Blogy

« Späť

INDIA: SUBHASH NACHÁDZA POTEŠENIE AJ NAPRIEK FALOŠNÉMU UVÄZNENIU

INDIA: SUBHASH NACHÁDZA POTEŠENIE AJ NAPRIEK FALOŠNÉMU UVÄZNENIU

"Pán mi dáva radosť v srdci aj napriek mojim ťažkostiam," hovorí Subhash*. Nehovorí to ľahko - Subhash bol uväznený a čelí niekoľkým nespravodlivým súdnym procesom kvôli jeho kázaniu o Ježišovi. Ale napriek tomu, čomu čelí, hovorí: "Mám len jednu obavu, ... že nebudem môcť pokračovať v službe iným ako predtým. Je to bolestivé už aj premýšľať o tejto možnosti."

ZÁZRAČNÉ UZDRAVENIA

Subhash sa stal kresťanom po tom, čo jeho žena bola uzdravená, keď sa modlil pastor za ňu. Hovorí: "Môj pastor ma naučil, že keď vidím nejakého chorého, mal by som sa za neho modliť vo viere a bude uzdravený. Tak som sa modlil za mnoho chorých ľudí. Zažili uzdravenie. Vidiac toľko zázrakov, viac ľudí začalo prichádzať ku mne a chceli, aby som sa za nich modlil. "

Subhash čoskoro začal organizovať stretnutia v dedine a aj okolo jeho dediny kázal evanjelium a modlil sa za chorých ľudí. "Keď sme sa zišli na osobitnom stretnutí, niekedy sa obrátilo aj viac ako 3000 ľudí. Modlil som sa za chorých a boli uzdravení."

Avšak niektorí ľudia sa začali žiarliť na úspešnosť Subhasha. Hovorí: "Boli tam aj veľmi bohatí ľudia, ktorí prichádzali do mojej schátranej  chatrče vo svojich veľkých autách, ...chceli, aby som sa za nich modlil. Správali sa ku mne s rešpektom. Ľudia mi to všetko závideli . Boli veľmi podráždení tým, že som bol kázal o Kristovi. "

, BOH MA POUŽIL AJ VO VNÚTRI VÄZENIA '

Z tohto dôvodu prichádzali rôzne falošné obvinenia proti Subhashovi. Hovorí: "Prvé z nich ma obviňovalo z klamania ľudí, druhé hovorí, že som gangster so schopnosťou podnecovať dav proti vláde. V ostatných prípadoch som bol obvinený z únosu dievčaťa, jej uvedenia do bezvedomia a mučenia.

Bol som zatknutý. Nahnevane som sa sťažoval Pánovi vo väzení, ale Pán mi pripomenul mená svojich služobníkov, ktorí boli prenasledovaní kvôli evanjeliu. Modlil som sa nepretržite a nemohol jesť žiadne jedlo po dobu piatich dní. Modlil som sa celú noc. Dozorcovia by ma často bili a nútili jesť .

"Boh ma použil aj vo  vnútri väzenia. Zdieľal som sa s evanjeliom s dvanástimi ďalšími väzňami. Jedenásť z nich uverili, a tak som ich učil, ako sa modliť. Na desiaty deň, mi Pán dal videnie, že budem prepustený. Začal som to hovoriť všetci mojim spoluväzňom,, Vy všetci budete svedkami, že zásahom Pána ma dnes pustia. '

"Povedali mi, že obvinenia proti mne sú tak veľké, že ďalšie tri roky z väzenia nevyjdem. Ja som však nepochyboval. Namiesto toho som im povedal, aby sa tiež modlili za ich prepustenie, že Boh ich môže uvoľniť so mnou.

"Pán odpovedal na všetky moje modlitby, bol som prepustený, a tiež mojich jedenásť spoluväzňov, ktorí našli vieru. Som rád, že ma zachránil prostredníctvom podpory miestnych ľudí z Open Doors "

* Meno je zmenené z bezpečnostných dôvodov

Zdroj : Open Doors

Foto: pixabay.com