Blogy

« Späť

Blížime sa k 4. Adventu

Blížime sa k 4. Adventu

Čas ide rýchlo, všakovaké "práce" a "zamestania" nám ho skracujú..., urýchľujú tak však príchod čakaného Emanuela.

Keď som bola dieťaťom, trvalo dllllllllho, nekonečne dlho, kým prišiel deň Narodenia Pána.

Neskôr, v škole a v zamestnaní bol čas prípravy na príchod stále kratší a kratší..., až takmer nebol...

Teraz, čas beží akoby ešte rýchlejšie, alebo sa iba povinnosti rozmnožujú, neviem. Cirkev ponúka bohatstvo rorát, svätých omší, meditácií a rôznych podujatí k zamysleniu a k príprave na narodenie Pána. Môžem sa zúčastniť na niekoľkých, môžem z nich niektoré počuť a meditovať o nich. Podstatné je jedno: urobiť priestor Bohu, aby mohol BYŤ so mnou, aby sa mohol dávať cezo mňa iným, aby sa mohol STAŤ DAROM pre všetkých.

Mária je s Ježišom na ceste hľadania príbytku. A nebolo pre nich miesta...

Ježiš hľadá príbytok v srdci človeka. V mojom, v tvojom. Áno, Ježiš sa narodil pred viac ako 2000 rokmi, my ho však v srdciach neustále "strácame". Sme ako Izraeliti, ktorí po 40 rokoch putovania začali strácať nádej aj dôveru, že sa ešte niečo udeje, že bude lepšie. Práve vtedy k nám hovorí Boh, aby sme nespúšťali zrak z cieľa, ktorý dosahujeme deň po dni.

Vernosť, viera a dôvera Bohu, radosť a pokoj

nech nás sprevádzajú ku jasličkám nášho srdca,

kde chceme nájsť Novozrodeného Emanuela.

 

Otvorme srdce dokorán, aby mohol prísť...

Aby v našom srdci mohol byť Kráľom a Pánom.

Nie len teraz, v čase adventu, ale často, robme tak stále, aby mohol Emanuel byť Bohom s nami a v nás.

O to prosím a za to ďakujem.

Pre nás na MK, pre všetkých ľudí dobrej vôle!

Pre všetkých, ktorí nerozumejú a nechcú poznať ani prijať Emanuela,

prosím Matku Máriu...

Pros za nás, vypros nám obrátenie neveriacich a hriešnych!

ty, čistá Panna, Matka Ježišova, pros za týchto najchudobnejších...

Amen!

 

Môj terajší advent je požehnaný. Už po pár rokov prežívam prípravu naň s hĺbkou, ktorú mi dáva Darca darov.

Vzdávam vďaky Bohu Otcovi za jeho dary.

Vzdávam vďaky za Advent 2012.

 

Vzdávam vďaky v ťažkých veciach a v krížoch.

Radujem sa s Pavlom v súženiach a hľadím na Pánovu tvár.

Idem s Petrom po vode, a pozerám na Ježiša.

Pozerám cez slzy v dôvere, lebo je so mnou Boh.

Idem s Máriou hľadať príbytok pre Novonarodeného.

Velebí duša moja Pána, spievam s Máriou!

Ďakujem Tebe, Otecko za Tvoju nekonečnú, nezmerateľnú lásku. Ďakujem Ti za Syna Ježiša, ktorý prichádza.

Ď A K U J E M!

Obrázok: a holyexperience. com

Nech nás deti vedú k jasličkám...

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Krásna úvaha - v plnosti a jednoduchosti vyjadrená vďačnosť i očakávanie radosti...
Odoslané 17.12.2012 17:45.
Odoslané 17.12.2012 21:09 ako reakcia na Anna Václavová.