« Späť

Zažívame živého Boha

Už druhý deň sa stará o naše duše a srdcia tím prípravného týždňa, ktorý je zložený z dobrovoľníkov z Domčeka z Vysokej nad Uhom. Mladí, kňazi = jeden tím.

 

Počas pondelkovej večernej modlitby predstavili  adoračnú miestnosť na osobné stretnutie s Bohom – príležitosť zatiahnuť na hlbinu. Je dôležité nebáť sa samoty a ticha, lebo v tichu hovorí Boh.  Zaujímavosťou je aj modlitbová lúka, prázdne papiere pripravené na odkaz Bohu. Čaká len na to, aby ju dobrovoľníci posiali svojimi prosbami, chválami, modlitbami... „Celý svet vnímame zmyslami.Počas duchovnej obnovy sa učíme cez zmysly vnímať Boha okolo nás, ale aj v sebe. Každý deň sa zameriame na rozvoj iného zmyslu,“ prezradil nám otec Pavol Hudák.

 
Heslo duchovnej prípravy je „ Chceš uvidieť Boha?“. Pri modlitbe vytvárajú priestor na spoznávanie zmyslov zaviazané oči. Keď dobrovoľníci spoznajú všetky svoje zmysly, čaká na nich ten posledný -zrak. Prvý večer sa venovali dotyku, dnes je na programe sluch. 

 
Počas prípravného týždňa sa medzi dobrovoľníkmi pohybuje niekoľko kňazov. Sú pripravení a otvorení mnohým rozhovorom či spovediam. Svoj odkaz, nielen dobrovoľníkom, posiela i otec Patrik Balázs. „Je veľmi dôležité mať čisté otvorené srdce," radí vedúci liturgického tímu. "Pripravené zmysly, na vnímanie Boha a vnímanie nášho okolia. Aby to nebolo len o tom, že prídeme sem, odrobíme tieto dni a odídeme prázdni. Aby sme naozaj zažili živého Boha," dodáva zodpovedný za mládež Rožňavskej diecézy.


Komunikačný tím P15 / Simona Feldmanová