Blogy

« Späť

Praví svedkovia viery v Ugande

Praví svedkovia viery v Ugande

Vyjadrenia konvertitov z islamu v Afrike nás prekvapili. Naďalej žijú v komunitách s dominanciou moslimov a oslovujú ostatných moslimov pomocou Evanjelia. Odcestovali sme do Afriky, aby sme sa stretli s tromi z evanjelizátorov, z ktorých dvaja sú bývalí moslimovia. Dali nám z prvej ruky svedectvo o ich práci s novými konvertitmi. Ponúkame vám pohľad do ich života a služby.

Bojovník za Krista
Reverend Musisi pracoval najprv šesť rokov ako pomocný koordinátor pre misie. Potom bol poslaný do mesta známeho obrovskou populáciou moslimov. Islam sa rozšíril v regióne prostredníctvom prísľubov bohatstva a moci; v meste bolo 33 mešít a 10 000 moslimov. Toto bol začiatok Musiinovho evanjelizačného prieniku k moslimom.
V roku 1994 usporiadal svoju prvú krížovú výpravu. Netušil, na čo sa dáva, ani aký silní sú moslimovia v tejto komunite.
"Keď sme začali, nevedeli sme akí bohatí sú moslimovia." Pamätám si, že v roku 1994 sme mali prvú krížovú výpravu a vtedy ostatní evanjelizátori boli zbití a potom predvedení na súd. Ale ... na súde vyhrali. “
Stále si pamätá na rok 1994, keď sa modlili s moslimským mužom, ktorý mal zmrzačenú dcéru. Keď sa modlili, stalo sa niečo úžasné. Povedal: „Modlili sme sa za ňu a jeho dcéra bola vyslobodená. Potom prijala Ježiša Krista za svojho Pána a Spasiteľa priamo uprostred mesta.“
Začali viesť nových konvertitov v učeníctve a ich evanjelizačné vzdelávanie ohromne narastalo.
„Našli sme Boha v ugandskej cirkvi. V tomto meste sme začínali ako tri farnosti a viac ako 20 kostolov okolo mešít. Ďakujeme Bohu a že sa k nim dostávame. “
Raz zmobilizovali masívnu modlitebnú akciu s približne 10 000 účastníkmi. Musisi bol v  ten týždeň trikrát zavolaný na policajnú stanicu, ale nič sa nestalo. Modlitbová aktivita bola úspešná a vďaka nej dokázali založiť spoločenstvá v tejto oblasti. Jedna moslimská žena ho dokonca požiadala, aby sa modlil za jej dom.
Dnes Musisi naďalej statočne slúži vo svojej farnosti v moslimskej oblasti.
 
