« Späť

Krížová cesta pre maličkých

Krížová cesta pre maličkých

Krížová cesta vznikla na požiadanie katechétok prvých dvoch ročníkov ZŠ.

 

 

 

 

Úvod:  Často vidíme kríž. Na ňom je pribitý človek. Ale nie je to obyčajný človek. Vieme všetci, kto to je? (Nechať deti odpovedať) A viete ,prečo musel umrieť? Pretože hoci On nás má veľmi rád, mnohí ľudia ho nemajú radi.

Pane Ježišu, my, deti, Ťa máme radi, lebo Ty si mal rád všetkých ľudí a najviac deti.

                                                              X

  1. Pán Ježiš je  pred súdom. Mnohí povedali na Neho zlé veci, ktoré neboli pravda. A preto ho potrestali, hoci bol nevinný. My nechceme nikdy nič zlé povedať na druhých ,ani žalovať. Netreba, lebo nebeský Otec všetko vidí. Všetci: Ježiš, ďakujeme Ti.
  2. Pán Ježiš berie kríž. Vtedy, keď žil, takto ľudí trestali. Mohol urobiť zázrak, a všetko mohlo byť celkom inak. Ale on to urobil, lebo nás má rád. Nechce, aby sme boli veľmi potrestaní my. Ježiš, ďakujeme Ti
  3. Ten kríž bol taký ťažký ,že Pán Ježiš aj spadol. Ale neostal ležať. Vstal a išiel ďalej. Prečo? Aby nám ukázal, že keď urobíme niečo zlé, máme mu povedať: Ježiš, odpusť mi- a ísť ďalej a byť dobrí. Ježiš, odpusť mi.
  4. Vieme, že Pán Ježiš má mamku. (Ako sa volá?) Aj naše mamky sú smutné, keď sme chorí alebo sa nám niečo stane. Ježišova Mama bola veľmi smutná, keď ho videla. Ježiš a Mária, odpustite zlým ľuďom a pomôžte im polepšiť sa.
  5. Vojaci videli, že Pán Ježiš nevládze. Zavolali  Šimona, aby mu pomohol. Spočiatku sa mu nechcelo, ale išiel. Nám sa niekedy nechce pomáhať. Mamke, ockovi, bračekovi, sestričke, kamarátom. Ale treba ísť. Ježiš, nauč nás to!

VI.       Mladá žena Veronika sa tlačila za Ježišom, aby mu mohla utrieť tvár. Nedbala, že

             na ňu vojaci a ľudia kričia. Pán Ježiš sa jej odmenil- dal jej na šatku svoj obraz.

             Ježiš, aj my chceme nosiť v srdci tvoj obraz. Ježiš, prosíme ťa!

      VII       Kríž bol taký ťažký, že hoci Šimon pomohol, Ježiš padol znovu. A znovu vstal.

                   To preto, že niekedy zabudneme a urobíme znova niečo zlé. A vtedy znova           

             Povieme: Ježiš, odpusť mi.

VIII       Pán Ježiš videl ženy, že plačú. Povedal im, že lepšie je ľutovať a odpúšťať, ako

.                  plakať. Ježiš, odpusť mi.

       IX.        Iste nám už niekto povedal: ty sa nevieš polepšiť! Si zlý! Pán Ježiš spadol a vstal

              aj tretíkrát, aby ukázal, že to neplatí. Aj keď urobíme niečo veľmi zlé, vždy sa dá

              odprosiť. A znova sme potom Ježišove deti. Ježiš, pomôž mi!

  X.        Pán Ježiš musel vytrpieť veľkú hanbu- vyzliekli ho a posmievali sa mu. Aj to ho ,

              uráža, keď niektorí dospelí, ale aj deti hovoria škaredé slová, pozerajú neslušné                                                                                    

             obrázky a smejú sa z pekného tela, ktoré nám dal nebeský Otec.

Ja chcem byť dobrý a nerobiť to. Ježiš, pomôž mi byť dobrý!

  1. Už si sa niekedy pichol  ihlou, špendlíkom, na kaktuse alebo tŕni. Bolelo to.

                    Oveľa viac bolelo Pána Ježiša, keď mu pichli do  rúk a nôh dlhé klince. Tiekla

                     Mu aj krv. Takto umyl naše nepekné slová a skutky. Ježiš, ďakujeme ti.

      XII.        Pán Ježiš na kríži povedal niekoľko slov. Prosil o odpustenie pre tých, čo mu ub-

                     lížili,  sľúbil človeku, ktorý oľutoval zlé, že príde do neba, dal svoju mamu za

                     Mamu všetkým ľuďom. Potom zomrel. Ježiš, ďakujeme ti.

  1.    Potom prišli jeho Mama a dobrí ľudia, aby ho zobrali z kríža. Premýšľali, čo nás

                     učil, kým žil. Aj my sa budeme radi učiť o Pánu Ježišovi. Ježiš, my Ťa ľúbime!

      XIV.       Pána Ježiša dali do hrobu. Aj my raz, keď budeme starí, zomrieme. Keď niekto

                    

zomrie, ľudia plačú, lebo ho mali radi a chýba im. Ale vtedy ešte nevedeli, čo sa stane.

Ježiš, veríme ti!

 

 

Záver: Keď prišli na tretí deň ženy ku hrobu, videli, že je prázdny. Aj sa zľakli, aj sa

           rozbehli. Povedali to Ježišovým priateľom. Aj tí tam išli. A ozaj, on tam nebol.

           Čo sa stalo?

            Pán Ježiš vstal z hrobu a ukázal všetkým ľuďom, čo sa raz stane. Kto bude počúvať

           Jeho slová, hoci umrie, tiež vstane a pôjde za Ním do neba .

            Ježiš, chceme byť vždy tvojimi priateľmi, učiť sa o tebe a prísť k tebe do neba!

            Ježiš, buď vždy s nami!