Blogy

« Späť

Moje svedectvo

Moje svedectvo

Je to len malé svedectvo o Bohu v mojom osobnom živote, ktorý ma vedie stále, aj dnes, je to malé svedectvo o jeho Cirkvi. Boh je tu, pôsobí stále a vedie nás.

Môj život viedol Pán od začiatku. V rodine som dostala vieru v Boha, krst, sviatosť birmovania. Dostala som rodinu takú normálnu, katolícku so všetkým ostatným. Boli a sme "normálni" obyčajní ľudia (ako by to povedal môj ocko - bláznivá rodinka), lebo sme doma mali všetko:o) Od spoločného chodenia do kostolíka, spoločných modlitieb, stretiek, cez nervy v práci a v škole, medzi sebou navzájom, potom prvé rebélie dozrievajúcich mladých dospelých detí až po ich odchody a príchody domov. Boli aj  hádky a nadávanie, a nie málo, na všetko možné a nemožné, po čom však väčinou vždy prišlo zmierenie. Verili sme, že nás vedie Boh.  Modlili sme sa k Matke Božej. Boli aj veľmi ťažké časy. nebolo dosť peňazí na to, čo bolo treba do školy, v  zamestaní bola výplata úbohá. Ocko drel od rána do noci a maminka tiež. Neskôr, sa aj v našej rodine množili problémy rôzneho charakteru. Nedorozumenia vo vzťahoch a iné veci spôsobili,že sa naši rodičia sa takmer rozišli, verím, že Matka Božia, ku ktorej sme mali a máme veľkú dôveru, ich od rozchodu zachránila. Môj ocko veľmi dlho nebol účastný na sviatostiach v Cirkvi, jeho obrátenie, kedy po mnohých rokoch prijal Krista do svojho života, považujem za zázrak...Vymodlený a vyprosený od Boha v tých ťažkých časoch. Bol zážitkom živej viery pre nás všetkých.  Mali sme chronicky málo peňazí, mali sme nie - priateľsky ladených starkých z okolia GA (hovoriaci maďarsky), ktorí našej rodine boli ťažkým podielom, dostali sme mnohé požehnanie a veľa detí - bolo nás päť a Boh sa staral o nás po celý čas. Boh nás viedol cez mnohé úskalia a strasti a radoval sa s nami, keď vychádzalo slnko nad našimi životmi. maturovala som na gymnáziu, skončila zdravotnú školu, pracovala som v Detskej fakultnej nemocnici ako detská sestra, potom na onkológii. Mám za sebou interné odd. a chirurgiu, teraz pôsobím v Južnom Rakúsku na odd. šestonedelia. Pracujem stále s ľuďmi, s malými i s veľkými, a žijem normálny život ako mnohí z nás. Neangažujem sa (zatiaľ) v žiadnej organizácii, ani v cirkevnej, pre moje povolanie som nemala som na to nikdy čas,

Je úžasné, smieť žiť vieru "obyčajnej rodiny" a vidieť mocnú ruku Otca, ktorý nikdy nechýba...

Moja osobná viera prešla časom komunizmu, socializmu až po demokraciu a liberalizmus súčasnej doby, v ktorej je všetko dovolené... Viera v Boha vždy bola a je mojou mocnou oporou vo všetkom. Aj ja som sa učila mnohému. Musela som prechádzať očisťovaním "nesprávnych" obrazov a pojmov v nej, ktoré vznikli tým, že sa nevyvíjali. Moja viera sa "prehupla" do dospelosti, pričom vôbec nezrela a zostávala v tých detských topánočkách úprimnej ľudovej "zbožnostiô, ktorú dnes mnohí vyvracajú a vyhlasujú za prekonanú, neúčinnú. Poviem vám, bola a je účinná a ako! Moju vieru aktualizoval vždy Boh,  viedol ma k ľuďom, ktorí vysvetlili aj žili podľa nej.

V rodine zažívame náš malý svet, ktorý potom skutočne zažijeme, keď z nej odchádzame a zakladáme si vlastnú rodinu. Ani u nás to nebolo iné.

