Blog

« Späť

Jan Kruczynski: Mobilizácia k Novej evanjelizácii (video)

Jan Kruczynski: Mobilizácia k Novej evanjelizácii (video)

Otec Jan Kruczynskeho bol blízky spolupracovník sv. Jána Pavla II. a taktiež spoluzakladateľ hnutia Svetlo - Život. Dnes je zodpovedný za dielo Novej evanjelizácie v Szczecinskej diecéze. V jeho prednáške, ktorá odznela 10.4.2014 v Košiciach sa venuje Novej evanjelizácii: ako správne a s úspechom evanjelizovať, evanjelizačnému programu sv. Jana Pavla II. pre farnosti a evanjelizácii mladých a rodín.