Blogy

« Späť

Mať za vzor Ježiša

Mať za vzor Ježiša

On - Ježiš - bol naj... človekom. Aké by bolo, keby sme hľadali vzor u tohto úžasného Človeka Ježiša?

Rada počúvam ľudí, ktorí s nadšením a s radosťou a k tomu presvedčivo hovoria o Bohu, ako keby ho mali stále pred očami. Títo ľudia sa majú opravdivý vzťah s týmto úžasným Bohom, a on im dáva živú vieru, ktorá z nich žiari, mení ich životy... Nie len na chvíľu - NAVŽDY. Boh im dáva aj radosť, nádej a dáva im zakúsiť jeho prítomnosť v srdci aj dokážu ho nájsť v ľuďoch. Nie len to. Stáva sa živým v ich životoch, pôsobí v nich a cez nich. Aj ja chcem tak vrúcne milovať Boha, chcem ho skutočne poznať, žiť ako on, mať s ním taký vzťah, ktorý zmení môj život!

Mala som veľakrát možnosť počuť rôznych ľudí, ako hovoria o Bohu a o jeho láske k človeku. Mnohé som počula o Vtelení Slova, o jeho láske, ktorá  je tak veľká a mocná, o jeho prítomnosti v prírode, v ľuďoch, dokonca aj v tých ľuďoch, ktorí o neho nemajú žiaden záujem. Počula som ich svedectvá o tom, ako Boh mení ich životy... Bolo to veľmi dobré, úžasné... Onedlho som tieto krásne slová zabudla a môj život išiel ďalej... Bola som zasa akoby bez neho. Veď jeho prítomnosť nie je možné len tak privolať... Je možné poznať a nasledovať Ježiša dnes? kto je Ježiš? Čo je vlastne konkrétne nasledovanie Ježiša?

 

Ježiš nie je osobnosť z dávnej histórie, Ježiš je Boh, ktorý bol a je človekom

Chodím do chrámu, často, som účastná na sv. omšiach a prijímam najdrahšiu Eucharistiu - Ježiša v podobe chleba. Počúvam a čítam jeho slová, jeho - Slovo, ktoré je živé a je stále tu prítomné a pôsobí. A predsa. Nepodarilo sa mi spoznať živého Boha, mať skutočne vzťah k tomuto Bohu. Zakúšam jeho lásku deň čo deň, často ma však trápi údel človeka... Hovorím a som presvedčená o tom, že verím v Boha, verím Bohu. Dakedy-často som sa však prichytila pri tom, že som sa správala tak, akoby som neverila... Moje pochybnosti a "malovernosť" mi dali poriadne zabrať... Alebo môj denný život, keď sa mi nedarí nadviazať s ním kontakt a dejú sa mi pády a stretávam problémy... a ja si neviem dať rady. Veď Boh je tu stále... obklopuje ma, som ponorená do jeho existencie... Nie je tu len pri modlitbe, alebo v chráme, je so mnou stále. Prišla som na to, že som ho nezavolala do konkrétnej situácie, alebo do záležitosti, ktorá bola nad moje sily... alebo som ho vôbec nepýtala o radu... Robila som často veci SAMA, ako keby tu nebol so mnou On. Neviem, ako je možné nevnímať rozumom toho, v ktorého prítomnosti existujeme, v Ňom sa hýbeme a sme. Jeho prítomnosť vyžaruje zo všetkého, čo vidí naše oko a predsa máme problém nadviazať s ním živý kontakt, hoci sa o to veľmi usilujeme...

Boha je treba spoznať...

Mali by sme vedieť  povedať o Bohu, aký je, kým je pre nás osobne, ako vnímame jeho osobu, ako sa konkrétne prejavuje v moom živote. Nie len to, čo vieme od iných ale to, čo sme s Ním zažili my osobne. Počula som výbornú prednášku o tom, ako môžeme žiť podľa vzoru Ježiša. Veľmi ma to oslovilo, veľmi... Zamyslela som sa nad slovami toho kňaza a pripadá mi, ako keby som nedokázala povedať takmer nič o tom, ako prežívam konkrétne môj vzťah s Ježišom... Áno, on je Boh a bol - je človekom, bolo to dávno a mnohí mu nerozumeli, ako to myslel, čo hovoril. Dokonca apoštoli, ktorí s ním chodili a prežívali spoločné chvíle, dlho nechápali... tiež mali problém s praktickou vierou, svedčia o tom v Evanjeliu. Vôbec si neviem predstaviť Boha ako osobu tu a teraz. Ani Ježiša nie... Mám v mysli jeho podobu z času, kedy žil na zemi, ako ho opísali v Písme a to bolo málo... Boh je Slovo a Duch. Otec, Syn a Duch svätý. Slovo Božie je živé a prítomné. Slovo oživuje Duch a On mi dáva poznať seba čiastočne, teraz, v  prítomnosti, úplne aktuálne. Ak sa stíšim a načúvam...

 

Potrebujeme svedectvo  ľudí

V živote je dôležité spoznať ľudí, ktorí poznajú Boha, ktorí ho stretli, žijú s Ním, a hovoria s ním, živia sa jeho Slovom,  a svedčia o tom  iným celým svojim životom.

