Blogy

« Späť

Nie sú to konšpiračné teórie

Nie sú to konšpiračné teórie

Som za pokoj a za lásku k tým, ktorí nevidia.

Téma Genderu nie je konšpiračnou teóriou. Je politickým a právnym programom, ktorý má za cieľ zmeniť právo človeka na celom svete v otázke slobody  rozhodovania vo veci osobnej identity.

Opakujem - každý človek - každý z nás má -musí- rešpektovať LBGT(iným zmýšľaním, ak ho vyjadrí, jedná proti právu tých ľudí a prehrešuje sa proti zákonu - postih) a každý z nás má prijať za svoju teóriu novej identity osoby viazanú zákonom (univerzálne, každý, všetci) , ktorá odstráni "zastaralé" spôsoby myslenia nie iba v oblasti sex.orientácie, ale vo všetkom - osoba, dieťa, rodina, spoločnosť, štát = legislatíva, školstvo, výchova, veda, kultúra, zdravie, choroba, staroba, život ako taký... sa podriadi UNIVERZÁLNEMU mysleniu...

Nie, netreba robiť paniku a netreba sa báť. Pokoj je dôležitý, uchová rozum a srdce pripravené konať. Bolo by veľmi múdre, využiť čas. Lepšie povedané, nenechajme sa len tak "upokojiť" tým, že MOJICH DETÍ sa to netýka... To by bola veľká chyba. Nemyslime si, že "to" prejde len tak okolo nás a my "z toho" vylezieme, ako z ekonomickej krízy, ktorá nie je krízou, ako z finančných ruinovaní "mála" (? ) jednotlivcov, ktorí "nevedia zaobchádzať s peniazmi", alebo "bytová kríza", ktorá neexistuje... byty nestoja prázdne a ľudia nie sú "z nejakej čudnej moci" vyháňaní na ulicu (Nemecko, Japonsko...), a chudobné rodiny nie sú, lebo ich nevidíme na uliciach...,

Citujem z článku mladého ekonóma:

"V dôsledku toho nemôže centrálny plánovač plánovať ani sto ľudí (veľkosť pravekého kmeňa), a dnes možno ani jedného, nieto ešte 7 miliárd ľudí smerom k takým rodinám aké si prípadne centrálny plánovač žiada. Žiadna šedá eminencia neexistuje, nikto tu neťahá nitkami proti rodine. Homosexuálna lobby nemá ani zďaleka tieto možnosti, ani z pozície EÚ nie. Alebo si naozaj myslíte, že lásku k deťom a túžbu po rodine niekto niekedy vymaže z našich sŕdc a hláv (či génov) a dokáže tieto prirodzené túžby nahradiť konceptom rodiča 1 a rodiča 2 (a rodiča 3, 4 ...)?"

