Celý profil
Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné. Žalmy 9:2

Peter patrí aj do:

Priatelia

Miroslav Priecel
Silvia Žigová
Dominika Kotradyová
júna 28
Peter Homzaaktualizovaný blog, Každý si vyberáme svoju cestu....
23:57
Peter Homzaaktualizovaný blog, Každý si vyberáme svoju cestu....
23:49
Peter Homzaaktualizovaný blog, Každý si vyberáme svoju cestu....
23:48
Peter Homzaaktualizovaný blog, Každý si vyberáme svoju cestu....
23:47
Peter Homzaaktualizovaný blog, Človek si sám určuje cestu....
23:45
Peter Homza napísal nový príspevok, blog Človek si sám určuje cestu. Cestu spravodlivosti alebo do raja....
23:43
júna 25
0:17
0:17
0:15
0:13
Odoberať aktivity Peter Homza. (Otvorí sa v novom okne)