo Boh od nás chce, žit s ním, žiť s lásku k nemu, nie s láskou k svojmu náboženstvu alebo inštitúcii - Boh nedal svojho syna preto, aby spasil len katolíkov, ale všetkých ktorí uverili! Ak milujeme náboženstvo viac ako Boha, vtedy sa dokážeme správať tak, ako to vidno na reakciách na blog, bez lásky s odsúdením, ludia ktorí skutočne s Bohom žijú, nemôžu odsudzovať a nemôžu byť zaslepení, inak je niekde chyba.

Skúmajme najprv svoju vieru, svoj vzťach s Bohom a nikdy sa nestavajme na pozíciu Boha a nerozhodujme o tom koho spasí!

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Marek, vďaka za pohľad na tú diskusiu - škoda, že tieto slová neodzneli práve v tej diskusii a potom to vyznelo tak, ako si to popísal. Neviem, či som sa trafil do podstaty problému v mojom vyjadrení na túto tému (http://www.mojakomunita.sk/web/peter-rusyniak/blag/-/blogs/mamiii-preco-len-mus­im-ist-na-tu-omsu - lebo som to nestihol pred ukončením diskusie k príspevku), ale v diskusii nešlo o "zatracovanie protestantov" - skôr to bola snaha o nápravu názorov človeka, ktorý sa prezentuje ako katolík.
Ekumenická spolupráca nie je iba teologická diskusia. A MK nie je vhodné miesto na teologické diskusie o náročných otázkach zjednotenia kresťanov - k tomu sú povolaní kompetentní predstavitelia všetkých kresťanských cirkví.
Ale aj pre nás "bežných" kresťanov je tu veľa úloh, ako prispieť k napredovaniu ekumenického dialógu: spolupracovať v tom, čo nás spája. Blíži sa čas, kedy sa budeme spoločne modliť za zjednotenie kresťanov - Pán od nás čaká úprimné zapojenie sa do týchto modlitieb, prijatie sa ako tých, ktorí to rozdelenie kresťanov nespôsobili, ale boli vychovávaní v rozdielnom prostredí. Je dôležité, aby sme sa stránili všetkého, čo to rozdelenie prehlbuje (čo už by bol náš hriech proti jednote) a počúvali Ducha, ktorý vyrovnáva cestu Pánovi ...
Martin možno vníma veci, ktoré píše, ako veľmi dôležité, ale riešiť "svetový mier" na MK nie je najšťastnejší zámer. Mňa osobne v Písme neznepokojuje to, čo je nejasné, ale skôr to, čo je tam jasne povedané a čo nekonám (hlavne miesta pre vzájomnú lásku je neobmedzene veľa). Martinovi najviac pomôže, ak sa spojíme v modlitbe za neho - aby ten čas "stopnutej diskusie" k svojim článkom dobre využil (ak sa na nejaký čas odmlčí, možno mu to viac pomôže, ako "prikladanie" bez možnosti spätnej väzby).
Odoslané 5.1.2013 16:27.
nemôžeme rozhodovať, či je niekoho viera (ako vnútorný postoj k Bohu) pravá, no môžeme a máme posudzovať, či je pravá náuka.

Pán Ježiš povedal, že pravda človeka oslobodí a taktiež, že diabol je otec lži. Z toho usudzujem, že veľmi záleží na tom, čomu veríme a "kde stojíme".

A či Boh chce spasiť iba katolíkov? Táto otázka prezrádza nepochopenie toho, o čom "katolíci" sú. Cirkev je prostriedok spásy, nie exkluzívny klub. Keď niekto informovane odmieta tento prostriedok spásy, čo mu má Boh ešte dať?