 

Je mojou srdcovou záležitosťou podeliť sa o zážitky viery práve TERAZ, v dnešnej dobe, lebo dnes ešte mnohí  "čakáme a hľadáme", hoci už dávno máme. Zdá sa, ako keby sme  sa obávali vziať si, čo nám dáva Boh.

Čerpajme z bohatstva viery v tohto úžasného Boha, z pokladov Cirkvi, pokladov viery mnohých ľudí spred tisícročí až po dnes, čerpajme z pokladov nevídanej krásy a hodnoty!

+

Dnes žijem v južnom Rakúsku a mám účasť na živote Cirkvi v nemecky hovoriacich krajinách, pričom zostávam Slovenkou a sledujem a zdieľam život mojej rodiny a ľudí na Slovensku. V dobe médií to nie je problém :o) vedieť o tom, čo sa deje doma i vo svete.

 

Dianie v Cirkvi a vo svete dnes

 

Som veľmi rada, že smiem byť účastná toho, čo sa deje dnes okolo mňa a na celom svete,  v Cirkvi a vo svete vôbec. Zmeny  v politike, v ekonomike a v celkovom spoločenskom živote ľudí. Všetci sme ich účastní. Dostalo sa mi možnosti rozšíriť si pohľad na svet... a ja som to prijala. To je môj dar, ktorý som prijala už pred rokmi (1990). Chcem sa podeliť s vami všetkými, lebo dary nedostávame iba pre seba:o)

Sledujeme dianie v spoločnosti a v Cirkvi, doma i vo svete. Mnohé správy, mnohé nové a aj známe otriasa svetom a Cirkvou v ňom. Nie je tomu tak len dnes. Spätným pohľadom zrazu mnohé dostáva zmysel, nielen vo verejnom ale aj v osobnom živote. Niekto raz povedal, že konanie Boha vidíme v spätnom pohľade na náš život. Je to skutočne tak.

 

V Cirkvi sa dnes množia rôzne iniciatívy

V Cirkvi sa dejú veci...

Nemám teraz na mysli tie negatívne. O tých sa treba len z diaľky informovať. Inak nám zoberú pohľad na podstatné.

Mám na mysli tie úžasné a silné.

Od nepamäti. Od II. Vatikánskeho koncilu až po dnes. Za čias drahého Benedikta XVI. (či už JPII. - skratka mladých pre Jána Pavla:o) vznikali rôzne katolícke hnutia, ktoré sledovali jeden cieľ - byť oporou pápežovi a Cirkvi, ktorá sa ocitala vo vážnych problémoch. Vznikli iniciatívy kresťanov katolíkov po celom svete - v súlade s učením Cirkvi, čo je dnes mimoriadne dôležité, lebo sa súčasne tvoria mnohé prúdy, ktoré stoja proti učeniu cirkvi a proti pápežovi. Vymenujem len zopár z nich:  Mladí 2000, Generácia BenediktXVI., Dom modlitby Augsburg, iniciatíva katolíckeho kňaza Richarda Kochera, ktorý mal odvahu založiť katolícke rádio Horeb, a mohé mnohé iné.

Vďaka Bohu, a jeho "médiám" - lebo všetko je jeho, som zažila tieto úžasné veci, ktoré ukazujú mocné pôsobenie Boha v Cirkvi. Ďakujem Bohu, ktorý mi ich predložil tých ľudí, konajúcich v týchto združeniach a hnutiach katolíkov po celom svete!  ONI a Boh cez nich  oživili ( a naďalej živia) nielen moju osobnú vieru ale aj ich vlastnú a totálne zmenii a menia  životy tých, čo sa  oddali tomu vedeniu Božej prozreteľnosti, čiže aj mňa.

