« Späť

Príjmite pútnikov P15 v rodinách

Príjmite pútnikov P15 v rodinách

Tím Národného stretnutia mládeže P15, ktoré sa uskutoční na prelome júla a augusta v Poprade, pripravil ďalšiu veľkú novinku. Rozhodol sa, že v dejisku stretnutia umožní miestnym prijať časť pútnikov do svojich rodín.

Zakúsiť tak budú môcť osobne pohostinnosť, kultúru a zvyky Popradčanov. Pomysleným druhým domovom sa im môžu stať na tri a viac dní. Nestanovil, koľko ľudí a na ako dlho ich chce ubytovať. Zavisí to od toho, ako sa ozvú rodiny. Forma ubytovania je na tých, ktorí ho poskytujú. Inšpirácia pochádza zo Svetových dní mládeže (SDM). Národné stretnutie mládeže na ne nadväzuje. Počas SDM je zvykom, že časť pútnikov prijíma hosťujúce mesto práve v rodinách. Túto možnosť ponúkajú zástupcovia tímu v celom meste.

"Pozývame vás k spolupráci. Kľúč k prihlasovaniu je jednoduchý. Pozývame rodiny, ktoré prejavia záujem ubytovať nejakých pútnikov, aby sa ozvali na e-mailovú adresu ubytovanie@narodnestretnutiemladeze.sk alebo sa prihlásili v sakristiách popradských kostolov, kde im budú poskytnuté bližšie informácie. Podobný oznam zaznel v týchto dňoch v kostoloch v Poprade. Z registrovaných účastníkov vyberieme jednotlivcov i skupiny podľa toho, koľko miest na ubytovanie je daná rodina ochotná ponúknuť. Ak účastník (účastníci) získa túto možnosť, dostane kontakt na rodinu, aby sa s ňou mohol spojiť," vysvetľuje hlavný zodpovedný za P15 Ondrej Chrvala. Ubytovací tím P15 vedie miestny popradský kaplán o. Pavol Forgáč.

Základnú informáciu o ubytovaní dostanú účastníci pred a po príchode na Národné stretnutie mládeže do Popradu. Na predchodcovi P15 - Národnom stretnutí mládeže R13 v Ružomberku, kde prišlo okolo 2 500 mladých ľudí zo Slovenska i zahraničia, napríklad všetci, ktorí si objednali ubytovanie, dostali určitú farbu náramku, podľa ktorého boli pridelení do ubytovacieho zariadenia. Vstup do ubytovacieho zariadenia bol umožnený len s náramkom farby pridelenej pre dané ubytovacie zariadenie. Ubytovanie chlapcov a dievčat bolo oddelené. Podobne to bude prebiehať i v Poprade. Všade tím zabezpečí rešpektovanie ubytovacieho poriadku a večierky. Platiť bude i prísny zákaz konzumácie alkoholických nápojov a iných návykových látok.

Komunikačný tím P15