Blogy

« Späť

Laos: Kvôli kresťanským aktivitám prenasledovaný

11.11.2015

 (Open Doors) Thomas /meno kvôli bezpečnosti zmenené/ nasleduje Ježiša viac ako 20 rokov celým svojim srdcom. Mnohí ľudia skrz neho našli cestu k Bohu. Jeho mama pochádza z Vietnamu, otec z Laosu, slúžil ako vojak vo Vietname. Zatiaľ čo Thomas hlasa bez prestania Evanjelium stojí v zozname smrti vlády Laosu. „Prajem si nejaké miesto, kde by som mohol žiť v pokoji a šíriť Božie slovo“ hovorí otec štyroch detí. „Celý môj život znášam utrpenie. Túžim po slobode“.

Tomáš vyrástol vo Vietname. Jeho otec žil určitý čas v Laose, pokiaľ nebol kvôli svojim kresťanským aktivitám uväznený. Po prepustení sa vrátil do dediny, v ktorej žil Thomas so svojou mamou a súrodencami. Krátko na to začal aj Thomas ohlasovať Evanjelium. Mnohých získal pre vieru v Ježiša. Avšak aj tu bol jeho otec - ako aj mnohí iní vietnamskí kresťania- tvrdo prenasledovaný a ušiel do Laosu. „Bol som ešte veľmi mladý, tak ma zatiaľ nechali úrady na pokoji“ hovorí Thomas. On však pokračoval v šírení Evanjelia, preto musela celá rodina ujsť tiež do Laosu.  Úrady poslali do väzenia všetkých kresťanov v tej dedine. Thomas ušiel znovu do inej malej dedinky. Tam čoskoro prijali vieru v Ježiša mnohé rodiny.

Vietnamská polícia vec nenechala a nútila políciu v Laose zasiahnuť. Otec Thomasa bol znovu uväznený. Počas svojho 15 mesačného pobytu bol mučený. Thomas bol len krátko vo väzení, ale mal políciu stále v pätách. Dvoch jeho príbuzných niekto brutálne zavraždil.

Minulý rok ho  chceli úrady  hlavného mesta Vientiane  prinútiť podpísať predpripravený papier. Mal tam uznať, že pripravoval zbrane na boj proti vláde a svojim ohlasovaním Evanjelia volať k revolúcii. Keď to odmietol, podpísal to za neho úradník. Rozhodol sa preto krajinu hneď opustiť. Nasledujúci deň pomohol muž z Open Doors Thomasovi opustiť krajinu. Hovorí „Chcel by som žiť v pokoji. Moja rodina  už nemôže viac trpieť. Nikto sa o ňu nestará. Plakal som dva dni a nemohol spať. Zostali mi dve možnosti: život v neistote alebo späť do Laosu a zomrieť.“

Kresťania v Laose cítia tvrdú ruku komunistickej vlády. Potrebujú našu modlitbu. V indexe prenasledovaných kresťanov sú na 28 mieste na svete.