zdroj: http://www.postoy.sk/zanikne_rodina_odpoved_ekonoma

Z tých autorom článku  spomínaných 7 miliárd ľudí by bolo dobré vedieť počet tých, ktorí už sú v systéme nie homosex. lobby, alebo iba EU- vo veľkej miere EU! a iné svetové organizácie. Rodiny sú dnes ťažko skúšané aj bez pravidiel gender teórie... v nespravodlivosti ekonomickej, sociálnej, a napokon ľudskej... Koľkí jednotlivci a rodiny už sú obeťami zákonov, aj bez zákonov, nariadení z Genderovej rovnosti, Mnohé sa menia v dôsledku nových situácií napr. rozvedených rodín, neúplných rodín a rôzne zaradených rodín - rozvody, jeden rodič, partneri miesto rodičov, otcovia bez nároku na návštevu vlastného dieťaťa pre deficity v zákonoch, výchova detí v nekompletných a oslabených rodinách, sociálna nerovnosť jednotlivcov a rodín, ktorá stále narastá, všeobecná ľahostajnosť ľudí (ktorých sa to netýka!) voči vlastnej rodine, voči vlastným rodičom v starobnom veku, voči iným ľuďom, cudzím..., nezáujem myslieť na iných a hľadať riešenia, ak sa netýkajú MOJEJ RODINY, do neba volajúca nevedomosť a nezáujem predovšetkým kompetetných ľudí (!) niečo zmeniť - mnohí vôbec nevedia, čo Gender je, sem tam natrafíme na "niečo z neho", čo nevieme zaradiť, a viac nás NEZAUJÍMA. Že sa Gender vyučuje na fakultách na Slovensku od 2002 a nikto v tom nevidí nič negatívne, a ĽUDIA nie bábky, konajú, nie ťahajú nitky... Títo ľudia už SÚ na postoch, na UNIVERZITÁCH, a aj na školách a v poradniach pre psychologické záležitosti, pedagogické a sociálne... Zatiaľ pre dobré veci. Zatiaľ. V susedných krajinách úspešne šíri svoje teórie a nie len Nemci ale aj Francúzi si skutočne uvedomujú vážnosť tej veci...Na tieto veličiny asi neexistujú štatistiky, ani o nich ešte žiaden polotik či ekonóm nenapísal knihu, stojí však za zamyslenie... Neviem, či nie je globálne aj polovica tých 7 miliárd v tejto skupine... a či nie aspoň štvrtina z nás nie je úplne ľahostajnou voči tomu, čo sa deje okolo nás, aj voči tomu, čo sa deje na Univerzitách, v zákonoch. Presne pre toto rozmýšľanie väčšiny z nás sa to vôbec môže uskutočniť. Nie homo loby, nie "šedá eminencia" ale skutoční ľudia, ktorí na rozdiel od nás denodenne pracovali na šírení Genderu, kým my sme podobne ako v Cirkvi tak aj v civilnom živote spali na vavrínoch a tešili sa z chvíle pokoja, lebo čo mňa nepáli... Hnutie za život sa vyvíjalo dlhý čas. Spočiatku ľudia vôbec nemali záujem... Tí, čo sa angažovali za záchranu nenarodených, boli tak opustení v iniciatívach, ako sú dnes tí, čo alarmujú proti Genderu...

+

Ešte jedna citácia:

"Preto teda, po vyvrátení nepodloženej obavy o zničenie rodiny, si myslím, že je možné aj z kresťanského hľadiska prijímať aj alternatívne menšiny s pokornou, hoci trebárs nechápavou i upozorňujúcou bratskou láskou, a stvrdzujem, že si nemyslím, že možnosť ich verejného súžitia zničí tradičnú kapitalistickú rodinu. Teda za predpokladu, že nepôjde napr. o takú toleranciu pedofila, ktorá by mu umožnila ničiť sexuálnu integritu mojich detí, čiže za predpokladu negatívnej slobody a panstva práva – aby tvoja sloboda zodvihnúť päsť bola obmedzená blízkosťou mojej brady. Aby som svoj záver zopakoval a zosilnil, som si istý, že režim, ktorý bude systematicky perzekvovať tradičnú kapitalistickú rodinu, nezničí z dlhodobého hľadiska ju, ale seba samého."

Plán pre zničenie rodiny je skutočný, nie pomyslený. LBGTI sami o sebe nie sú nebezpeční pre nás, ani naše deti, ich aktívni lobby kolegovia nebezpeční sú. Tí žiadajú o uzákonenie tých vecí, ktoré znejú správne a korektne, je veľmi otázne, či také skutočne sú. Pedofilní ľudia budú mať "možnosť" podľa zákona zavádzať a zneužívať deti... nuž možno aj v inej generácii, ale ide o deti. Vyučovanie malých detí netreba podceniť. Nie sú to iba obrázky, ale VŠETKO OSTATNÉ tiež (fyzické dotyky! a hry), čo najviac znepokojuje je akýsi príkaz k sex.výchove, ktorá sa nenazýva sex. ale zdravotnou... bez možnosti zvoliť si to...Netreba to bagatelizovať, Mnohí už vidia reálne nebezpečenstvo tohoto vývinu... Rodiny zničené sú už teraz. Rozvody urobili svoje. Pačvorkové rodiny sú už teraz... ešte bez homosexuálne orientovaných ale aj s nimi. Morálka je nízka už teraz. Pre obnovu morálky sme tiež nemohli urobiť veľa. Médiá a dnešná ľahostajná spoločnosť je účastná konzumu bez toho, aby hľadela na dôsledky. Okrem jednotlivcov, ktorých "ruší", že sú už kdekoľvek obrázky a filmy blízke pornografii... v Rakúsku teraz v septembri 2013! Zelení použili do volebnej kampane video na youtube tzv. posteľovej scény dvoch žien a dvoch mužov...  Neviem, či je to obraz ich inteligencie alebo rovno výsmech tým z nás, čo ešte stále neveria... V TV a na nete môžu dnes maldí vidieť všetko. Ako povedal mladý vzdelaný muž - pre svetlo Ducha svätého a rozvoj osobnosti musíme usilovne pracovať, pre hriech a jeho šírenie stačí nerobiť nič...

