Blogy

« Späť

Pokoj a mier pre Sýriu

Pokoj a mier pre Sýriu

Modlitba, pôst, zmierenie.

Nepokoje a vojny všetkého druhu zmiznú naveky, ak človek stane schopný odpustenia a nedovolí, aby v jeho  srdci bola závisť, nenávisť, násilie, ľahostajnosť a žiadostivosť...

Pokoj a mier pre Sýriu je pre mňa osobnou výzvou k obráteniu. Odmietam všetko zlo a závisť, nenávisť a neodpustenie v akejkoľvek forme a podobe. Nedám miesto ničomu, čo je zlé.

Mojim Bohom je Pán, Knieža pokoja. Jemu patrím, jeho som. Chcem sa stať jeho poslom, chcem žiť a šíriť jeho Slovo. Duch pokoja nech vedie moje kroky.

Prosím Boha, aby prijal moje rozhodnutie, ako dar pre Sýriu.

Modlím sa za pokoj a mier v Sýrii.

Pripájam sa k vám a k tým, ktorí dnes prosia pre Sýriu.

Prosím Boha o ochranu, aby sme nikdy nedovolili, aby zlo malo miesto v srdci, aby sme nikdy nespôsobili zlo inému, aby sme odhodili všetko, čo je zlé. Prijmime Boha, najvyššie Dobro, do svojho srdca, do svojho života. Choďme s Ním všade, myslime s Ním a o Ňom, hovorme o Bohu, počúvajme o Bohu a počúvajme Boha, konajme božie, dobré a radostné. Dávajme Boha iným plným priehrštím.

Boh rozšíri pokoj, lásku a zmierenie v nás, a bude vyžarovať všade, kde pôjdeme.

+

Boh  pokoja, nech žehná Sýriu a utláčaný ľud kdekoľvek na zemi a nech dá svoj pokoj a mier.

Prosím Boha o odpustenie, kde som neodpustila...

Chcem robiť všetko pre to, aby zmizlo zlo...

Staňme sa nositeľmi pokoja.

Prosím, aby sme vždy a hneď odpúšťali, lebo nám je neustále mnohé odpúšťané. My máme moc "zviazať a rozviazať" čo je na zemi... ak nerozviažem brata od niečoho, čo potrebuje odpustenie, zostane zviazaný... a aj ja. To nám vezme pokoj, to spôsobí, že príde nenávisť.

Chcem žiť zmierenie a volím si dobro. Nie iba dnes. Teraz, dnes, zajtra...Naveky.

Chcem aby sa Božia láska, pokoj a mier šírili po celom svete.

Začínam tu, kde som, chcem, aby sa šíril pokoj všada tam,  kde pôjdem.

Volím si život.

+

Pokoj je dar.

Nemôžeme si ho dať sami. Je nám darovaný. Dostávame ho ako dar, vzácne dobro, dar Boha.

Môžeme ho prijať, len ak máme sami v srdci pokoj, lásku, zmierenie.

Pokoj je veľké dobro, vzácny dar, ktorý ľahko strácame... Nečakajme, až bude všetko zničené, poďme na cestu pokoja. Osobne, v rodine, v práci, všade. Boh je s nami. Boh je pokoj a on nám dáva svoj pokoj, ktorý prevyšuje všetko ľudské chápanie.

+

Prijali sme Krista a v ňom žijeme. V ňom sme zakorenení, na ňom postavení, upevnení vo viere, ako sme sa naučili a vzdávame vďaky!

Bdieme, aby nás nezviedlo falošné učenie, prázdne mámenie, založené na ľudských obyčajoch a živloch sveta, a nie na Kristovi!

V Kristovi prebýva celá plnosť Božstva. V Ňom sme aj my naplnení touto plnosťou.

Kristus je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. V Kristovi sme vzkriesení k životu, vierou v moc Boha.

Nás, ktorí sme boli mŕtvi v hriechoch, oživil a odpustil nám všetko... Zotrel dlžobný úpis... pribil ho na kríž. Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti, verejne triumfoval nad nimi. Robí to aj dnes...

Kristovi sme, v Kristovi máme všetko.

podľa listu sv. Pavla Kolosanom 2, 6-15;

+

Môj pokoj vám dávam, môj pokoj vám zanechávam, hovorí Pán.

Kriste, Knieža pokoja, daruj Sýrii pokoj!

Veď nás, aby sme boli nositeľmi pokoja!

Amen.

 

 

 

 

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Nádherné, pravdivé, inšpirujúce, motivujúce..niet vhodnejších slov.
Poďme za Kristom, volá nás po mene emoticon
Boh žehnaj Sýriu!
Odoslané 7.9.2013 10:45.