Možno boli moje komentáre niekedy nepriateľské (čomu sa snažím vyvarovať sa), no rovnako tu zase pozorujem opačný extrém: všetci sa zídeme, potľapkáme po pleci, nasadíme úsmevy, zahráme nejaký worship a ajhľa, akí sme zrazu ekumenickí. Dosť povrchné, nie?
Odoslané 5.1.2013 16:37.
"MK nie je vhodné miesto na teologické diskusie o náročných otázkach zjednotenia kresťanov"

prepáčte, to tu zabudli napísať. najlepšie veľkými červenými blikajúcimi písmenami, aby som ja "bežný kresťan" nerobil niečo, čo mi nepatrí.
Odoslané 5.1.2013 16:40 ako reakcia na Peter Václavik.
Diabol je otec lží, to je velká pravda, ale ak sa človek drží biblie, tak neupadá do tohto problému, kedže biblia je od Boha, protestantské učenie sa držia výhrade biblie a teda su od tohoto uchránené, neotáčal by som túto diskusiu na vašom mieste do tejto polohy, lebo základy RKC sú hlavne o tom, že sa vytvorili svetské pravidlá. Nemôžte teda povedať, že ak sa neikto drží výhradne biblie, nie je to pravá nauka - to dá rozum.
Odoslané 5.1.2013 16:50 ako reakcia na Peter Rusyniak.
hehe, ako keby diabol nevedel citovať z Biblie emoticon

Katolícka náuka je podľa môjho vedomia plne zhodná s Bibliou (koniec koncov, Biblia nespadla z neba, ale "zrodila" sa uprostred Cirkvi).

Podľa Vás je to zase protestantská náuka.

No jedna strana sa očividne musí mýliť. Kto rozhodne? Ako vidíte, Biblia sa dá vykladať rôznymi spôsobmi, treba teda rozlišovať medzi samotným Písmom a tým, ako si kto toto Písmo vykladá.

Tvrdiť že sa držím Biblie nestačí, lebo očividne sme omylní ľudia a tú istú pasáž môžu Ferko a Janko pochopiť úplne inak.
Odoslané 5.1.2013 17:10 ako reakcia na Marek Kováčik.
Súhlasím. Kvalifikovaný výklad Biblie môže podávať len človek, ktorý má na to poverenie od Boha – vzdelaný v odbore, posilnený s darmi Ducha Svätého.“
Odoslané 5.1.2013 18:05 ako reakcia na Peter Rusyniak.
Milý Marek, prečo toto vyčítaš nám, a na opačnej strane tohoto "problému" si bol možno ticho? (súdim podľa toho, čo píšeš hneď na začiatku tohto blogu).
Ja som hrdá na kresťanov - katolíkov, ktorí už prestali byť ticho na tomto portáli a zastávajú si svoju vieru. Je zaujímavé, že ak sa ozveme, hneď sme "priklincovaní" v mene lásky, v mene ekumény, že sa to nepatrí...A ja sa pýtam: už spomínaný autor svojich zamyslení M.Š. sa smie neustále vysmievať z našej viery? Nezabudnem, ako raz napísal, že to bude ešte horšie a že pôjde aj do priameho útoku, či sa nám to páči, alebo nie...Vtedy som vyzývala adminov, aby vtedy "nespali". Otázka znela, či a do akej miery mu to teda dovolíme...A stalo sa, čo sa stalo, že musíme byť iba pasívnymi čitateľmi bez možnosti reakcie...Nemýľme si ekuménu s tými, čo priamo útočia na nás...ako sa to volá, kto útočí? Nepriateľ?

A ešte na záver: Nikdy som nepostrehla, že by sa tu niekto z nás staval na úroveň Boha. Ak vyjadrujeme svoj názor verejne a otvorene, stojíme si za tým a vždy sme pripravení aj niesť následky našich konaní, postojov a komentárov.
Aj my raz prídeme pred Božiu tvár a budeme vydávať počet z nášho života. No iba jednej otázky Boha sa bojím najviac: Prečo si mlčal tam, kde si mal prehovoriť?
Pokoj a dobro!
Odoslané 5.1.2013 19:52.
Marek, každý z nás skúma svoju vieru, ver tomu. Myslím, že nám nechýba zanietenie pre Pána, ale nevieme žiť spoločenstvo. Spoločenstvo je láska, nikoho nevylučuje a nesúdi. Ak sa však objavia osočovania toho, čo veríme a milujeme, vznikajú trenice a nepekné reakcie. Človek zatrpkne a zhorkne v srdci... Zriekam sa toho navždy. Nie je to hodné Boha a jeho Lásky. Tieto komentáre na tvojom blogu sú moje posledné...na takúto tému. Pokoj a dobro!
Odoslané 5.1.2013 21:42.
Zjednotenie kresťanov je dôležitá otázka: "A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno - ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa." (Jn 17,22-23). Preto vyžaduje na jednej strane diskusie tých, ktorí sú k tomu odborne pripravení a povolaní a slovo bežný v úvodzovkách znamená všetkých ostatných kresťanov - bez urážky (aj ja som "bežný). Komentár z 5.1.2013 16:37 by som asi nezaradil do prvej kategórie, či?
Odoslané 7.1.2013 0:45 ako reakcia na Peter Rusyniak.
Pán Václavík, keďže sa v tomto neorientujem, tak ma prosím naveďte na nejakú smernicu alebo nariadenie, ktoré by určovalo minimálne požadované vzdelanie potrebné na to, aby kresťan-katolík mohol argumentovať v prospech svojej viery, odpovedať na otázky a vyvracať námietky. Alebo na nejaký dokument, ktorý by laikom-neodborníkom niečo také zakazoval.

