Blogy

« Späť

Láska Boha je ako oceán

Láska Boha je ako oceán

Nepredstaviteľná. Široká, hlboká. Nemá začiatok a nemá koniec. Láska Boha je človeku nepochopiteľná. Boh je Láska.

Myslím, že som troška pochopila, čo mysleli svätí vetou: ak by sme okúsili lásku Boha, zahynuli by sme v nej...

Šírka, hĺbka, sila oceánu je nám "známa" iba vďaka technike. Bez nej by sme to nevedeli. Videli by sme len množstvo vody, bez začiatku a bez konca. Možno by nás ani tak veľmi nefascinovala, kto vie.

Teraz vieme. Videli sme očami oceán, dokonca mnohí veľa krát. Možno to nie je pre nás nič mimoriadne. Možno je to mimoriadne. Ak máme v hrudi živé srdce, musí nás oceán uchvátiť... svojou veľkoleposťou, veľkosťou, pokojom, mocou, ak sa jeho vody rozbúria...

Oceán je len jedným z diel Boha. veľkolepé, úžasné a dokonalé dielo stvorenia.

Boh je tým najúžasnejším veľkolepým Tvorcom, ktorý tvorí tak veľkolepé, úžasné diela... Boh stvoril aj človeka, dokonalého úžasného, múdreho a krásneho. Na svoju podobu ho stvoril. A všetko mu dal... Dal mu oveľa viac, ako oceán, alebo iné veľkolepé dary. Dal mu život, dušu, ducha a dal mu srdce, ktoré vie milovať.  A dal mu seba.

Boh Láska je nepredstaviteľný. Je tak úžasný, že ho nikdy nepochopíme svojim ľudským rozumom ani celou inteligenciou. Môžeme ho vytušiť srdcom. Iba vytušiť. Ak sa dotkneme Boha vo svojom srdci, úplne zmení náš život...navždy. Už nikdy nebudeme takí, ako sme boli predtým. Budeme mať odraz Boha v srdci a bude to vidno na každom slove, myšlienke, skutku - bude to vidno na celom bytí... Staneme sa láskou...

Svätí prišli k tomuto dotyku... Premenili sa na Lásku.

Ja a vy k Nemu ideme... je tak blízko..., že môžeme cítiť JEHO DYCH. Sme na ceste k NEMU. Sme pútnici na tejto nádhernej zemi, hľadáme priateľstvá, nachádzame ich aj strácame... prežívame odlúčenia, bolesť a straty, svoje vlastné nedokonalosti. Ak sa dotkneme v srdci Boha - LÁSKY, všetko v ŇOM zanikne a premení sa na Plnosť, na Lásku... Chcem sa dotknúť Boha v mojom srdci... aby ma premenil na Lásku.

 

Ďakujem, môj Bože, za TEBA, ďakujem za LÁSKU, ďakujem za Tvoj oceán Milosrdenstva!

Ďakujem za ľudí, za každého človeka!

Ďakujem Tebe, môj Ježiš! Za tvár Otca, ktorú si Ty ukázal svetu... Ďakujem Ježiš môj!

Ďakujem Tebe, Duch svätý, za Tvoje dary, za rady a za ovocie pre svätosť života!

Chválim a ďakujem bez prestania Bohu!

Chválim a ďakujem za BOHA LÁSKU!