Blogy

« Späť

Čo je obnova zmýšľania?

Čo je obnova zmýšľania?

Je to nové, myslenie o veciach, ktoré už viem. Je to nie vždy "po chuti", lebo "mne" mnohé z tých "mojich" vyhovujú. Aj mne. Mám skôr ťažkosti s novými. Učím sa. Je to myslenie novým pohľadom o tom istom.

 

Mohli by sme zmeniť zmýšľanie?

Ani nemusíme. Je to o uhle pohľadu a o láske.

Nemám na mysli kompromisy!

Je to pohľad na veci, na ľudí iný, ako doteraz.

Budeme prekvapení, lebo to je možné. Už som písala podobné o zmene pohľadu.

Budeme prekvapení, že si "zrazu" začneme rozumieť.

 

 

Mohli by sme otvoriť dvere (rok viery) obnovenému mysleniu vo viere- podľa Kristovho Slova a v Božích reláciách, rozumie sa. Mohli by sme vidieť brata, sestru ako rovnocenného, ktorý vie, čo hovorí a ja ho počúvam, lebo mi niečo píše, hovorí, a chce sa so mnou podeliť. O jeho pohľad na vieru. O to, ako zažil v živote Boha.

Mohli by sme zabrániť tomu, aby sme sa potkýňali sa na slovách iného, neveriaceho, inak veriaceho, ktoý vlastne hovorí "o tom istom" ako ja - len "svojou rečou".

Mohli by sme prestať "vysvetľovať vieru" (spôsobom, ako doteraz) tomu, ktorý akože "nemá" základy, lebo je "čerstvo" obrátený - lebo on tie moje základy  - - - NEPOTREBUJE - - - v takom štýle, ako ja. On - ona je TERAZ tam, kde ja somsmiley = podstata denára v prvú hodinu služby u Pána --- celý deň a poslednú hodinu práce--- za tú istú odmenu - denár.

Možno by se sa mohli pokúsiť o prijímanie spoločného a ponechať stranou to, čomu (zatiaľ možno asi)  nerozumieme. predišli by sme... už vieme, čomu.o) To sa týka aj "inak veriacich" a našej Madony:o) alebo niekoho iného - pápeža? Má to byť skutočné a vzájomné. Skutočné.

Hľadať Božiu tvár - - - hľadať brata, sestru, mnohých...nie ich odháňať - - - deliť sa s každým veriacim o radosť a skúsenosť Boha v našich životoch, aj o radosť z víťazstva nad nejakým zlom (vo svojom živote, v spoločnosti, víťazstvo, ktoré spôsobil Boh - inak nie... Radosť z chvál a dobre veci, kde pôsobí Boh = hľadajme Jeho tvársmiley

 

Poďme spolu chváliť a ďakovať! Boh je jeden a my sme jeho ľud! Máme jednu vieru v Krista, v jeho krst, v Ducha svätého a v Slovo Božie ako aj v jednu Cirkev, tajomné telo Kristovo. Povzbudzujme sa navzájom a zdieľajme IBA radosť  z viery v Boha, ktoý sa stará o každého z nás jemu primeraným spôsobom!

Náš pápež František sa stretá so zastupiteľmi a predstaviteľmi veriacich, ktorí sú "dobrej vôle" - robme podobne! Amen!

+

Mnohí z nás sa modlia Novénu k Duchu svätému.

Iní sa modlia chvály k tomu istému Duchu svätému.

Máme len tohoto jediného Ducha svätého, ktorý zjednocuje kresťanov a dáva nám dary. Prosme jeho, aby nám udelil dar vzájomnej úcty jedného k druhému a aby nás viedol On v láske a v pravde Božieho slova, ktoré máme tiež len jedno!

Povzbudzujme sa navzájom, kým trvá toto dnes!

Máme jeden život, a  ten je krátky na márnosti! Máme len tento čas spásy a máme spoločenstvo veriacich!

Budujme jeden druhého v láske a žičlivosti, aby nikto nemusel odchádzať smutný pre nepochopenie, neprijatie, a  aby sme raz, keď príde čas, všetci dosiahli víťazstvo v Kristovi, našom Pánovi, ktorý hľadá a volá na koncoch zeme každého z nás!

Za to prosím! Amen!

