Blogy

« Späť

Slnko v srdci

Slnko v srdci

Je dobré naučiť sa mať slnko v srdci. Je to dobrá pomôcka, keď prídu pochmúrne dni. Potom môžeme vyžarovať svetlo a teplo pre zahriatie duše:0)

Dá sa to robiť rôznym spôsobom.

Chvály na Božiu oslavu bez prestania. Človek sa do nich tak ponorí, že ani nevníma zmenu počasia.

Modlitba. Každý druh modlitby. Čím menej slov, tým lepšie. Taká je Ježišova modlitba. Alebo modlitba sv. ruženca. Tu je viac slov, ale princíp je ten istý. Pri ruženci sa premietame na miesto diania... meditujeme Pána a Matku Božiu.

Modlitba Pána Otče náš. Dá sa z nej modliť aj jedna veta. Tak máme modlitbu jednej vety hlbokú a meditatívnu. A na každý deň jednu z prosieb. Máme ich práve sedem! napríklad: Buď vôľa Tvoja, ako v nebi tak i na zemi... a túto jednu vetu meditovať a premieňať v srdci s Pánom na plody...

Modlitby žalmov. Sú úžasné. treba vybrať niektorý, čo "sadne" na situáciu duše a naučiť sa ho najlepšie naspamäť. Nie naraz. Postupne. A hovoriť si ho len tak... až zostane uložený nie len v "pamäti", ale hlavne v srdci. a zahreje ho aj osvieži, keď práve nesvieti v duši slniečko.

Pre nás, katolíkov je dobrá a vhodná sviatosť zmierenia. Uvoľní putá a oživí srdce človeka mnohými milosťami.

A neodmysliteľná Adorácia sviatostného Krista v Eucharistii. Kristus v Eucharistii je Svetlo sveta! Vďaka ti, Kriste za tento nesmierny dar - za TEBA prítomného na zemi, čakajúceho na nás, zostávajúceho s nami teraz a stále! Amen!

Nech slnko žiari, kde si TY! Nech ožiari celú zem a všetkých ľudí! Nech slnko žiari,kde si TY!

Nech Svetlo a láska Kristova žiari tam, kde sme my! Nech Jeho Svetlo ožiari celý svet!

Rozdávajme radosť a slnko lásky Božej všetkým, ktorí ich nemajú!

To je naše svedectvo životom! Amen!

Nech nás naplní Pán svojou svätou Prítomnosťou aby sme boli toho schopní! Amen!

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Po Tvojich príspevkoch, milá Majka, chce sa mi lietať, behať, skákať, proste milovať, chváliť, velebiť a oslavovať Boha! emoticon
Vďaka!+
Odoslané 1.10.2012 20:39.
Odoslané 2.10.2012 1:41.
Teším sa! Tak sa tam na nebíčku a v kostolíku stretneme pri lietaní:0)))
Odoslané 2.10.2012 8:38 ako reakcia na Eva Vráblová.
Musela som rýchlo poslať slniečko, ako by som bola tušila... vieš, čo myslím.Poslala som vám trom os. správu:0) Hlávky hore a ideme chváliť a ďakovať!!! Aj v kríži a v trápení! Veď to nás vyznamenáva! Nič iné! Robiť koncerty na oslavu Boha je super, ale kto si vyberie Kristov kríž??? Predsa my! Tam utekajú preč všetci, čo výskali hosanna! Zostanú jeho verní! Boh ťa žehnaj, Evuľka!
Odoslané 2.10.2012 8:41 ako reakcia na Eva Vráblová.
Idemsi vyskúšať tie slová: ani súženie, ani chudoba...nič nás nemôže odlúčiť...od lásky Kristovej!
Odoslané 2.10.2012 8:43 ako reakcia na Eva Vráblová.