Ja sa tu ani nesnažím o diskusie "odborné", ale jednoducho na úrovni svojho poznania a celkom ma to baví emoticon
Odoslané 7.1.2013 9:43 ako reakcia na Peter Václavik.
Základné inštrukcie sú uvedené v nižšie citovanom dokumente. Prvý citát hovorí o tom, ako sa na ekumenický dialóg treba pripravovať. Druhý citát hovorí, čo by mali v ekumenickej činnosti robiť všetci katolickí veriaci - myslím, že aj tej činnosti "doma" je dosť.
S vďačnosťou v srdci vyznávam, že na mojej formácii učeníka Ježiša Krista sa výrazne podieľali oddelení bratia (Campus Crusade for Christ a iní). Vyše 30 rokov spolupráce s nimi v oblasti evanjelizácie priviedlo veľa katolíkov na Slovensku k oživeniu viery a hlavne k praktickému prežívaniu moci Božieho slova, ako Slova života a k službe vo farskom spoločenstve.
"Treba poznať ducha oddelených bratov. Na to je potrebné pravdivo a dobromyseľne uskutočňované štúdium. Katolíci, náležite pripravení, sa majú čo najlepšie oboznámiť s učením a dejinami, s duchovným a liturgickým životom, s náboženskou psychológiou a kultúrou bratov. Na to sú veľmi užitočné stretnutia za účasti oboch stránok, aby rokovali najmä o teologických otázkach ako rovný s rovným, pod podmienkou, že tí, ktorí sa na nich pod dohľadom arcipastierov zúčastňujú, sú naozaj odborníci. Z takého dialógu jasnejšie vysvitne aj to, aký je skutočný postoj Katolíckej cirkvi. Týmto spôsobom možno lepšie poznať i zmýšľanie oddelených bratov a primeranejšie im vysvetliť našu vieru." Unitatis redintegratio,9 (http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-konc­il/c/unitatis-redintegratio)

"Katolícki veriaci sa majú v ekumenickej činnosti bezpochyby starať o oddelených bratov, modliť sa za nich, zhovárať sa s nimi o veciach týkajúcich sa Cirkvi, urobiť k nim prvé kroky. Ale predovšetkým musia sami úprimne a pozorne uvažovať o tom, čo treba obnoviť a podniknúť vo vlastnej katolíckej rodine, aby svojím životom vydávala vernejšie a jasnejšie svedectvo o učení a ustanoveniach, ktoré jej prostredníctvom apoštolov zveril Kristus." Unitatis redintegratio,4.
Odoslané 7.1.2013 19:33 ako reakcia na Peter Rusyniak.
Prepáčte, ale Vami citovaná pasáž neodpovedá na mnou formulovanú požiadavku emoticon. Píše sa tam, že sú užitočné stretnutia, kde skutoční odborníci rokujú. Nepíše sa tam, že iné stretnutia (napr. na internete) sú zakázané alebo prinajmenšom neželané, alebo že by som musel mať PhD. z teológie aby som mohol hovoriť o svojej viere.
Odoslané 8.1.2013 9:27 ako reakcia na Peter Václavik.
Pôvodná otázka, na ktorú som odpovedal, znela (v kontexte diskusie k Marekovmu príspevku): "aby kresťan - katolík mohol ..." posledná otázka je už širšia: ".. aby som mohol hovoriť o svojej viere." Prvá otázka bola o ekumenickom dialógu (?), druhá už prenáša dôraz na evanjelizáciu.Tieto dve otázky však spolu súvisia - ako o tom hovoria aj nižšie uvedené citácie z koncilových dokumentov.
Príkladom, ako nemá vyzerať ekumenický dialóg, sú aktuálne (roky sa opakujúce) udalosti v Írsku - to je hanba nielen pre tých, ktorí sa na tom aktívne podieľajú, ale pre všetkých kresťanov. Ale aby som jasne odpovedal na otázku: uverenie a hovorenie o svojej viere sú spojené nádoby - na každej stránke Písma sa o tom hovorí. Pre mňa je najsilnejším príkladom na súvis evanjelizácie, uverenia a hovorenia stretnutie Ježiša so Samaritánkou pri studni (Jn 4,7-42) - nepíše sa tam, či mala PhD -emoticon