Zaujímavé na celej veci je, že ide o dobré snahy, odstrániť diskrimináciu a zabezpečiť zákony pre ochranu práv všetkých ľudí, bez rozdielov. Nerozumiem tomu, ako je možné, že sa tieto hnutia a ich princípy môžu vykryštalizovať do podoby príkazu pre všetkých takým spôsobom, že z toho vyjde totalita záväzná pre celú ľudskú rodinu. Cieľom je vlasne ochrana práv človeka a zároveň hrozí  strata slobody rozhodovania sa... Môj názor v tej veci je, že za pravdou je ukrývaná lož...  Lož je tak prítomná v celej záležitosti, ako pravda.

Neexistujúce "bábky" - sú vysokí experti pre ľudské práva z najrôznejších oblastí sveta, a s rôznymi cestami svojej právnickej dráhy, medzi nimi aj UN komisárka pre ľudské práva a expertka z Írska,ex prezidentka Mary Robinson, Philip Alston, austrálsky UN spravodaj a profesor na univerzite pre právo v New Yorku alebo Edwin Cameron, sudca najvyššieho súdu v južnej Afrike, ktorí zostavili v roku 2007 v Ženevskej UN katalóg 29 princípov, ktoré boli pár mesiacov predtým prerokované a prijaté na zasadaní v Indonézii, sú známe pod pojmom Yogyakarta (Yogyacharta), ktoré boli po prvýkrát formuloané ako GLOBÁLNY ŠTANDARD pre zaistenie ľudských práv pre LBGT... v rámci podpory ochrany práv tejto menovanej skupiny ľudí sa majú týmito postupmi riadiť všetci...

+

Fandím všetkým k pochodu za život a za rodiny. Je to veľká vec. Budem účastná v modlitbách a obetách na ten úmysel, modlím sa za politikov, za ekonómov, za PRÁVNIKOV, za vzdelaných a múdrych ľudí, za kresťanov, aj nekresťanov, za nás všetkých, za odvahu a za bdelosť a za "chuť" na činnosť pre NÁS VŠETKÝCH proti tej neexistujúcej šedej eminencii, ktorá "ťahá nitky" tak mocne, že ako by niekto mal záujem to aj VIDIEŤ, stačí pozrieť ZA DVERE... Nemecko, Chorvátsko, Švajčiarsko, Rakúsko... a skutočne aj v Japonsku, v Číne je politika jedného dieťaťa... atď. atď. Zákony zatiaľ nie sú záväzné pre nás, za to sú nariadenia a "subsmernice", ktoré sú platné a Gender teória sa skutočne vyučuje a šíri...na Univerzitách a v spoločnosti už roky... Nie je to len o sex. otázke, je to veľmi komplexný program. JE zle viditeľný, lebo vychádza z dobrého, je medzi riadkami... kde sa mení na iný, ako dobrý, preto je tak zákerný...Tie pahýle sú skutočne VŠADE (Ministerstvá sociálnych vecí a rodiny, UK Bratislava, pedagogické fakulty dokobnca sociálna starostlivosť - čítala som jednu prácu z fakulty z konferencie...na Slovensku. Je to veľmi komplexná vec...

