Blogy

« Späť

Nikdy bez Lásky

Nikdy bez Lásky

Láska je... 1Korinťanom 13,13; Boh je láska... Nič nerobme bez lásky. Iba s láskou v srdci sme v Ňom spojení.

Napriek každej podobnosti má každá živá situácia novú tvár, ako má novonarodené dieťa, tvár, ktorá ešte nikdy predtým nebola a ani už nikdy viac nebude. Nová situácia očakáva od teba odpoveď, ktorá nemôže byť vopred pripravená. Neočakáva  nič z minulosti. Očakáva prezenciu, zodpovednosť. Očakáva teba.

Martin Buber

 

“Nekonečný Bože, naučma povolaniu lásky!

Preto si želám a prosím:

moje myšlienky nech sú láskou, moje mlčanie nech je láskou, moje modlitby nech sú láskou,

moje práce nech sú láskou, moje utrpenie nech je láskou, moje obete nech sú láskou,

 moja pokora nech je láskou,

     moje sebazapieranie nech je láskou,

             môj odpočinok nech je láskou,

                    moja ľútosť nech je láskou,

celý môj život nech je láskou,

moje umieranie nech je láskou.

Ó, môj Bože, daj mi ústa lásky,

ó, môj Bože, daj mi oči lásky,

ó, môj Bože, daj mi ruky i nohy lásky,

 

Premeň ma celú v lásku."

Terézia od Dieťaťa Ježiša

Lásku mali všetci ľudia svätého života spoločnú. každý z nich svojim spôsobom... milovali Boha nadovšetko, milovali ľudí, hlavne tých, ktorí neboli milovaní alebo mali nepríjemné charakterové vlastnosti, že ich nikto nedokázal vystáť...

Sv. Bernardeta Soubirous:

Ani okamih nebudem žiť bez toho, aby som milovala...

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Bože, premeň ma celú v lásku...
Odoslané 25.10.2012 10:55.