+

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Ak mi záleží, ale skutočne záleží na spáse každého môjho brata, či sestry, ja MUSÍM hovoriť to, čo cítim, čo vyznávam, čo žijem, čo je pre mňa sväté, lebo inak naozaj budem robiť kompromisy.
Nesmiem nechať toho môjho brata v Kristu v omyle, lebo zahluším v sebe Ducha Svätého, ktorého som dostala vo sv. krste a birmovaní.
Odoslané 16.5.2013 18:56.
Mária Kunzl sa pýta na inom mieste, kde sú naši kňazi. prečo tu nič nepovedia, ani keby nás len sledovali...Veď 6000 ľudí, to už je taká väčšia farnosť....Nemusí sa utrhnúť jeden, stačí, ak sa podelia. Dali by tým punc tomu, čo je dobré a biľag tomu, čo neobstojí....
Odoslané 16.5.2013 19:35 ako reakcia na Eva Vráblová.
Nuž je pravda, dostali obmedzenia na médiá...nesmie každý hovoriť....ale týka sa to aj kresťanskej stránky?
Odoslané 16.5.2013 19:37 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
Rozumiem ti, Evička, ver tomu! Len je to v tom, že dnes je mnohé iné, nové, a predsa vo viere! Nemusíme sa ničoho báť, ani meniť to, čo je nám (aj mne) drahé, nie! Len to, čo tu ide nové, prijímať v Duchu sv., to máme čítať my, skúsení vo viere znova a po novom, lebo On, Pán je ten, čo všetko robí nové - nie podstatu - ale prejavy a možno smer, aby zatiahol na hlbinu a zobral tak každého... Kto vie. Verím, že jeho Duch je tak kreatívny a iný, že verím tomu, že On každého zasiahne svojou hĺbkou a láskou, To je všetko. ON je Boh...
Odoslané 16.5.2013 19:46 ako reakcia na Eva Vráblová.
NEBOJME SA! Každý, ako vie a môže! Nemáme inkvizíciu, len sami seba! Boh nám pomáhaj!
Odoslané 16.5.2013 19:49 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
Nám, ale nech aj otcom kňazom pomôže nabrať odvahu.
Odoslané 16.5.2013 19:56 ako reakcia na Mária Künzl.
To je cieľom! Amen. Aleluja!
Odoslané 16.5.2013 20:10 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
Čo je zmena zmýšľania? Ježiš...František...Duch svätý ja ty Cirkev my...my všetci. Ešte mám slzy radosti v očiach po jeho príhovore vo Vatikáne, v predvečer sviatku Zoslania Ducha svätého, ktoré som videla v EWTN, lebo Rakúska TV nevysielala a slovenskú nechytáme ani cez satelit :o) v dobe, kedy je všetko možné:o) Ďakujem Irmuške D. lebo vďaka nej som to neprepásla! Vďaka, Irmuška!!! Úžasné, neopísateľné...živé a autentické - to je naša Cirkev. To sme my.
Odoslané 18.5.2013 20:37.
Teším sa bez prestania...žehnám vás a želám vám všetkým požehné sviatky Ducha svätého!
Odoslané 18.5.2013 20:40.
Teším sa, že som Ti urobila radosť. Mňa to fascinovalo- a hovorí vážne veci, ale ľudsky a nájde miesto aj pre mladícky úsmev....
Česká pápežská hymna končila slovami: Bože (...meno pápeža) nám dlouhá léta zachovej!
Odoslané 18.5.2013 21:22 ako reakcia na Mária Künzl.
Ešte raz: VĎAKA ti Irmuš!!! Bol superský a videla si tých fešákov??? Kňazov? pastva pre dušu aj pre oči.o)))))))))))) Tak krásni muži sú Boží!!!!!!! Modlím sa za nich, za našich i vašich za svet!
Odoslané 18.5.2013 21:29 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
A videla si prvého sprava, čo tvorili štvoricu čo sedeli pri sv. Otcovi? Normálne dvojník.
A ten Svätý Otec nám v tom Vatikáne mladne a mladne.....
Odoslané 18.5.2013 21:35 ako reakcia na Mária Künzl.
Odoslané 19.5.2013 0:15 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
Irmuš, v Luxemburgu je tiež veľká oslava Slávnosť zoslania Ducha sv. - je tam môj pfr. Kocher z rádia Horeb! Dnes boli kázne po francúzsky, on tlmočil, obnovení biskupi, v Nemecku, vysväcujú tu teraz viac kňazov (nové povolania) a majú úžasných biskupov, idú na medzinárodný deň mladých do Ria, radosť počúvať ich aj o nich!!!
Odoslané 19.5.2013 0:19 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.