« Späť

Európa povstaň - prichádza Pán

 

Európa povstaň - prichádza Pán

 

Ja mocne  vo vašom národe povstávam,

v sile a zástupe anjelov prichádzam,

učiním to, čo  v Písme som zasľúbil,

v  pravom čase to slávne i dokončím.

 

Mobilizujem Gedeónovu duchovnú armádu,

ktorá sa s odvahou postaví za moju vládu,

v autorite vzdorovať bude mocnostiam zla,

víťazne zaberie svet, pre Spasiteľa Ježiša.

 

Vylejem  požehnanie, kde sú bratia svorní,

kde činia pokánie za holokaust a iné viny,

kde vo svojich modlitbách za Jeruzalemom stoja,

nech sa navráti chválospev a žehnanie Izraela.

 

Už nikto sa nebude vysmievať môjmu menu,

zošlem na tento svet  veľkú  bázeň  Božiu,

je čas povstať, doba prípravy je  u konca,

začína sa  mohutné vyliatie Svätého Ducha.

 

Privádzam nové víno do nových mechov,

je éra  pre  veľké  veci a mnoho zázrakov,

pozdvihnite hlavy, posilnite zomdlené kolená,

Syn Boží po svoju nevestu, po cirkev prichádza.

 

Očakávaj  vo svojom srdci prichádzajúcu žatvu,

moje je zlato, moje je striebro, neboj sa žiaru,

Ja som to dielo spásy  vo vás  započal  a slávne dokončím,

Ja som Boh,  Otec milujúci,   El Šadaj,   HOSPODIN.

 

Spálil som vo vás všetko, čo vám  bránilo,

ísť  za mnou s Ježišom udatne a  smelo,

rásť ako strom pri  tečúcich vodách,

nech  každý nepriateľ sa  rozbije pri vás.

 

Ja viem, kto zlomený je  vo svojom srdci,

kto v slzách,  pokore predo mnou kľačí,

kto  v žiari  útrap sa vo viere ku Mne túli,

tomu moja sláva z nebies, hymnus zahlaholí.

 

Celý vesmír sa chveje nedočkavou  radosťou,

svetlo  Božie zažiarilo  i nad  našou Európou,

vďačnosť prišla, požehnanie do nášho života,

nebesá sa otvárajú, Kráľovstvo Božie prichádza.

 

 /http://sites.google.com/site/miloslavpeniastek/