"Nech všetci kresťania vyznávajú pred všetkými národmi vieru v trojjediného Boha, vo vteleného Božieho Syna, Vykupiteľa a nášho Pána, a nech spoločným úsilím vo vzájomnej úcte vydávajú svedectvo o našej nádeji, ktorá nesklame." (Unitatis redintegratio,12).

"Účinnosť evanjelizácie veľmi klesá, ak hlásatelia evanjelia budú nesvorní a rozdelení. Nie je to jeden z veľkých nedostatkov dnešnej evanjelizácie? Skutočne, ak evanjelium, ktoré hlásame, je rozorvané rozličnými spormi o náuke, rôznymi mienkami a vzájomným odsudzovaním sa kresťanov pre rozličné teórie o Kristovi a Cirkvi, ako aj pre rozličné názory o spoločnosti a ľudských inštitúciách, či tí, ktorým kážeme, sa tým neuvádzajú do zmätkov a omylov a dokonca sa aj nepohoršujú? ... aby sa s väčším úsilím než doteraz rokovalo o spoločných veciach s kresťanskými bratmi, s ktorými nie sme ešte úplne spojení. To sa má začať tým, čo máme s nimi spoločné na základe krstu a vlastnenia viery. Takto by už teraz z evanjelizácie vychádzalo širšie spoločné svedectvo o Kristovi pred svetom. K tomu nás povzbudzuje príkaz Ježiša Krista a žiada to aj úloha hlásať a dosvedčovať evanjelium." Evangelii nuntiandi, 77 (http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/e­vangelii-nuntiandi)
Odoslané 8.1.2013 12:08 ako reakcia na Peter Rusyniak.
"Hovoriť o svojej viere" - pokojne môžeme ostať v užšom kontexte ekumenického dialógu a môžeme sa konkrétne zamerať na internetové diskusie medzi laikmi. Stále mi chýba ten podklad, na základe ktorého vynášate súdy o tom, čo je v tomto kontexte správne a čo nie. Nič, čo Ste doteraz citovali, sa toho priamo netýka.
Odoslané 8.1.2013 13:29 ako reakcia na Peter Václavik.
Čo presne máte na mysli pod pojmom "súdy" a o ktoré moje slová ide?
Odoslané 8.1.2013 20:23 ako reakcia na Peter Rusyniak.
Prečítajte si vo Svätom Písme? ,,A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu, ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol podľa múdrosti, ktorá mu bola daná,tak ako vo všetkých listoch, keď v nich o tomto hovorí. Niektoré miesta v nich sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú, ako aj ostatné Písma, na svoju vlastnú záhubu. Ale vy, milovaní bratia, ktorí to už viete, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom ničomníkov a aby ste neodpadli od svojho pevného základu." ( 2 Pt 3,15-17 ) Nehovorím, že všetci nekatolíci hovoria vždy bludy, ale ja verím Ježišovi, keď povedal:,,A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu." ( Mt 16,18 ) Taktiež svojim učeníkom povedal: ,, Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal." ( Lk 10,16 ) To sa vzťahuje aj na apoštolské listy, ktoré Cirkev zahrnula do pokladu viery. To nemôže nikto poprieť!... Bez ohľadu na tvrdenia nekatolíkov.
Odoslané 6.11.2019 21:16.