« Späť

Vhľad do duchovného sveta

A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.
1 Kor. 13:13
 
 
Duchovný svet je viac splniteľný ako bežný fyzický,
len tí, ktorí ho poznajú, žijú život krásny, hodnotný.
Oni už nemajú potrebu si čo najviac nahrabať, užiť hriechov,
oni sa tešia z anjelov, cítia zlých duchov, žijú s Božou Trojicou.
 
Démon je skoro za každou našou chorobou,
i za bežnou nádchou, chrípkou, horúčkou,
depresiou, hnevom či fyzickou nemocou,
i za problémami medzi manželmi, či susedou.
 
My sme s Diablom vo vojne, hoci v tele žijeme,
nebojujeme zbraňami telesne ale duchovne.
On nás sleduje, kde LÁSKA nie je, chce nás ovládať,
on má poslanie ničiť nás, kradnúť, trápiť, zabíjať.
 
Aj Diabol vďačne napomáha tým, ktorí s ním žijú,
uzdravuje, potešuje, až kým v krutom pekle nie sú.
Zlé myšlienky, hriešne skutky, sú pre Diabla zdroje,
buďme preto opatrní, ľahko on opantá slabé duše.
 
U problémov rieš dôsledne dôvod a nie osobu,
a tie zvládaj stopercentne ináč zlobu prinesú.
Keď budeš chcieť vidieť zlých duchov, tak ich uvidíš,
keď si znovuzrodený, tak ich duchom vnímaš aj cítiš.
 
Znovuzrodený kresťan má deväť ducha darov,
satan s ním bojuje na všetkých frontoch.
Keď nežije v láske, už mu dary nedávajú úžitok,
diabol to vníma, útočí, hneď má peklo, smútok. 
 
Keď konáme v láske, kráčame v láske a s láskou sme,
tak pôsobíme v dimenzii, ktorá plne Diabla zväzuje.
Satan nič o láske nevie, preto ju nedokáže premôcť,
je to naša víťaziaca zbraň, nad ktorou on nemá moc.
 
Preto žime celým naším vnútrom v neprestajnej láske,
tak môžeme byť všetkým a mať všetko čo aj Boh chce.
Zbožnosťou podobnou Ježišovi dostávame Božiu milosť,
spoznáme Pravdu a s Pravdou prijmeme štedrú schopnosť.
 
A tak požiadaj Kráľa kráľov - Ježiša - o milostivú pomoc,
by žil v tvojom vnútri a pomáhal zvládať každú ťažkosť.
Viedol Ťa žitím, Duchom Svätým a láskou ťa napĺňal,
žil si v autorite Božej a pre Božie Kráľovstvo ťa formoval.
 
Za každú zlú vec, čo ľutuješ a cítiš sa ešte vinný,
povedz Bohu: "Drahý Pane, zmiluj sa, odpusti mi".
Boh očistí hriechy tvoje, Baránkovou krvou zmyje,
zaskvieš láskou, staneš sa víťazom nad Diablom všade.
 
Nuž riekni, plný viery, v úcte Božej: "Diabol, v mene Ježiš,
tvoje čertovské činy na mne lámem, odíď a už ma viac nenič!
Démonický vládca, čo ma v časti tela trápiš, opusti ma,
Ježiš na kríži nad tebou zvíťazil, som Jeho, nechaj ma!"
 
Láska rýdza, láska svätá z môjho vnútra silno žiari,
nad nemocou, či problémom mi anjeli triumfovali.
Satan, Satan zničený si, už si žijem v láske šťastne,
Božia láska prechádza ma, už som rúči, vďaka Pane.