« Späť

Spamätaj sa slovač

 

 

Krajinka malá, krajinka veľká, v úpätí Tatier učupená,

Dunaj s Váhom ju, jak sa príroda rosou živí, obmýva,

by zašlý dávny čas statočných Slovanov oživila, 

by spravodlivosť prišla, čestnosť a láska sa upevnila.

 

By pravda vstúpila  a svedomie ľudu sa začalo prebúdzať,

dobrota do sŕdc vstúpila a nastal čas objektívne  spravovať,

tak ako za prvých kresťanov, keď si všetci boli žičliví, rovní,

nezávideli si, navzájom sa delili, boli dobroprajní, štedrí.

 

Veď čože je to 70 či 100 rokov života, ktorý rýchlo ubehne?

Najväčšiu chybu robíme, keď večnosť pred očami nemáme,

či ju prežijeme v radosti, v pokoji v Nebeskom kráľovstve,

alebo v mukách trápení v diabolskom ohnivom  pekle.

 

Preto mali by sme byť rozumní, ako náš krátky život prežiť,

či si len užiť a majetkom sa nečestne na úkor iných bohatiť

a  z toho nič nemať, veď si nič nemôžme do hrobu  vziať,

alebo žiť spravodlivo a  tak si blahú večnosť  prevziať.

 

Len si uži, uži, aj na úkor iných ľudí, diabol nahovára,

len okrádaj, nahrab, bohatni, keď sa ti taká možnosť dáva,

len nemravne, bezbožne, skazene ži, temné sily ti vravia,

oni sa radujú, oni sa tešia, že si už ich a nie Božie dieťa.

 

Nuž slovenský pútniku zamysli sa hlboko nad sebou,

koho oslavuješ, koho chváliš, kto vlastne je tvojím pánom?

Čo hovorí  tvoje svedomie  o tvojom pozemskom žití,

žiješ správne, čestne, v láske, alebo si človek nehodný?

 

Kým máš ešte čas spamätaj sa, naprav to  a ukáž svetu vzor,

priznaj sa k chybám a vráť všetko čo kradneš a si nakradol.

Odpros všetkých ľudí, čo si  na nich zbohatol a páchal  im zlo,

urob skrúšený čin, ľud ti odpustí a Boh to zmení na dobro.

 

A bude tvoja myseľ ospravedlnená, očistená, šťastná

a  budeš môcť pozrieť smelo do očí  každého občana

a tvoje potomstvo ti bude vďačné,  že si ten krok vykonal,

že si im veľké trápenie, ako dedičný  hriech  nenechal.

 

Pochopili to mnohí,  kým je ešte čas, pochop to aj ty,

že len čestnosť,  poctivosť, statočnosť  na svete víťazí.

Vži sa do tých okradnutých, utláčaných, biednych, bitých,

ako nespravodlivo trpia  a tak svoj podiel viny v tom uvidíš.

 

Drahý Bože, Ty predsa všetku vládu a  moc v svojich rukách máš,

Ty vidíš, aká chamtivosť, korupcia, krivda  pácha sa pri nás.

Zatras nami, národom  i svetom nech  Tvoja svätá vôľa  sa deje,

nech sa spamätáme,  zmeníme, Tvoj čas sa blíži, zmiluj sa  Pane.