« Späť

Mal Ján Pavol II. slabú vieru?

Mal Ján Pavol II. slabú vieru?

Jeden z posledných blogov na Mojej Komunite hovorí o dvoch skupinách (postojoch) v súvislosti s prosbou (modlitbami) o fyzické uzdravenie. Podľa autora Martina jeden postoj ľudí k možnosti ich uzdravenia je taký, že si nie sú istí Božou mocou, nie sú si istí, že Boh má moc ich uzdraviť a druhý je taký, že veľká skupina kresťanov nie je si istá, že Boh ich má natoľko rád, že by ich chcel uzdraviť. Toto majú byť podľa Martina dôvody neuzdravenia chorých.  

Keďže diskusie k tomuto blogu sa mohli zúčastniť (nerozumiem prečo) iba dvaja reagujúci píšem svoj názor práve k tejto téme a dávam tak priestor aj pre ďalšie reakcie.

Nemyslím si totiž, že Boh je automat na splnenie každej modlitby. Na spôsob: hodím do automatu modlitbu a vypadne z neho jej splnenie presne v takej podobe, ako si to ja sám predstavujem.

Aby nedošlo k omylu, ja naozaj verím a bol som toho aj svedkom, že Boh uzdravuje. Je taký úžasný, že tieto veci robil pred 2000 rokmi a robí ich aj dnes. Naozaj uzdravuje! Niekedy však Boh od chorých žiada, aby mu venovali svoje utrpenie. Marta Robinová francúzska mystička žila päťdesiat rokov a okrem Eucharistie neprijímala nijakú potravu. Nemohla ani jesť, tak bola paralyzovaná. Raz sa jej Pán spýtal, či je ochotná trpieť za kňazov a rehoľníčky, ktorí opustili Cirkev, a ona súhlasila. Videla, ako z kríža vyšiel svetelný lúč a hlas sa jej spýtal „Súhlasíš, že budeš ako ja?“ A ona súhlasila. Emiliano Tardif, ktorý sám bol v roku 1973 uzdravený z tuberkulózy po modlitbách charizmatickej skupiny, o tom píše: „Komunikoval som s ňou – bola to naozaj Božia žena. Niekedy som si vravel, že keby som bol vtedy Marte Robinovej povedal: „Budeme sa za teba modliť, aby si sa uzdravila“, bolo by to vyzeralo hlúpo. A keby som jej bol povedal: „Ak si sa neuzdravila, zrejme nemáš vieru“, bol by to býval ešte väčší omyl.“

„Boha nemožno prinútiť, aby vykonával našu vôľu, ani nemožno predbehnúť jeho zámery. Uzdravenie je iba znakom vykúpenia tela.“ (Jean Pliya)

Každý kto rád číta životopisy svätcov by mohol vymenovať celý zástup tých, ktorí zomreli v mladom veku na nejakú chorobu. Šťastní nebudeme vtedy keď budeme zdraví (v jednom vtipe sa hovorí, že aj tí na Titanicu boli zdraví a nepomohlo im to), ale vtedy keď budeme žiť život podľa Jeho plánu, podľa Jeho vôle.

A ešte uvediem jednu z viacerých mojich skúseností s Božím uzdravením: Raz som sa bol s jedným bratom Romanom modliť sa za kamaráta Robka, ktorý mal rakovinu. Brat Roman, s ktorým som sa išiel modliť mal sám problémy so svojim sluchom. Keď sme sa domodlili za Robka, pokračovali sme v modlitbe za Romankove uši. Po modlitbe som sa vrátil domov a moja mamina, ktorá má ťažkú chorobu sclerosis multiplex a bola už tri roky úplne hluchá (ako poleno smiley), ma po mojom príchode privítala s tým, že opäť počuje. To bolo prvý raz keď sa v jej chorobe niečo vrátilo k lepšiemu, inak jej choroba postupne progreduje. My sme sa modlili za uzdravenie uší brata Romana a Boh presne v tom čase uzdravil uši mojej maminy. Naozaj Boh nie je automat. Robí, kedy chce a ako chce a komu chce - podľa svojho uváženia.

