« Späť

Dnešné pohladenie Matkou Božou alebo keď nás Mamka volá...

Dnešné pohladenie Matkou Božou alebo keď nás Mamka volá...

Dnes som sa rozhodol, že zájdem navštíviť svojho strýka, ktorý žije sám v jednej obci v srdci východu našej krásnej krajiny. Je to od nás okolo 30km. Bol som práve v aute. V jednom momente som si uvedomil, že vedľajšia cesta, ktorú som práve minul vedie na jedno krásne miesto. Je to pútnické Mariánske miesto - Rafajovce. Jedná z najmenších obcí vôbec. Zabudnutá časť sveta. Ale práve také si vyberá Boh, tak ako si vyberá tých najmenších aby sa im zjavil.

Mal som pomerne dosť naponáhlo, lebo bolo už dosť neskoro a chcel som stihnúť večernú svätú omšu a čakala ma ešte cesta naspäť. Po pár metroch však, ako by ani nie mojou vlastnou "silou" som zastavil, otočil sa a šiel tam. Bolo to ako volanie. "Poď". "Neboj sa" "Nič ti neutečie".

Prišiel som na dané miesto a zrazu som to cítil. Ten pokoj, ktorý nie je možné opísať žiadnymi slovami. Cítil som tam prítomnosť Matky Božej. Každý kto chodí na Mariánske miesta ten pocit pozná. Sú to chvíľe, kedy sa zastaví čas. Zastavia sa v danej chvíli vaše starosti, vaše myšlienky na to, čo bude. Čo bude o hodinu, čo bude zajtra, o rok. Vnímate zrazu len prítomnosť, a cítite len lásku a pokoj.
Mnoho krát máme namierené na miesta, ktoré sme si naplánovali... avšak občas to Pán Boh zariadi inak. Vezme nás na iné miesta. Spočiatku tomu nerozumieme. Neraz sa tomu bránime. Nechceme sa nechať ovládať a viesť. Sami sa predsa vieme najlepšie orientovať vo svojom živote. Avšak nie je tomu celkom tak. On nás totiž pozná lepšie ako my sami. A potom keď sme zrazu na mieste, kde nás priviedol, zrazu si dávame otázku, ako sme bez toho mohli tak dlho žiť...?! Ako to, že sme nevideli nikdy toľko krásy. A presne taký je náš Boh. On myslí 2 kroky dopredu. On vidí za hory. On hľadí do budúcnosti. A ako prejav svojej lásky nám posiela svoj drahokam. Samotnú Pannu Máriu, ktorá nás má priviesť k nemu. A my ani nevieme, že prečo a kam ideme, ale nasledujeme ju ako stratené deti. A takto naša drahá matka pracuje. Hľadá svoje roztratené deti a ukazuje ten správny smer, ktorý vedie k svojmu synovi.
 
Ďakujeme Ti drahá matka, že nám svietiš na cestu v tejto tmavej dobe.
 
Amen