Blogy

« Späť

Zmeny, zmeny, zmeny

Zmeny, zmeny, zmeny

K lepšiemu?

Ťažko povedať. Budúcnosť ukáže.

Všetko sa dnes mení. Nič nezostáva také, ako bolo. Nie je to nič mimoriadne. Je to známkou života na jednej strane, na druhej strane záleží na tom, koľko zmeny je únosnej, koľko je dobré a kedy je zmeny dosť... Aj zmena má hranice. Mala by mať.

Dnes sa mi zdá, že ide skôr o akúsi "vášeň" meniť veci bez konca, meniť za každú cenu, aj rýchlo a bez kvality, len pomeniť a keďže zmene chýba hranica - doslova chýba všade - mení sa aj to, čo by sa meniť nemuselo ba ani nemalo. Nikto sa dnes veľa nepýta, jednoducho sa podriaďujeme zmenám, či už na pracovisku alebo v školách a tí, ktorí zmeny prezentujú ako "najlepšie riešenie" s tým "akoby" vôbec nemali problém. Je to však len "akoby". Nepriznajú sa... Pravde dali dávno zbohom. Dnes sa nedozviete, či skutočne je alebo nie je problém, že sa veci tak rýchlo menia. Každý má na to svoju "taktiku". Jeden zatĺka, lebo nevie inak, druhý radšej nemá názor, tretí nepovie, aby nestratil tvár alebo prácu. Najviac ľudí ani nemá čas pomyslieť, len letí dakde... neviem kde. A tak každý ide so zmenami po svojom.

Každý človek potrebuje istú stálosť, aby existoval bez traumy. Zatiaľ smiley to ešte platí podľa výskumov psychológie, a iných vedných oborov, pokým aj tie nepomenia...Táto stálosť dnes neexistuje. Je to ako byť odtrhnutý od zeme. Niet sa čoho prichytiť, lebo zajtra to tu už nie je, zajtra už neplatí, čo platilo včera, po roku neplatí, čo vám pred rokom ponúkalo istotu, že viete, ako môžete konať. Či je to v bankovníctve, alebo v kúpe a predaji, alebo aj v zdravotníctve, kde to vidno najlepšie. O čom sa dušovali vedci pred rokmi, je dnes "prežité" a nie je in. Naopak. Presvedčia vás, že toto už vôbec nepotrebujete a vôbec máte ešte šťastie, ak vám ponúknu inú "náhradu" toho, čo tu už nie je. Dnes vám miesto konkrétnej pomoci poskytnú x poradenstiev a veď máme internet. Aj lekára máme na internete, ten reálny má na vás 10 minút, u zubára idete za svoje... a kto je "múdry" vie. Poplatky v bankách rastú, hoci vás odkazujú na bankovníctvo z internetu - môžete platiť hneď z domu - priehradky v bankách sa poriedili, ako pred časom narástli, čo do počtu, už ich niet. Niekedy sa mi zdá, že máme doma ekonomické oddelenie... Produkty, ktoré si kupujete, si najlepšie prehliadnete na internete, aby ste mali informáciu, lebo tí, čo ju vôľakedy poskytovali v predajni vám neporadia... Potraviny sa tiež premenili,  rozmnožili sa...  ich kvalita sa tiež zmenila.... Personál sa mení ako počasie, neviem koľké "nové" predavačky som už stretla v obchode, kam chodím, a koľko nových stále podivne mladších predavačov v obchodných zariadeniach ( Nič  proti mladým mužom). Dnes je všetko nové, moderné, iné, inovované, zrušené, pomenené, premenené, mladé, starého už niet (okrem starkých, ktorých ešte chvála Bohu máme). Móda Anti agingu sa šíri všade, byť starším, byť starým je hanbou, to sa dnes nenosí. Kedysi bola staroba známkou múdrosti (viem, že je aj dnes), starších sme si vážili a mali sme k nim úctu. Dnes aj toto podľahlo zmene.

A nezostane kameň na kameni... z Ježišových slov mi pripadá veľmi reálne. Nevidno konca tým zmenám. hoci nie som na svete vôbec dlho, niekedy sa mi zdá, že sa okolo mňa pomenil celý svet. k lepšiemu? Neviem. Necítim tak, to je iba môj názor. Iný nemám. O tom nikto s vami hovoriť nebude. Práve prebieha na našom pracovisku ďalšia zmena. Ako vyjadrovali básnici a múdri ľudia, že poriadok alebo postupnosť vecí, česi majú výraz "řád" - je potrebná, ani to už neplatí. Kráčať možno len tak, že ideme krok za krokom. Nedá sa kráčať inak. Boží poriadok tiež stále platí aj keď človek aj v tom už veľa pomenil... a ďalej mení. Ľuďom išiel poriadok na nervy, a chcú mainstream. Chcú zmeny, chcú iné a iné, nové alebo aspoň iné. Nuž majú. Dnešná spoločnosť - čiže ľudia - majú, čo chcú. Majú slobodu myslenia, slobodu vôle... Máme slobodu skutočne? . Uvidím, ako dlho sa ja  "podriadim" a prispôsobím zmenám, ktoré nechcem, s ktorými nesúhlasím, lebo nie sú pravdou, lebo nie sú dobré, ani pre mňa ani pre klientov, aj keď to nikto nepovie.