Ján Pavol II., Marta Robinová a mnoho mnoho ďalších malo vieru a aj dôveru v nekonečnú lásku nebeského Ocka. Dokonca si myslím že väčšiu ako moja chorá mamina... Boh chce uzdraviť človeka celého, to je pravda, ale ešte viac ako o uzdravenie tela mu ide o uzdravenie duše.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
V žiadnom prípade!
To bolo učenie Starého zákona, že kto trpí znáša Boží trest za niečo.
Podľa Nového Zákona môžeme utrpením nasledovať Pána Ježiša.
Odporúčam prečítať si Prvý list sv. apoštola Petra.
Akurát, že ľudia trpiaci telesne sú trochu vo výhode....ich trápenie je vidno a nejeden súcitný človek pomôže, vidí v ňom trpiaceho Krista.
Ľudia trpiaci duševne, sú často neprávom opovrhovaní, pretože predsudky robia svoje a najčastejšie sa vyskytne poznámka, že to má dedičné alebo že si je sám na vine....a tu sme sa od Starého Zákona veľmi nevzdialili.Ba niekedy sú všetci hádzaní do jedného vreca- psychopati. Odborný pohľad na vec je trochu iný. Ak ide o hlboko veriaceho človeka, môže mať toto skryté utrpenie ešte väčšiu cenu a ľudia ním trpiaci veľmi výkonní v mnohých oblastiach.
Preto keď sa modlíme za chorých a trpiacich, prosme o zmiernenie ich utrpenia- a Pán urobí, čo uzná za vhodné. Práve Ján Pavol II. je pre mňa úžasným vzorom, že trpel do konca s vierou.
Odoslané 27.10.2012 16:02.
Tí mnohí svätí - ľudia svätého života, pochopili hodnotu utrpenia, ktorá je dnes odmietaná a zaznávaná. Stratila sa nám hodnota utrpenia a aj schopnosť premieňať ju na nebeské zlato spásy pre tých, ktorí sami nevedia nič robiť pre svoju spásu. Dnes sa málo modlíme a zle prosíme, chceme uzdravenie tela a zabúdame na duše. Svätí to robili naopak. Platili možno aj za nás drahé výkupné, ktoré sme nevedeli prinášať sami. Chvála Kristovi za jeho verných svätých, ktorých sú celé zástupy!
Odoslané 27.10.2012 16:56.
Je to vyvažujúci blog. Možno otočím pozornosť aj trochu iným smerom. Ježiš len prikázal učeníkom, aby v Jeho mene uzdravovali (Matúš 10). A v Skutkoch čítame, že to kresťania robili.

Myslím, že aj my sa dnes mnohokrát príliš zamestnávame dumaním nad teológiou a otázkami toho, či Boh chce alebo nechce uzdraviť a všade a všetkých a za akých okolností a predpokladov sa to stane. Ja si z tejto témy zatiaľ pre môj život beriem jedinú vec: Ježiš odo mňa chcel, aby som sa modlila za chorých a uzdravovala ich v Jeho mene. Budem to robiť. Čo sa potom v Jeho mene stane, je iba a len na Ňom. Ak to však prikázal, má zmysel to robiť, to je isté. Určite bude viac uzdravených, ak sa kresťania modliť budú, ako keď sa modliť nebudú. A to, či sa viac Božej slávy zjaví na uzdravení, alebo na utrpení - kto z nás vidí do vecí natoľko, aby to vopred odhadol?

