Blogy

« Späť

Keď Taliban umučil jeho brata, chcel sa pomstiť, ale Boh mu ukázal iný spôsob odpovede

Keď Taliban umučil jeho brata, chcel sa pomstiť, ale Boh mu ukázal iný spôsob odpovede

Jeho 25-ročný brat bol mučený a zabitý Talibanom v Afganistane. Naplnený nenávisťou chcel pomstiť brata, ale Ježišova Kázeň na vrchu ho úplne zmenila

"Keď Taliban zistil, že môj brat je kresťan, zavesili ho hore nohami, zlomili mu ruky a prsty a pálili mu tvár cigaretami," Alborz * avizoval v SAT-7 PARS. "Vystavili to Božie dieťa najstrašnejšiemu mučeniu a zabili ho."

Alborz bol naplnený hnevom, vôbec nepremýšľal o myšlienke odpustiť vrahom svojho brata, aj keď bol sám formálnym kresťanom. Podľa SAT-7 „Bol neustále nešťastný a plný hnevu, so silnou túžbou po pomste,".

"Nenávisť sa stala mojím stálym spoločníkom," povedal Alborz. „Trápenie a horkosť, ktoré ma naplnili, si vybrali svoju daň a čoskoro som sa ocitol bez priateľov. Dokonca ani doma som nehovoril láskavo k ľuďom okolo seba. “

Jedného dňa jeho otec, tiež kresťan, povedal Alborzovi: „Musíš odpustiť tým, ktorí zabili môjho syna.“ Alborz bol prekvapený, pretože otcovia v Afganistane naopak často požadovali, aby súrodenci pomstili zavraždené dieťa. Avšak Alborzov otec bol kresťanom viac ako 30 rokov. Alborz bol vychovaný v Iráne, kde bolo zakázané byť kresťanom alebo vlastniť Bibliu. „Nevyrastal som so správnym biblickým učením,“ vysvetľuje. „Až keď sme sa vrátili do Afganistanu, môj brat (vtedy 24 ročný) našiel Bibliu, ktorú sme začali čítať. Považoval som sa za kresťana, ale moja viera vtedy bola slabá.

"Takže, keď mi môj otec povedal, že musím odpustiť vrahom môjho brata, inak to zničí môj život, nemohol som to prijať." Tri  roky Alborz v sebe zápasil s myšlienkou odpustenia a viac sa rozprával so svojím otcom. Tiež čítal Nový zákon, ktorý ho veľmi ovplyvnil.

"Ježišove slová o hneve, pomste a odpustení mali na mňa obrovský vplyv," povedal pre SAT-7. „Čítanie kázne na vrchu mnou skutočne otriaslo. Tiekli mi slzy, moje srdce zmäklo a nakoniec som odpustil Talibanu. V tom okamihu sa stratilo bremeno, ktoré som niesol.

„Za posledných osem rokov som sa stal skutočným veriacim a teraz dokážem odpustiť. Vo svojom srdci mám veľkú radosť, ktorú tam Boh vložil.

"Modlím sa, aby sa Pán dotkol sŕdc Afgancov." Tiež sa modlím za úžasných iránskych veriacich a za to, aby tí, ktorí sú slabí vo svojej viere ako som kedysi bol ja, boli posilnení skrz ich presvedčenie. “

*meno zmenené z bezpečnostných dôvodov

Preklad z God reports

Foto: Zeffirelli – Ježiš z Nazareta