Ponechanie výsledkov Bohu
Bwambale začínal v islame. Aj keď jeho rodičia boli formálnymi kresťanmi, nikdy ich nevidel ísť do kostola. Rozhodol sa konvertovať na islam kvôli sociálnym výhodám, ale v roku 1985 si pri čítaní Biblie na strednej škole uvedomil, že urobil chybu. Ježiš bol pre neho jediná cesta k Bohu.
V tom čase prišli do jeho oblasti pakistanskí moslimovia, ktorí moslimskú komunitu školili takým spôsobom, aby nenávideli kresťanov. Hovorili im, že „kresťania nie sú dobrí ľudia.“ Bwambalemu bolo povedané, aby sa nestretal s kresťanmi, aby nejedol s nimi a nehovoril im nič o islame okrem toho, čo by bolo potrebné na ich obrátenie.
Ale ako Bwambale počul tieto slová, pomyslel si: „No, ak sú kresťania kresťanmi kvôli Kristovi a Korán hovorí, že Ježiš je priama cesta, prečo by sme mali kresťanov nenávidieť?“ Tieto otázky ho ťažili, najmä preto, že bol pripravovaný viesť mešitu v tejto oblasti, hoci neabsolvoval formálny výcvik v arabskom alebo islamskom učení.
Nakoniec ho semeno pochybností prinútilo odmietnuť jeho budúce povolanie. Pakistanským moslimom povedal: „Nie, nemôžem pokračovať v islame, pretože islam nenávidí kresťanov a potom to bude Kristus, ktorý vezme ľudí do neba.“ 20. januára 1991 sa rozhodol úplne zasvätiť svoj život Ježišovi Kristovi. Tento záväzok ho posunul do aktívnej evanjelizačnej služby.
Po svojom obrátení čelil Bwambale prenasledovaniu. Pokračoval: „Prišli a chceli ma podpichovať a potom zneužiť moje vyjadrenia. Pretože aj ja poznám niektoré z veršov v Koráne boli na pochybách. Takže s Božou pomocou a Božou milosťou prežívam a ich triky poznám. “
„V tom čase nás prišli iní muži vzdelávať v evanjelizácii moslimov, takže som sa začal snažiť osloviť mojich priateľov moslimov. Nebolo to však ľahké. Mohli ma vyhodiť. Iní sa chceli biť, pretože vedeli, že som bol predtým moslim. Nechceli ma teda počúvať. Avšak niekoľko ľudí, ktorí ma počúvali, boli ochotní ma počúvať a ja som s nimi rozoberal Evanjelium. Mnoho ľudí, z nich veľa moslimov, prišlo ku Kristovi.“
Sympatizoval s novými konvertitmi z islamu a povzbudil ich, aby sa nebáli ani prenasledovania.
Povedal: „Jeden moslim menom Adeema bol učiteľom na jednej zo stredných škôl v tejto oblasti. A ja som sa s ním rozprával o Evanjeliu ... rozhodol sa, že sa chce stať kresťanom, ale obával sa prenasledovania ... V roku 2019 otvorene priznal svoju vieru a bol pokrstený a tiež cirkevne zosobášený. “
Dnes je Bwambale školeným evanjelizátorom konvertitov z islamu. Žije podľa hesla, že „to nie sme my, kto núti ľudí, aby prišli ku Kristovi ... Úspech vo svedectve spočíva v iniciatíve zdieľania učenia o Kristovi s ľuďmi a zanechaní výsledkov na Boha.“
 
Zaplatená vysoká cena
Mojžiš vyrastal s voľným prístupom k Biblii a Koránu. Jeho otec, moslim, sa oženil s matkou, neuvedomujúc si, že pred sobášom prešla na kresťanstvo.
Preto, keď bol Mojžiš malý chlapec, dozvedel sa o oboch náboženstvách. Zistil, že Ježiš bol pre neho skutočnou cestou k  Bohu, ale jeho obrátenie vyvolalo intenzívne prenasledovanie jeho rodiny.
„Rozhodol som sa opustiť islam a  prejsť ku kresťanstvu. Keď som potichu prešiel na  kresťanskú vieru, zistil to môj otec. Moja rodina ma veľmi prenasledovala. Kvôli toľkému prenasledovaniu som sa vrátil k islamu. Bol som moslimom, ale vo svojom srdci som bol presvedčený, že Ježiš Kristus je jediná cesta k Bohu. Vo veku 20 rokov som sa rozhodol úplne opustiť islam. “
Mojžišov otec  ho vydedil a vyhnal ho z domu, takže odišiel s prázdnymi rukami.
Vďaka okolnostiam vedenými Bohom sa Mojžiš stretol s reverendom Muravom, ktorý ho vychoval za evanjelizátora pre moslimov. Stal sa laickým vodcom farnosti, a pomáhal uľahčovať novým konvertitom z islamu prispôsobiť sa ich novému životnému štýlu.
Mojžiš dokázal priviesť aj svojho brata, imáma, ku Kristovi.
Jeho brat so sebou doviedol 42 konvertitov z jeho mešity. Hovorí: „Raz sme boli moslimami prenasledovaní ... Priniesli kopije. Chceli zlikvidovať našu modlitbovú akciu. Povedali sme to polícii. Polícia prišla a bola na našej strane. Po útoku sme zažili obnovu. Pokračovali sme v našej snahe získavať druhých  pre Krista. “
Prestup na kresťanstvo sa však často musí zaplatiť cenou, ktorú noví konvertiti z islamu neočakávajú.
Keď Mojžiš vedie moslimov ku Kristovi, často sa ho pýtajú: „Obrátili sme sa ku kresťanstvu, ale teraz sme od rodiny odmietnutí. Čo by sme mali teraz urobiť? “
Prostredníctvom programu evanjelizácie ich Mojžiš odkazuje na iného predstaveného v kostole, ktorý ich učí, ako žiť svoju novú vieru uprostred trápenia.
Mojžiš dnes naďalej získava stovky moslimov pre Ježiša.
Preklad z International Christian Concern
Foto: International Christian Concern