Blogy

« Späť

Ako pracujú bezpečné domy Open Doors pre severokórejských utečencov?

Ako pracujú bezpečné domy Open Doors pre severokórejských utečencov?

Ako sa terénni pracovníci Open Doors stretávajú so severokórejskými utečencami, ktorí prichádzajú do ich tajných bezpečných domovov v Číne? Ako šíria Evanjelium vzhľadom na nebezpečenstvo? Zistíte to v tomto zaujímavom nahliadnutí do zákulisia jedného z bezpečných domov, ktorého súčasťou je list, čo vám napísal tajný veriaci zo Severnej Kórey.

Ulica je ponorená v hlbokej tme a pouličné osvetlenie, ak vôbec nejaké je, zdá sa, že nefunguje. Dobre skryté je miesto, ktoré vyzerá ako typický čínsky dom alebo byt, ale toto nie je obyčajný dom. Je to jeden z niekoľkých bezpečných domov, ktoré prevádzkujú terénni pracovníci Open Doors v čínskej pohraničnej oblasti – miesto, kde sa starajú o severokórejských utečencov a učia ich o Ježišovi.

Špióni prekvapení láskavosťou

„Utečenci blúdia po uliciach a hľadajú miesta na prespanie,“ hovorí Yun Hee*, ktorý prevádzkuje bezpečný dom. „Oslovím ich, ponúknem im voľné miesto na pobyt a poslúžim im, kým sa nevrátia alebo neposunú ďalej. Chcú vedieť, prečo to robím bez nároku na odplatu. Až potom s nimi hovorím o Bohu a Biblii. Mnohí sa vracajú ako veriaci!“ Je to ťažká práca, ale Yun Hee cíti podporu od Boha. „Táto práca ma niekedy vyčerpáva. Potom si pokľaknem a pomodlím sa a Boh mi vždy dá novú silu.“ 

Práca je plná rizika, ktoré môže často priniesť neočakávané príležitosti. „Videl som, ako sa aj špióni zmenili, pretože som bol k nim láskavý,“ pokračuje Yun Hee. "Niektorí hostia sa neskôr priznali, že ich poslali, aby o mne napísali správu pre ich tajnú službu, ale povedali, že sú mi takí vďační, že sľúbili, že budú písať len dobré veci a nič o 'ilegálnych' aktivitách." 

Kód, ktorý odomyká Evanjelium

Hrozba infiltrácie je neustála, čo znamená, že Yun Hee a ostatní terénni pracovníci musia byť pri šírení Evanjelia vždy mimoriadne opatrní. Tí, ktorí sú skutočne veriaci alebo úprimne hľadajú pravdu, sú spojení s pracovníkmi, ktorí s nimi vedú biblické štúdium. 

„Máme kódové slovo,“ vysvetľuje Beom-Seok*, ďalší tajný terénny pracovník. „Ak mi toto slovo povie môj miestny kontakt, viem, že sa s ním musím stretnúť na konkrétnom parkovisku. V zadnej časti auta vysvetľujem Evanjelium utečencom zo Severnej Kórey. Ak sa chcú dozvedieť viac, nabudúce pôjdeme hlbšie. Ak sme si istí, že danej osobe môžeme dôverovať, študujeme spolu niekoľko dní Bibliu do hĺbky na bezpečnom mieste. Takto ich pripravíme na to, keď sa vrátia späť. Mnohí Severokórejčania prinášajú späť Evanjelium a evanjelizujú svoje vlastné rodiny. 

List inšpirovaný „vašou milou podporou“

Tí, ktorí ostanú v bezpečnom dome, tam zvyčajne nemôžu byť dlho kvôli nebezpečenstvu pobytu v Číne, ale vracajú sa domov nasiaknutí láskou, zásobení zásobami a posilnení vo viere – nič z toho by sa nemohlo stať bez vašich modlitieb a darov. Naša severokórejská rodina je nesmierne vďačná, to sa odráža v tomto liste, ktorý po sebe zanechal jeden veriaci, ktorý požiadal o jeho rozšírenie …

Drahí bratia a sestry, ktorých som nikdy nevidel ani nepoznal,  

Ďakujem všetkým! Som Bohu vďačný. Naozaj som cítil Jeho a vašu lásku. 

Aj keď sa nepoznáme, máme pocit, že sa poznáme v Ježišovi Kristovi už dávno. Pretože si nás Boh vyvolil, stali sme sa bratmi a sestrami v Ježišovi Kristovi.  

Ďakujem Bohu, že ma povolal konať Jeho vôľu a stretnúť sa s [meno z bezpečnostných dôvodov vynechané], aby sme mohli spolupracovať v našej službe. Ďakujem Bohu za všetko, čo mi urobil.  

Vaša milá podpora mi pomohla odstrániť moje problémy a som tak vďačný, že môžem pokračovať v práci, ktorú chce On cezo mňa vykonať.  

Mám za čo poďakovať, ale nedokážem vyjadriť všetku svoju vďačnosť slovami a perom.  

Chcel by som sa vám však všetkým odvďačiť tým, že urobím všetko pre to, aby som mohol vykonávať Božiu službu.  

Nakoniec by som rád vyjadril svoju vďačnosť a požehnanie z 3. Jána 1:2: „Drahý priateľ, modlím sa, aby sa ti vo všetkom darilo, aby si sa tešil dobrému zdraviu - tak ako sa darí tvojej duši.“ 

Ešte raz všetkým ďakujem.  

Tvoj brat v Kristovi, Hoon*.  

*Názvy zmenené z bezpečnostných dôvodov

Foto a preklad z Open Doors