« Späť

Svadba Baránkova

 

Svadba Baránkova 

 

Už prišiel spevu vtákov čas,

už počul som hrdličky hlas,

stromy rašia, rajskú vôňu majú,

a vinice hojnou miazgou plačú.

 

Poďme moji, vyjdeme si do poľa,

cíťme ako príroda okrieva, ožíva.

Pozri včielky poletujú, kvitne ľalia, 

oj, ako očiam lahodia lúče slnka.

 

Ach, aká si krásna priateľka moja,

oči máš spanilé ako holubice,

tvoja reč  je rozjarená, vábna,

a tvary tela jaj rozkošné sú, rúče.

 

Uchvátila si mi šarmom srdiečko,

okúzlila  jediným letmým pohľadom,

tvoje nežnosti sú lepšie ako vínečko,

a vôňa nad balzam so vzácnym olejom.

 

Vstaň, moja priateľka, spanilá kráska,

smrť nie je mocnejšia ako láska,

jej elán  je žiarou jagavého ohňa,

neuhasí ju rival, ani žiadna vláda. 

 

Pohľadám toho, koho ľúbi duša moja,

ovanutý vôňou myrhy a kadidla,

hoci svätí Jeho tvár ešte nevideli,

On už bol  nádejou medzi Izraelitmi.

 

Môj milý patrí mne a ja patrím jemu,

On je radosťou nás, vyvoleného ľudu.

Prameň živej vody, kameň základný,

už Mu dávno spievali veľpieseň Môj milý.

 

 V ňom a skrze Neho víťazíme slávne,

Božou priazňou si nás zamiloval vrúcne.

Od Jeho Božej lásky nás nikto neodlúči,

súženie , úzkosť, meč ani vesmír celý.

 

Podľa Božieho plánu  naše pozemské dni sa krátia,

svadba Baránkova sa koná - Spasiteľ Ježiš sa vracia.

I  najväčší židovský rabbi Kaduri to v posolstve hlása,

že Mesiáš Ježiš  Yehoshua  už skoro k nám vchádza.

 

Preto buďme pripravení  na Pánovo vytrhnutie do neba,

zmierme sa s Bohom, rúcha si očisťme, hriechu sa vyhnime,

život dobrými skutkami napĺňajme, vo svätosti bdejme,

len takto vystrojení, zmenení, Kráľovstvo Božie uzrieme.

 

Príď Pane Ježišu !     Amen

 

  

     Mesiaš Yehoshua  zjavený rabínovi Yitzhak Kaduri          http://www.tv7.cz/?vid=2139