Celý profil
Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné. Žalmy 9:2

Peter patrí aj do:

Priatelia

Ján Pankovčin
Miroslav Priecel
Silvia Žigová
paulinyrobert@gmail.com Paulíny
Dominika Kotradyová
mája 27
9:04
9:03
1:44
1:23
1:16
1:04
0:58
0:57
0:53
0:52
Odoberať aktivity Peter Homza. (Otvorí sa v novom okne)