Verím v mocného Boha, viem, že sa stará. Nemám strach. Uvedomujem zodpovednosť a rozmýšľam, čo môžem robiť. zatiaľ je to boj na kolenách... MY všetci máme úlohu v jeho pláne...Viem, že sú ľudia, čo sa angažujú v tej veci, proti Genderu...Modlím sa, aby ich bolo veľa...Proti zlu treba niečo robiť. Mám pokoj srdca, nebudem čakať so založenými rukami a hlavou, každý z nás tvorí budúcnosť. Je to podobne ako v jednej rozprávke, kde mal mladík v hlavnej roli pero a všetko čo napísal sa stalo... Je mi smutno z toho, že toľko mladých, abbicióznych ľudí dnes má akademické tituly a... veď dary sme nedostali len tak. Ani nie IBA PRE MOJU RODINU...ale pre všetkých. Pre spoločnosť ľudí. Aj našu dnešnú dobu, kedy máme mier a možnosti, nám vydobili iní ľudia pred nami...Verím, že Boh pošle ľudí, ktorí sú ochotní vidieť možnosti a cesty, ako sa angažovať pre spoločnosť,  majú záujem tvoriť budúcnosť rodín a spoločnosti. Dnes ty zachrániš mňa (moju rodinu:o) , zajtra ja teba...a tvoju rodinu, starkých, nenarodené deti, slobodné matky...Nech nie sme ako na skúške bez vedomostí a bez ťahákov...

+


Mali by ste vedieť, že: http://www.postoy.sk/node/4409

Mali by ste vedieť, že "Yogiacharta" Yakartská charta je SKUTOČNÁ a vchádza do platnosti ak nič nepodniknete... http://www.hirschfeld-eddy-stiftung.de/yogyakarta-prinzipien/yogyakarta-prinzipien/  že v Česku bola prijatá... podobne v Nemecku a Holandsku, kde sú tieto teórie žité od 50. tych rokov!

Že rodina skutočne zanikne, ak nič neurobíte, aby sa to nestalo...

 

Prečo ZASA táto téma? Lebo je zaujímavé, že:

 

- aktivisti totálnej menšiny (asi 3% aj keď to číslo bude zdá sa vyššie) svojimi  aktivitami zaplavili svet, a my ani riadne nevieme, o čo ide;

- téma sa týka každého, napriek tomu, že vychádza z aktivít LBGT;

- téma má tendenciu, cieľom ktorej je dosiahnuť univerzálnu platnosť ( pre každého človeka a každý štát);

- téma napriek svojej správnosti čo sa týka práva pre ochranu človeka tenduje k zmene základného práva človeka, slobodne rozhodovať o sebe a svojej orientácii, ak ide o identitu osoby človeka vo svojej podstate;

- existuje mizivo malé percento kontra iniciatív, ktoré by sa venovali tejto téme, aby sa nedosiahla účinnosť univerzality. predkladaných zákonov.., lebo sa strácajú v čiastkových detailoch (tzv. juvenilná justícia je len jeden z nich, ktorý je pre rôznorodosť tých ľudí a ich rodín, ktorých sa týka, je veľmi problematické sa k téme vôbec vyjadrovať, a zaujať právne účinné stanovisko) a akoby zatiaľ míňajú podstatu problematiky;

- je to téma stará, pôvodne išlo o práva inak orientovaných ľudí... roku 2007, kedy bola prijatá Yogiakarta, dostala konkrétnu podobu, nikto netušil, že prinesie tlak na in štáty pre prijatie všetkých jej princípov záväzne pre každý štát... zatiaľ ešte môže štát slobodne rozhodnúť, čím viac štátov sa pripojí, tým väčší tlak vznikne pre odporcov prijatia...

jednotlivci, väčšina z nás, všetci tí, ktorí sme doteraz prijali už mnohé, premnohé zmeny, ktoré prináša doba, rozvoj, spoločnosť, nemáme akoby cit ani prehľad toho, čo je skutočne životne dôležité a čo nie je... po kresťansky povedané máme príval od ducha doby a hľadáme smer aj cestu Pravdy Ducha božieho...