Oni - mladí a ľudia rôzneho veku s nimi - dávajú denne skutočné a živé svedectvo o živom Bohu, ktorý koná dnes  v Cirkvi dnešných čias,  stoja pevne po boku pápeža, kňazov a idú vo viere cez všetky problémy a rozkoly, ktoré sa dnes stali viditeľnými pre celý svet. Oni sa neboja svedčiť, nenechajú sa doslova ničím zmiasť vo viere v Boha, v živote v Cirkvi a sú skutočnou oporou Cirkvi, pápežovi a ľudu, i mnohým váhajúcim a hľadajúcim kresťanom katolíkom ale aj evanjelikom a všetkým ľuďom rôznych smerov a hnutí, priateľským k Cirkvi a k jej učeniu.

 Viem, a sledujem, a radujem sa z toho, že na Slovensku sa deje veľa krásneho a mocného. Milujem moje rodné nádherné Slovensko, do ktorého môj život položil môj Pán! Boh miluje Slovensko! Vážim si ľudí v ňom, lebo takí sú len na Slovensku! Úžasní, jednoduchí a múdri zároveň, pokorní a pohostinní, ako inde niet! Veselí a družní, láskaví a dobrí srdcom...Verní Bohu po stáročia, aj za cenu smrti. Ďakujem Bohu za každého jedného z nich, za vás! Ďakujem, že som sa tu smela narodiť a žiť!

 Rakúsko, kde dnes žijem a pracujem, mi tiež prirástlo k srdcu jemu vlastným charakterom,  sem ma tiež priviedol ten istý Boh, ktorý je prítomný a koná v mojom živote od detských čias:o) Tu ma Pán naučil inému. Naučil ma žiť s mnohými ľuďmi iných kultúr a jazykov. Nie bez ťažkostí a bez problémov! Tie sú súčasťou života! Naučil ma vychádzať s moslimami, i s niektorými nepriateľsky naladenými rakúšanmi, s ktorými pracujem v nemocnici, nielen s lekármi ale aj s pacientkami (som na pôrodnici:o) najkrajšie bolo, keď porodila moslimská žena, a jej prvé slovo bolo - vďaka Bohu! A chválila Boha nahlas v jej reči... Boli to chvály moslimky na pôrodnici...Bola som dojatá, lebo doma som také niečo zatiaľ nezažila.

S Nemeckom by som nemala do činenia, keby... mi zasa ten istý Boh nedaroval rádio Horeb a tých úžasných ľudí v ňom, kňazov, laikov, mladých, starkých a deti, ktorí mi ukázali skutočný život modlitby... Tak som získala vzťah k nemeckým mladým veriacim, bola som v Augsburgu účastná katolíckeho charizmatického stretnutia mladých (aj v Česku je také hnutie) a teším sa, že môžem čerpať aj z bohatstva týchto vzácnych ľudí.Oni stretli Pána vo svojom živote, a už nehľadia späť ale idú a dávajú ho spoznať mnohým iným ľdom, - aby svet uveril....

Vážim si každého jedného  brata a sestru, nech je to kdekoľvek, lebo tak ma učí moja viera v Boha, ktorý nepozná hranice a nerozlišuje územie, veď jemu patrí všetko a aj my mu patríme!. Píšem však o sebe, preto o Rak. a Nem. a i.

Nebojím sa čerpať z bohatstva Božieho stvorenia, nech je položené kdekoľvek na svete! :o) ak viete, čo tým myslím:o)

 

Prečo to píšem?

 

Práve pre to, lebo moja osobná viera sa mohla stať  živou aj účinnou - je to vďaka tomu, že ma viedol a vedie Boh, všade, kde som. On mi dal všetko, čo mám, on mi dal aj svedectvo mladých i starších a úžasných kňazov a biskupov, pápežov a vôbec účasť na živote Cirkvi, s aktívnym stretaním sa so živým Pánom v liturgii slávenia sv. omše a na modlitbách.

Používam médiá (na to nám ich Boh dal) mám účasť (počúvam a kladiem do srdca) Božie slovo a slová jeho verných na prednáškach, katechézach a mnohých akciách, virtuálne aj osobne (vďaka oznamom z médií sa môžem účastniť mnohých podujatí a aj to používam pre budovanie môjho života, aby som mohla byť užitočná, aj iným ak Boh bude chcieť). Nie je to pre to, aby som sa tu chválila. Všetko je dar a ničím som si ho nezaslúžila.