Nemajúproblém povedať iným, ako ho spoznali a ako zakúsili jeho prítomnosť, ako v nich konkrétne pôsobí jeho Slovo a Duch.  Potrebujeme stretať v živote takých ľudí, potrebujeme ich zdieľanie a svedectvá ich spoločenstvo. Spoznala som niekoľkých cez rádio Horeb a cez internet, ďakujem Bohu za nich, za príklad života,  a za ich svedectvá. Bez nich by som nikdy neprišla na to, ako sa "číta" živé Slovo a ako sa autenticky žije život vo vzťahu k živému Bohu! To viem od ľudí, od autentických svedkov súčasnosti, ktorí o Ježišovi a o Bohu hovoria, ako ho zažili konkrétnym spôsobom a vydávajú svedectvá, sú plní nadšenia a radosti z Boha! Nie iba niekedy - stále! Trávia s Ním veľa času, majú s Ním spoločenstvo, majú s ním jednoducho vzťah! Spievajú mu žalmy a oslavujú jeho meno nad mená, hovoria iným o jeho kráse a vznešenosti, o tom, ako im Duch svätý dáva poznať význam slov... vedia opísať, vyrozprávať, ako Boh pôsobí v ich živote. Dávajú mu svoj čas, dávajú Bohu seba. Je to  nádhera, a je to rozdiel od toho, čo som poznala doteraz (donedávna), kým som sa začala "viac" venovať mojej túžbe skutočne žiť s Ním.

Boh je Otec, Syn Boží Ježiš a Duch svätý - sú spoločenstvom troch osôb. Boh chce mať spoločenstvo s človekom. Vzťah človeka k Bohu vedie človeka do spoločenstva iných ľudí. Boh je ten, ktorý robí spoločenstvo ľudí dobrým, živým a autentickým, svätým... nie človek. Také spoločenstvo, v ktorom je prítomný Boh, je naplnené jeho láskou a ide z neho sila... Boh nás učí nie len o sebe, ale nám ukazuje cestu k iným ľuďom. On je CESTA. On nás učí byť ako On. Učí nás, ako môžeme byť svedkami Boha, ako sa staneme darom, ako môžeme žiť s nimi spoločenstvo

+

Ako môžeme žiť podľa vzoru Ježiša?

Volajme Ducha svätého do nášho života. On dáva porozumenie pre Božie Slovo. Ak čítame Slovo Božie s Ním, ak  premýšľame o Ježišovi, ak prijímame Božie slovo pravdy a lásky, krok za krokom, ako ho opisujú Evanjeliá v tej ktorej situácii, ak si pozorne všímame si jeho reč, ktorú hovoril na rôzne situácie, pochopíme, čo cítil, prečo to urobil a iné nie, prečo prichádzal k ľuďom alebo kedy od nich odchádzal. A ak niečo nerozumieme, pýtajme sa Ježiša, On nám vysvetlí, alebo pôjdeme ďalej, dá nám odpoveď.

Jeden muž odporúčal "meditovať jednu vetu z Písma" - po dobu jedného mesiaca! Nevedela som si niečo také predstaviť... mne padlo zaťažko opakovane čítať čítanie z predošlého dňa... o tom to je. Sme naklonení k tomu, že "preletíme" čítanie a nezachytíme to, čo je tam pre mňa, pre teraz, pre moju situáciu... Možno čítame veľa textu a potom sa v ňom ľahko stratíme... Boh hovorí málo, ale hovorí jasne... On nás nezasype dlhými prejavmi, vie, že by sme ich nemohli prijať s celou pozornosťou, lebo sme ľudia...Ak sme málo pozorní... a hocičo nás hneď odpúta, ak máme tisíc rušivých faktorov, ktoré nedovolia počuť... nedivme sa. Ak v modlitbe hovoríme stále my... a Boh sa nedostane k slovu... Preto máme problém poznať Ježiša. Málokto z nás volá Ducha svätého... úpenlivo, s mocnou túžbou... nie iba rýchlo "príď"! On príde aj tak (stačí aj s túžbou pomyslieť) ale my nie sme "zapnutí", lebo spojenie z našej strany potrebuje "dlhšie" než jedno zvolanie... "Dlhšie volanie" Boha je vlastne živá túžba po bohu a veľká bázeň, uvedomenie si, kto Boh je... je to zotrvanie pred Bohom, je to byť s Ním. Ak zostaneme s Ním, v tich a bez slov, aby hovoril,  dá sa nám poznať...  Zrazu nám hodina modlitby bude krátkou chvíľou a prebývanie v jeho prítomnosti sa stane skutočným...

+

Chválim ťa, Boh môj, ktorý si nekonečný a predsa tak blízky človeku!

Ďakujem tebe, Boh Otec, za tvoju lásku a za Syna Ježiša! Ďakujem, že si s nami, a že stále prichádzaš k nám...

Ďakujem Ježiš!!! Chem teba! Chcem byť s tebou často, každý deň, nie len počas modlitby ale vo všetkom, čo je! Potrebujem teba!

Príď Duch svätý a oživ nás!!!

Ďakujem za ľudí, za každého, lebo mi ukazujú Boha! Menej a viac, každý, ako vie a dokáže. Ďakujem za dar ľudského spoločenstva! Chcem sa učiť, ako žiť vzťah k Bohu a k ľuďom, ako môžem ísť s Ježišom a žiť s ním a podľa neho každý deň! On ma naučí, ako môžem žiť z jeho Slova dnes, tu a teraz! Aj ja chcem svedčiť iným o  kráse môjho vzťahu s tebou, Ježišu! Chcem žiť s inými, dať im tvoju lásku a hovoriť im o tebe, Ježišu, slovom alebo bez slova, jednoducho mojím životom s tebou, Ježišu!

Ďakujem za svedectvá tých, ktorí s tebou žijú a ktorých si naučil počúvať tvoje Slovo a svedčiť o živote s tebou iným ľuďom! Je ich veľa... a ich príbehy s tebou sú nádherné...

Prosím za nás všetkých, aby si v nás prebudil tvojho Ducha aby sme ťa spoznávali a milovali viac a viac každý deň!

Amen.

+

 

Ďalej
Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Kde to je? Hľadám.....nemôžem nájsť!
Odoslané 28.3.2014 0:13.
Odoslané 28.3.2014 1:38 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.