Časy sa menia. Svet sa mení a ľudia sa menia.

Spoločnosť prechádza zmenami. Sú dobré zmeny a sú zmeny, bez ktorých by sme sa obišli. Podstatné je, aby tu bola pravda. Aby bol stredom toho celého človek, a nie produkty alebo holding alebo iné "riadenie", ktorého cieľom nie je pravda ani dobro človeka, ani dobro spoločnosti, detí, rodín.....

Niektoré zmeny sú skutočne dobré. Chválim za ne Boha a ďakujem za ne. Tých nie je veľa, ale sú tu.

Sú zmeny, ktoré sú zaujímavé... Podivuhodne predlžuje obdobie hľadania práce, čakanie na pracovnú zmluvu, čakanie na konzuovanie nadčasov..., pracovný čas...vyučovanie, nástup do dôchodku... Oproti tomu sa skracujú materské dovolenky, nástupné platy, penzie, dovolenky... Všade sa vyžaduje flexibilita - čiže schopnosť prispôsobiť sa zmenám... a spôsobilosť pre záťaž... stres. To sú kritériá a podmienka, bez ktorej dnes nikto nezaobíde. Ak by predsa niekto nebol dostatočne flexibilný a spôsobilý znášať záťaž a stres, musí sa postarať sám, ako to vyrieši, lebo dnes zamestanec nie je podporovaný zamestnávateľom, ktorý žiada príkladný výkon zamestanca, má vysoké nároky, neposkytuje mu podporu takmer v ničom.

Niekedy sa mi zdá, že tá ktorá zmena ani nemusí byť dobrá, hlavne že je zmena. Nevadí ani to, koľko tie všetky zmeny stoja financií...

V knihe Sirach hovorí pisateľ o mnohom, čo platí po dnes viac, ako sa niekomu páči a v knihe Múdrosti, v knihe Kazateľ je tiež zachytené, že "všetko tu už raz bolo" a v skutočnosti niet pod slnkom ničoho nového... Tak čítam tie múdre slová Písma a dôverujem, niet ničoho, čo by Boha ešte prekvapilo.

Nemám strach z budúcnosti. Verím Bohu a viem, že sa o nás stará a že má plán, v ktorom sú aj tie zmeny. Viem, že s Ním všetko prekonám, aj tieto zmeny bez konca... Viem, že nie som sama. Len o to prosím, aby sme nestratili v tých všetkých zmenách pravdu a slobodu...

+

 

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Bohu vďaka, mnohé k lepšiemu sú....pozorujem vývoj náuky v encyklikách- to je nádherné, pravda, to sa musí čítať pomaly.
Mrzia ma kroky späť....
Žiaľ, majú dôvody, ale nemuseli by mať dôsledky, aké majú. Napr. Šetrí sa energiou, máme dlhy. Organ hrá už iba na hlavných sv. omšiach- t.j. obetovaných za farnosť a s najväčšou účasťou. Duchovný veľmi pekne vysvetlil aj klady tohoto opatrenia- naučíme sa počúvať časti, ktoré sme predtým spevom zakryli- vstup, obetovanie, sv. prijímanie.....žiaľ, príliš tradične založený ľud si myslí, že je chyba, ak sa cez omšu niečo hlasité nedeje a tak sa bez príkazu či prosby ujali liturgie samozvané predspeváčky. A hneď niekoľké, takže spev , ktorý má krášliť, zaznie naraz v niekoľkých tóninách a to už okrasa ani dôstojné nie je.
Dobre Mária hovorí, že ide o rád- poriadok. Ale ten je tam, kde sme ochotní podriadiť sa autorite. Keď si každá teta myslí, že bolo omylom nedostať ju na opernú scénu......
Iný krok späť: vraj "z pastoračných dôvodov".
Donedávna pred rozhrešením u väčšiny našich otcov zaznela aspoň veta -dve na povzbudenie. Dnes to často býva: "dobre, ľutujte, Pod Tvoju ochranu"- a ste vonku. A vy ste sa tak svedomite pripravovali....
Páčia sa mi obmeny ordinárií , najmä pri zmenách liturgického obdobia alebo pri niektorých sviatkoch. To záleží od bratov a sestier organistov, či sú ochotní sa to naučiť. Noty sú ozaj napísané tak, že na ne netreba konzrevatórium.
Najpodstatnejšia je však zmena zmýšľania, tá moja....to, čo je doslovným prekladom slova metanoia- pokánie. A tá bude aktuálna kým bude trvať svet. A najprv u mňa.
Odoslané 23.11.2013 13:15.