Celý profil
Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné. Žalmy 9:2

Peter patrí aj do:

Priatelia

Miroslav Priecel
Silvia Žigová
Dominika Kotradyová
septembra 23
Peter Homzaaktualizovaný blog, Kde sa POTRATila úcta k životu ?.
1:08
Peter Homzaaktualizovaný blog, Kde sa POTRATila úcta k životu ?.
0:55
Peter Homzaaktualizovaný blog, Kde sa POTRATila úcta k životu ?.
0:54
Peter Homzaaktualizovaný blog, Kde sa POTRATila úcta k životu ?.
0:53
Peter Homzaaktualizovaný blog, Kde sa POTRATila úcta k životu ?.
0:51
Peter Homza napísal nový príspevok, blog Kde sa POTRATila úcta k životu ?.
0:51
augusta 22
Peter Homzaaktualizovaný blog, Nechajme sa osloviť Božím hlasom ako deti.
14:55
Peter Homzaaktualizovaný blog, Nechajme sa osloviť Božím hlasom ako deti.
14:51
Peter Homzaaktualizovaný blog, Nechajme sa osloviť Božím hlasom ako deti.
14:27
Peter Homza napísal nový príspevok, blog Ostaňme vierou deťmi.
14:26
Odoberať aktivity Peter Homza. (Otvorí sa v novom okne)