Dajme sa viesť Bohu, Duchu svätému, a buďme iniciatívni a  kreatívni MY.

Každý pre seba, aby sme rástli osobne, Klaďme si otázky a hľadajme na ne odpovede (to robíme aj na MK) a aj spoločne, v rodinách a spoločenstvách. A to je vo veci. Mali by sme sa stať zapálení pre život v Bohu. Osobne, jednotlivo i v rodine a v spoločenstvách. Každý z nás pozná známky života - ružová farba líc, teplé ruky, bijúce srdce, dych. Podobne aj duchovné telo a známky života v ňom - Horúci dych lásky, oheň viery v Boha, jas čistého srdca, ktoré hľadí na Boha :o)

Mali by sme byť nenormálne zbláznení do Božieho slova, do modlitby, do Eucharistického Krista, a do života s Duchom svätým.

Neprichádza to naraz, nie rovnako silne. Ale už "to"-život v Ňom, s Ním - nikdy neodíde! To je život! Život v Bohu, s Ním a v jeho Cirkvi! Raz beží tichšie, nenápadnejšie, ako vanutie Ducha, raz silnejšie a živšie. Nikdy neodchádza, vždy sa znova rozhorí a koná divy! Toto Božie pôsobenie prichádza v rôznej miere - predsa však  -Mocne, silno a s radosťou - na každého, kto sa chytá Ducha svätého! Nie je jednoducho možné, že to s nami nič neurobí!!!!!!!!

Isto. príde všedný deň a nádherné spevy sa utíšia (prečo vlastne?) a my sme zasa v "bežnom dni"... NIE. Tak to nemá byť! My všetci - je jedno kde na svete - žijeme slávnostné i všedné Aleluja aj dnes a vôbec, My sme svedkami doby nehoráznej turbulencie Ducha svätého v dnešnom svete! Veď kto kedy mohol čo i len tušiť, ako sa rozrastie Cirkev po celom svete a že v Európe budú kňazi z Ázie, z Afriky, čo perfektne hovoria túto reč (nemecky, aj slovensky a česky!) a ako títo ľudia, každý, mladí i starí a kňazi, biskupi začali žiť svetovú Cirkev je úžasné! Viem, že to mnohým z vás asi nič nepovie, preto to píšem! Aj na Slovensku sa dejú veci. Treba sa však dívať korektne, očami viery. nie, že by vo svete neboli problémy. Sú tu! A aké! Presne také, ako na Slovensku a kdekoľvek! Iba sa nejedná o tématiku Rómov, ale Turkov, vo Francúzsku o Afričanov... nejedná sa o protesty voči Cirkvi od cudzích, ale od vlastných, od katolíkov a kňazov atď. Hej, na zaplakanie. No neplačme! Nebojme sa tých, čo môžu uškodiť "teluô Cirkvi... A tak ďalej. Nestačila by stránka. Možno inokedy viac o témach.

Nezostávajme zatvorení iba za dverami vlastných domov, spoločenstiev a fary! Ak by sme totiž pozreli "von" - nie hneď za hranice ale aj:o) práve vtedy, keď sa zdá, že nám niečo v živote začína stagnovať alebo všednieť, alebo ak sa začneme nad niečím príliš rozčuľovať, mrzutiť - - -pozrime von z okien do sveta (Česko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Srbsko, Taiansko a i.) aj mediálne, ak inak nie, a uvidíme, že sa blíži čas, ba už je tu, kedy prichádzajú k viere v Boha a prichádzajú k Bohu a do Cirkvi národy! Moslimovia sa dávajú krstiť, evanjelickí bratia a sestry vstupujú do katolícckej Cirkvi a dávajú sa krstiť pohania! Nehovorím už o nenormálnej obnove nemeckých biskupov!!!! Zasa idú mnohí z nich na kandidatúru svätých!

