Blogy

« Späť

Pokoj v srdci, nádej a dôvera

Pokoj v srdci, nádej a dôvera

Áno, časy sú náročné. Kedy také neboli? Máme nádej, lebo nás vedie Boh.

Mnohé z toho, čo sa dnes deje okolo nás, vyzerá príliš ťažké. Aj takým je. Odrazu sa máme rozumieť výrazy právnikov, máme sa "starať" o zákony, o veci, ktoré sme doteraz akoby nevnímali. Nemyslím, že sme robili málo. Každý robí, čo vie a môže. Boh nás teraz vyzýva k zmene pohľadu. Máme sa dívať na podstatné. Máme žiť v Božej perspektíve.Tu dávajú zmysel slová Ježiša, keď povedal, že bude rásť kúkoľ a pšenica, tesne vedľa seba až do žatvy. Tie zákony, ktoré sa nám vyvinuli nad hlavami, bez toho, aby sme mohli  vôbec niečo urobiť, sú všade. Gender teória rodov bola už dávno pripravovaná, veľmi rafinovane, teraz sa začala ukazovať dôraznejšie. Teraz možno vidieť, kde všade jej základy už sú. Na počiatku ma to totálne rozrušilo, lebo je to niečo tak mimoriadne zákerné, lebo sa to týka ľudskej identity a rodiny človeka a bolo postupne "vpletané" do všetkých oblastí života. Ak by som chcela niekomu vysvetľovať, prišla by som na to, že myšlienky tej teórie sú takmer všade, a už sa takmer nedajú odlíšiť od tých, ktoré už dávno počúvame a čítame... Rovnosť..., rovnoprávnosť..., a rodová rovnosť. Mám v srdci  pokoj a som plná dôvery Bohu. Boh má plán. Pán nás pripravoval na tieto časy, viedol nás a formoval, aby sme až príde čas, mohli konať. Ten čas je tu. Vedie nás Duch Boží a viem, že sa nemusíme báť. Dejú sa veci, ktoré sú vážne. Ešte nevieme, čo s tým všetkým vykonať. On nám ukazuje prvý krok. A potom ďalší.

Modlím sa za pochod pre život. Modlím sa za Sýriu, za obnovu Cirkvi a nás všetkých, za rodiny, za deti, za kňazov. Zúčastním sa iniciatív, ktoré sa ponúkajú a prinesiem modlitby v dôvere, lebo Boh nás vedie v tomto bláznivom storočí zmien. Nech svet straší slobodomurármi, novým vekom, Genderom a neviem čím. Bez Boha sa nepohne nič. S Ním a v Ňom  sa uskutoční všetko, čo je jeho plán. To mi dáva pokoj a rozvahu, aj odvahu, aby som nemala strach. Keby On nedovolil, nik by namal moc... Jeho je všetka moc, na nebi aj na zemi.

+

Žijeme, pravda, v tele, ale nebojujeme podľa tela - lebo naše zbrane nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť hradby. Boríme výmysly a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi a sme pripravení potrestať neposlušnosť, kým nebude vaša poslušnosť úplná.

Hľaďte na to, čo máte pred očami.

2Korinťanom 10, 3-7;

+

Keď príde príležitosť, vezmem čo mám, a urobím, čo viem a môžem.

V nádeji a s vierou hľadím k Bohu, na jeho a náš svet aj na dianie. Boh mi dáva nový deň, nové možnosti.

Dôležitá je obnova srdca a pohľad uprený na Neho. Ostatné robí Boh. On volá, On vedie, On dáva silu, svetlo a odvahu.

+

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Amen.
Bez Boha sa nepohne nič. S Ním a v Ňom sa uskutoční všetko, čo je jeho plán. (To mi dáva pokoj a rozvahu, aj odvahu, aby som nemala strach.) Keby On nedovolil, nik by nemal moc... Jeho je všetka moc, na nebi aj na zemi.

Vďaka!
Odoslané 10.9.2013 23:43.
Kto pozorne číta Sv.Písmo, aj Starý zákon, zbadá , že celým zjaveným Božím Slovom sa tiahne ako červená niť to, ako Boh ľudí vychováva, ako pripúšťa aj prehry, tragédie, zápasy. Chce, aby sme pochopili, že všetko robí pre naše dobro a ak to nechceme pochopiť, tak nami aj "zatrasie", aby sme sa spamätali a aby sme si vedeli vážiť to, čo nám dal. Krásny súhrn toho je v 46.žalme:
Boh je naše útočište i sila
aj najistejšia pomoc v súžení.
Preto sa nebojíme, hoci by sa chvela zem,
a vrchy na dno morské padali.......
S nami je Pán zástupov,
našim útočišťom je Boh národov.
Parfrázovala to aj jedna česká gospelová skupina v piesni:
I kdyby celá zem se rozvrátila,i kdyby skály padli do moří.....
Hospodin volá: "Vraťte se ke mne, já vrátím se k vám".
Odoslané 11.9.2013 17:01 ako reakcia na Eva Baranovičová.