+

 

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Ale tak katolícka cirkev na Slovensku prečo nevyzve ľudí na verejný protest proti týmto veciam? Jednotlivci tu musia riešiť tieto veci. Teraz v Košiciach vie zvolať na pochod proti potratom, ale nebude to pochod proti gender ideológii a ani pochod napríklad proti tej toľko omieľanej juvenilnej justícii. Asi som slepý, keď nevidím, ale je tu ticho. Neprotestuje sa ani proti novým učebniciam a tak je nejako Cirkev nemastná a neslaná, nehorúca ani nestudená. Keby to pastieri, teda biskupi chceli, tak by to mohli urobiť. Zjavne nechcú. U nás je ešte vždy Cirkev platená štátom a myslím si, že ju to nejako v tom "boji" oslabuje. Najmä v tom našom letargickom, zaspatom stave na Slovensku. Jeden človek sa môže snažiť, aj na hlavu postaviť, a možno ho vyhlásia akurát za blázna. Autoritu biskupov však nikto z veriacich nespochybňuje, veď koľko ľudí príde teraz do Košíc, len preto, že k tomu vyzvali samotní pastieri?
Odoslané 14.9.2013 12:51.
Neviem prečo mi tu teraz nahodilo toľkokrát koment. emoticon
Odoslané 14.9.2013 12:53.
zdravím Mirko, myslím že ticho je preto, lebo si ľudia myslia, že LBGT sa ich netýka, a ani vôbec nevedia, o čo vlastne ide a po tretie, je to hnusná téma, nie menej nechutná ako tie vraždy nenarodených... S takými vecami sa zapodievať je skutočne silná káva pre obyčajného človeka, ktorý sa hnusí témy LBGT.-nie človeka v nej, a nevie, čo to celé vlastne má zanmenať...
Odoslané 14.9.2013 13:40 ako reakcia na Miroslav Čonka.
Jednotlivci majú byť schopní rozumieť, čo sa deje a mali by mať aj záujem o dianie v spoločnosti. Dnes máme toľko rôznych problematických vecí, že každý druhý (obyčajný človek, rozumie sa) bojuje o svoju vlastnú existenciu... máme dnes mnohých ľudí študovaných, že by si človek myslel, že azda oni prídu na niečo, ale nie. nedostatok času, kariéra a starosť o vlastné blaho... mnohým zavrie oči a aj ústa. problémom je aj roztrieštenosť záujmov a nejednota už v menších spoločenstvách (Cirkev tiež...). A pre roztrieštenosť súčasného sveta, mienok a smerov (ako v politike:o) ani nie je možné, aby obyčajný človek skutočne rozumel, čo sa deje. Záplava informácií, nie len dobrých ale vôbec more hocijakých, to celé ešte sťažuje. Ak sa niekto ozve, začnú iní podvrhovať robenie paniky...Cirkev je ešte iná vec. Má toľko vlastných záležitostí, ktoré musí riešiť a nemá odvahu ani kňazov, ani ľudí, schopných laikov, ktorí by jej vieryhodne dobre nahrávali, aby nemuseli napr. kňazi al. biskupi do detailov zaoberať takýmito vecami. Na strane druhej jedno podmieňuje druhé - aktívni laici pohnú aj biskupov k činnosti...
Odoslané 14.9.2013 14:38 ako reakcia na Miroslav Čonka.
"Konšpirašné" určite nie - chcela si povedať "košpiračné" ?
Odoslané 14.9.2013 14:38.
Odoslané 14.9.2013 15:29 ako reakcia na Anna Václavová.
Mária, nie sú to tajné teórie, ale ty tu konšpiruješ tým, čo píšeš, že majú v záujme a k čomu to povedie, lebo každý by ti povedal normálny, najmä ľudia z deníkov ako Sme a rôznych Inštitútov, že to tak nie je, a ty už vôbec tomu nechápeš, ale naletela si nejakej demagógii.
Odoslané 14.9.2013 15:11 ako reakcia na Mária Künzl.