Odvažujem sa to napísať,  tak to vidím ja..  ja -  som obyčajnou veriacou katolíčkou, som "iba" kresťanka a veriaca Kristovi a žijúca v jeho Cirkvi a s ňou ako viem a môžem ja -

Hovorím to vám všetkým, že Duch svätý koná dnes, tu, vo mne a okolo mňa!

To je moje svedectvo o živej a skutočnej katolíckej Cirkvi, ktorá zhadzuje zo seba háby hriechu a špiny a ide v ústrety novým časom!

+

Prosím a vzývam Ducha svätého, aby nám otvori srdcia, oči a uši pre tieto veci! Aby sme sa nehádali o nepodstatnosti ale aby sme sa pripojili k tým, čo už idú pred nami a aby sme konečne uchytili ten oheň Ducha svätého, ktorý mení nie len naše osobné životy ale ktorý mení svet! Amen. Aleluja!

+

Povzbudzujem nás, aby sme vedeli uchopiť, čo nám podáva Pán, každému tam, kde je, a tak, aby to vedel "počuť" a vziať si to, lebo on je Boh a on pozná každé srdce, každé jediné, nikoho ničím nepreťaží, pošle vždy tak, aby sme rozumeli a vedeli, čo od nás chce.

My máme "iba" odložiť VŠETKO, čo rozdeľuje, čo kazí vzťahy, čo strápňuje jedného pred inými, čo kladie nedôveru,  smútok a beznádej do našich sŕdc, lebo to všetko sú prekážky na našej ceste s Ním.

Nech nám všetkým pomáha náš mocný a úžasný Boh, a jeho Duch svätý, ktorý žije, pôsobí mocou, vedie nás a nekonečne nás miluje! On je ten Boh, ktorý "vanie" nad nami, nad Slovenskom, nad každým jedným národom a nad celým svetom, On mení životy a mení svet! Amen. Aleluja!

+

SLOVENSKO je úžasná krajina, milujem ju zo srdca! Aj vás všetkých, mojich slovenských bratov a sestry!

Boh však miluje mňa, teba, každého rovnakou = plnou láskou bez miery a miluje každú krajinu a celý svet!

My všetci sme jediná rodinasmiley

+

Ak ste prišli v čítaní až sem (nemalo to byť tak dlhé!) - ďakujem za vašu pozornosť. Dúfam, že vás blog povzbudí, a poteší.

Mladým a srdcom mladým želám odvahu a vieru, ktorá hory prenáša! Nebojte sa, choďte do celého sveta, alebo choďte doma kde práve ste, učte sa, otvorte oči viere, a buďte verní tomu, čo ste sa naučili o Bohu a o viere v Cirkvi! Život nie je ľahký! Nikdy nebol! Ale sa oplatí ísť s Pánom a žiť dobrodružstvo života! Nech vás žehná a vedie jeho mocná ruka pri všetkom, čo sa rozhodnete vziať si z jeho bohatstva, ktoré pripravil každému z nás!

Kdekoľvek budete, doma, vonku, kdekoľvek, verte, že Boh nás stále vedie a že je tak živý ako vy a ja, len "vyzerá" vždy inak :o) Máme jeho hlas v srdci a vidíme ho v ľuďoch okolo nás (Emauzy) - viac a menej! Verte, že pri vás stoja anjeli a že vás Matka Božia chráni a prosí za vás celé nebo! Raz na to sami prídete!

+

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Vďaka za svedectvo.
Moje je pridlhé, nikam by sa nezmestilo, najlepším priateľom som nejaké poslala.
Ja dávam iba útržky na blogy, sú tiež súčasťou môjho života. Ďakujem!
Odoslané 17.5.2013 7:28.
Ďakujem tebe, Irmuškaemoticon Si krásnym svedectvom! Taká, aká si - úžasná! Ďakujem za to, že môžem čítať tvoje blogy! Vďaka za ne!
Odoslané 17.5.2013 10:16 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.