Blogy

« Späť

Posila pri prenasledovaní: rozhovor s duchovným otcom Ngocom z Vietnamu

Posila pri prenasledovaní: rozhovor s duchovným otcom Ngocom z Vietnamu

V tomto rozhovore pastor Ngoc vysvetľuje históriu kresťanstva vo Vietname a to, ako prenasledovanie posilnilo veriacich - aj napriek Covid-19.

Zoznámte sa s Ngocom *, odvážnym vietnamským pastorom, ktorý prežil intenzívne prenasledovanie zo strany vlády, ale stále vedie prosperujúce spoločenstvo. Tu vysvetľuje, ako žil ako mladý kresťan a ako žijú  kresťania vo Vietname  teraz...

Aká je história kresťanstva vo Vietname?

„V 70. rokoch, po vojne, vláda nechcela dovoliť rast cirkvi. Snažili sa robiť všetko, aby zastavili kresťanstvo. Vláda sa obávala, že by mohli stratiť kontrolu nad všetkým – najmä však  preto, že Západ priniesol do krajiny kresťanstvo. Najmenej dva roky väznili kresťanských predstaviteľov. Iní, vrátane mňa, boli niekoľkokrát poslaní do reedukačných táborov. Boli sme považovaní za hrozbu pre komunistickú vládu.

 „Ale keď sa prenasledovanie zhoršilo, posilnila sa aj cirkev. Cirkev neustále rástla a kresťania zdieľali evanjelium smelo. Pretože sme museli byť opatrní, keď sme sa zhromažďovali na spoločenstvo, cirkev sa stala flexibilnou. Čas od času sme zmenili plán. Niekedy sa stretávame skoro ráno alebo neskoro v noci. “

Je cirkev vo Vietname stále prenasledovaná?

„Áno je, môžem uviesť príklad. Minulý rok došlo v jednej z dedín, ktoré navštevujem, k incidentu. Veriaci, ktorý bol 18 rokov bývalým vládnym úradníkom, zomrel. Vláda nedovolila ľuďom v jeho dedine zúčastniť sa na pohrebe, pretože bol kresťanom. Keď som tam išiel, jeho telo bolo položené len na podlahu, tak som kúpil truhlu. 

„V deň, keď sme ho mali spolu so svojou rodinou a niektorými kresťanmi pochovať v jeho dome, miestne úrady nám to zakázali. Rozhodli sme sa ho pochovať na verejnom cintoríne, ale starosta obce nám zakázal použiť cestu. Namiesto toho nás prinútil ísť do lesa, kde sme si museli vytvoriť vlastnú cestu, až kým sme neprišli na cintorín.

„Takto vláda teraz pracuje. Dávajú starostom dediny väčšiu autoritu a moc tým, že im sľubujú povýšenie. V záujme lepšieho postavenia vo vláde starosta vyvíja väčší tlak na veriacich, až kým sa nevrátia k starej viere.

Ako Boh pracuje?

„Vláda si teraz uvedomuje, že kresťanstvo je nebezpečnejšie, ako si mysleli. Nie preto, že kresťania môžu potenciálne spôsobiť „násilie“, ale preto, že sa stali múdrejšími - pretože Boh zmenil naše životy. Stali sme sa silnejšími. Stali sme sa vzdelanejšími.  A kvôli týmto veciam vláda vidí, že je ťažšie kontrolovať kresťanov a prikázať im zmenu. “

Ako sa môžeme modliť za spoločenstvá vo Vietname?

„Po prvé, nech sa vietnamská cirkev rozrastie v modlitbovom živote. Mali by sme žiť v modlitbe. Mali by sme pracovať a slúžiť prostredníctvom moci Ducha Svätého a našimi modlitbami.

 „Po druhé, čo je tiež jednou z hlavných funkcií cirkvi, modlite sa, aby sme boli schopní učiť a vzdelávať ľudí pomocou Božieho slova. Ak sa cirkvi darí s týmito dvoma, žijeme v modlitbe a chápeme Božie slovo, potom budeme stáť pevne vo svojej viere. Každú skúšku môžeme zvládnuť.“

Za pár mesiacov, keď bol Vietnam kvôli pandémii COVID-19 zablokovaný, mnoho členov spoločenstva s Ngocom (ktorí sú každodennými pracujúcimi) prišli o prácu a tým o zdroj peňazí na stravu pre svoje rodiny. Mnohé spoločenstvá sú chudobné a trápia sa kvôli kríze. Oficiálna pomoc však neprišla. Keď sa miestne úrady dozvedeli, že sú kresťanmi, boli vyškrtnutí zo zoznamu tých, ktorí mali dostávať dávky od vlády. Ale napriek tomu malo Ngocovo spoločenstvo počas karantény v priemere 10 konvertitov každý týždeň! A našťastie s vašou pomocou môžu partneri Open Doors dosiahnuť najbiednejších veriacich vo Vietname a inde.
 

* Meno zmenené z bezpečnostných dôvodov

Preložené z Open Doors

Foto: pxfuel