Áno, a ešte to, že Slováci musia, doslova musia ukázať, akí sú liberálni a ústretoví ohľadom ľudských práv, pretože si nesieme ťažkú vinu za prvý Slovenský štát, holocaust a to, že sme boli spojencami nacistických Nemcov. Takže popravde, ak nie si lezbička, alebo nejdeš presadzovať práva žien, ale si biela katolíčka, tak musíš to povoliť, pretože inakšie robíš hanbu Slovákom. No asi tak by som to spísal. Inakšie si aj ty neonacistka, a pravicová radikálka, ktorá oslavuje Hitlera. No rozumná debata skončila asi tým všetkým. Len som chcel poukázať na to, ako to berú tí z druhej strany.
Odoslané 14.9.2013 15:18 ako reakcia na Mária Künzl.
Ale však založme skupinu militantných politických katolíkov, ktorí budú kričať pri svojich militantných výpadoch Nech žije Kristus Kráľ! A vpustíme tam do úradu im nejaký minometný granát. Budeme svätí bojovníci. emoticon A aspoň nás budú mať za čo označovať za fanatikov a za čo zatvárať.
Odoslané 14.9.2013 15:22 ako reakcia na Mária Künzl.
o.k. veď to. Prišla som na to, že sa nedá dokazovať niečo, čo ešte nie jeemoticon jasné. Vďala Mirko.
Odoslané 14.9.2013 15:32 ako reakcia na Miroslav Čonka.
Veď ani to nemôžu dokázaťemoticon a Ducha sv. už vôbec nie, tak je tiež len konšpiráciou... asi tam to smeruje...
Odoslané 14.9.2013 17:59 ako reakcia na Miroslav Čonka.
Ešte toľko, že moje predchadzajúce komenty berte ako satiru, vtip, v ktorej je aj irónia. Nie, že ma tu niekto udá a bude si vyberať z kontextu veci, že ja som toto a hento napísal. Dnes už sa dá všetko čakať od ľudí...
Odoslané 14.9.2013 19:16.
Tak som to bralaemoticon na jazyk si bolo vždy treba dať pozor, to, na čom si sa dnes z chuti zasmial s priateľom, zajtra použil proti tebe... tak je to napr. v zamestnaní... len aby niekto na chvíľu vyzeral lepšie ako iný... aj to je staré ako ľudstvo samo... len dnes sa za to aj vyhadzuje... zaujímavéemoticon Inak som pokojnejšia, na Postoy.sk som čítala, že sa ľudia konečne zaujímajú o tému a diskutujú, mnohí stále nechápu, ale sú aj chápajúci... to ma povzbudilo
Odoslané 14.9.2013 19:24 ako reakcia na Miroslav Čonka.
Vynikajúcu osvetu na tomto poli nevedomosti robí Gabriele Kuby. Vypočula som si jej prednášky na nete a práve som sa začítala aj do knihy, ktorá vyšla práve dnes, v slovenčine. Robí viac, ako naši politici, verejní činitelia, i cirkevní hodnostári. Vďaka nej máme ucelenú ideológiu o tomto fenoméne, ktorý nám chce rúcať naše idei o živote, výchove detí, rodine. Nová vlna učenia proti Bohu má jediný cieľ: znemravniť deti, lebo vedia, že keď sa im toto podarí, majú vyhraté. V jej prednáške ma zaujalo, že toto všetko sa deje bez odporu Cirkvi. A preto Cirkev - loďka Kristova má byť prvá, ktorej veľmi záleží na tom, aby sa tieto hriešne idei nedostali ku nám a nezakorenili sa v schválení zákonov ako norma pre všetkých ľudí bez rozdielu.
Odoslané 14.9.2013 21:04.
Môj drsný rap emoticon http://www.mojakomunita.sk/web/conka.miroslav/blog/-/blogs/je-to-tak?p_p_auth=E2­yu8m89 to už som teda nahnevaný, moje milé žienky. Ak chcete, pustite si, nejdem si robiť reklamu. Chcel som trošku inak sa vyjadriť, než len písaním.
Odoslané 14.9.2013 21:34.
Môj drsný rap emoticon http://www.mojakomunita.sk/web/conka.miroslav/blog/-/blogs/je-to-tak?p_p_auth=E2­yu8m89 to už som teda nahnevaný, moje milé žienky. Ak chcete, pustite si, nejdem si robiť reklamu. Chcel som trošku inak sa vyjadriť, než len písaním.
Odoslané 14.9.2013 21:34.