Ak s budem modliť, eebudem hodnotiť to, prečo sa niekto uzdravil a iný nie, hľadať súvislosti a podobne. Nebudem ani Bohu hovoriť, čo by mal alebo nemal robiť, ako by mal alebo nemal odpovedať, či dokonca ako by mal fungovať emoticon. On je viac, než uzdravenie. Je viac, než riešenie problémov. Ale povedal mi: Choď a uzdravuj v mojom mene. A preto idem a budem to robiť. Ostatné je iba a len na Ňom. Akurát nechcem, aby pre moje otáľanie musel hľadať niekoho iného, kto sa bude modliť, kým ja budem z rôznych ohľadov "strácať čas". emoticon
Odoslané 27.10.2012 17:56.
Nedávno som čítala takú myšlienku (Ann Voscamp, Tisíc darov):
Keď ježiš uzdravil 10 malomocných, poslal ich ukázať sa kňazom. Ale len jeden sa vrátil, aby sa mu poďakoval. Ježiš vtedy povedal: "Či sa ich neuzdravilo desať? Kde sú ti deviati?" Potom sa obrátil k tomu, čo mu ďakoval a povedal: "Tvoja viera ťa uzdravila."
Prečo mu povedal "tvoja viera ťa uzdravila"? Či neuzdravil všetkých desiatich? Fyzicky, z malomocenstva ich uzdravil. Ale existuje názor, že ten, ktorý poďakoval dostal úplné uzdravenie. To slovo, ktoré je napísané v origináli sa dá preložiť tiež ako spása, záchrana. Deviati sa uzdravili z fyzickej choroby, ale ten desiaty dostal úplnú záchranu, zdravie tela i duše, spoločenstvo s Bohom.

Prečo by to teda nemohlo byť niekedy aj "naopak"? Boh nám dá úplné uzdravenie (v zmysle záchranu, spásu, spoločenstvo s ním, ak chcete dokonalosť), ale to sa nemusí nutne prejaviť podľa našich predstáv - ako to, čo lekári nazývajú fyzickým zdravím, alebo to, čomu hovoríme "spokojný život" bez problémov. (To nám nesľúbil. "Kto opustí... ten dostane... na tomto svete aj so súžením...")

Dnes som videla na jednej stránke také motto: "Nehľadaj Ježiša bez kríža, lebo nájdeš kríž bez Ježiša." Tiež výstižné. emoticon
Odoslané 27.10.2012 20:58.
napadá mi: "Hľadajte (len) nebeské kráľovstvo. A všetko ostatné sa vám pridá"

My teraz často hľadáme nebeské kráľovstvo, aby sme sme dostali to "ostatné". Ale pozor, z Boha si nemôžeme urobiť prostriedok nášho šťastia. On sám chce byť našim šťastím. Našim cieľom. A to ostatné sa nám pridá (ako "bonus", ale nie ako cieľ).
Odoslané 27.10.2012 21:02 ako reakcia na Mária Künzl.
Veru, to si dobre vystihla.
Odoslané 27.10.2012 21:06 ako reakcia na Janka Guričanová.
Odoslané 27.10.2012 21:38 ako reakcia na Eva Baranovičová.
Absolútny súhlas,je to tak,ľudia opovrhujú...ale viem,že Boh nieemoticon
Odoslané 28.10.2012 1:57 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
Súhlasím,mnohí svatci obetovali dobrovoľne svoje utrpenie,pripojili sa k trpiacemu Kristovi a Boh vie,kde to má "použiť".Nemožem sa predsa modliť Bože pomož mi a čakať,že sa mi želanie splní..takto to nefunguje,Boh ma može uzdraviť,ak On chce,nekladiem mu podmienky,prosím o dary,ak je to v Jeho voli.Boh vždy vypočuje,len my nie vždy pochopíme hneď,že pre naše dobro ináč,než prosíme.
Odoslané 28.10.2012 2:16.

Celý profil
Žime pre duše, buďme apoštolmi, zachraňujme najmä duše kňazov. Modlime sa, trpme za nich a v posledný deň nám bude Ježiš vďačný. - Sv. Terézia z Lisieux

Samuel patrí aj do:

Priatelia

Štefan Hrbček
Martin Lojek
S. Františka Čačková OSF
tomáš ján kuník
Brano Letko
Mária-Irma Danieliszová
Cyril Šebo
Mária Künzl
decembra 2
Eva Mikulová a Samuel Brečka sú teraz priateľmi.
13:32
Mária-Irma Danieliszová a Samuel Brečka sú teraz priateľmi.
13:32
Daniela Lajmonova a Samuel Brečka sú teraz priateľmi.
13:32
13:30
novembra 3
Martin Lojek komentoval príspevok od autora Samuel Brečka, blog Samuel, vďaka za úžasnú vec, ktorú ste zorganizova..., v Modlitby za kňazov.
9:23
Odoberať aktivity Samuel Brečka. (Otvorí sa v novom okne)