Blog

« Späť

Láska s troškou logiky

Láska s troškou logiky

Čo je to láska? Dá sa pri hľadaní odpovede na túto vážnu otázku použiť logika? Myslím, že áno.

Ak nás zaujíma kresťanská odpoveď na otázku, čo je to láska, musíme konštatovať, že Nový zákon síce píše veľa o láske, o jej charakteristikách (osobitne sv. Pavol v 1Kor 13), ale presne na túto otázku odpoveď nenájdeme. Iba v Prvom liste sv. Jána nachádzame akúsi stopu, ktorá by nás mohla priviesť k odpovedi:

"Čo je láska spoznali sme z toho, že on položil za nás svoj život." (1Jn 3,16) Reč je tu o Bohu. Teda uňho treba ďalej hľadať. Svätopisec tu zdôrazňuje, že láska sa prejavuje predovšetkým prakticky - skutkami lásky. A o pár veršov nachádzame i čosi ako definíciu:

"Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska." (1Jn 4,8)

Sv. Ján to však nakoniec obrátil... Je to však definícia Boha, nie definícia lásky...

Alebo predsa?

Logicky vzaté, sú dva druhy definícií. Jeden je určujúci, druhý vychádza z totožnosti.

V tom prvom prípade niečo definujeme na základe bližšieho určenia zo širšej množiny.

Napr. jablko je ovocie. Jablko patrí do množiny ovocia. Nie všetko ovocie sú jablká, ale všetky jablká sú ovocie. Na jeho presnejšiu definíciu by sme potrebovali ho dôkladnejšie určiť, ale môžeme pri tom vychádzať z tohto základného konštatovania.

Príkladom pre druhý typ môže byť napr. konštatovanie: človek je slobodný tvor. V tomto prípade to platí obojstranne: každý človek je (zo svojej podstaty) slobodný tvor a každý slobodný tvor je človek (niet iných tvorov, ktoré by boli slobodné, jedine ľudia).

Do ktorej kategórie zaradíme konštatovanie, že Boh je láska?

Ak do tej prvej, znamenalo by to, že láska je akási väčšia "množina", ktorá zahrňuje Boha (a ešte i čosi iné). To však z hľadiska kresťanskej viery je neprijateľné - niet nič väčšieho (v nijakom zmysle) ako je Boh.

Toto konštatovanie teda musíme vnímať v kategórii totožnosti: Ak Boh je láska, zároveň láska je Boh. A máme odpoveď... (Samozrejme, reč je tu o pravom Bohu a o pravej láske.)

Ak však my, slabí ľudia, nejakým spôsobom môžeme mať účasť na pravej láske, teda skutočne milovať, znamená to, že máme reálnu účasť na Bohu... Naša láska nie je len "čosi božské", je to sám Boh, ktorý miluje skrze nás, resp. my svojou láskou dávame, prejavujeme, stelesňujeme Boha...

To je sila..., nie?

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Skutočne, to je sila!
A mám materiál na meditáciu- nahradili ste mi rekolekcie, ktoré v mesiaci júli nemávame. Ďakujem.
Odoslané 19.7.2012 22:50.
Ďakujem, to sa veľmi teším...
Odoslané 20.7.2012 6:22 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
...wow....to je fakt sila, ale trocha som sa v tom stratila..:-)
Odoslané 20.7.2012 13:01.
Veľmi pekne ďakujem za úprimnosť. Tak skúsim ešte raz, stručnejšie a snáď aj jasnejšie: Čo je to láska? Zo slov Svätého Písma sa dá logicky vydedukovať, že láska je Boh. (Nielen že Boh je láska.) A keďže sme povolaní milovať sa navzájom v celej spleti rôznych lásky-plných vzťahov, je to ozaj čosi veľké...
Odoslané 20.7.2012 13:05 ako reakcia na žaneta Krížková.
..nekritizujem..to moje wow obsahuje veľa ,, obdivu a úcty,,.. takto úžasne narábať so slovami....jednoducho mi o vyrazilo dych - doslovne. Najviac sa mi páčia tie definície: jablko je ovocie a človek je slobodný tvor..
Odoslané 20.7.2012 13:26 ako reakcia na Stanislav Košč.
Spomínam si pritom na : " Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás. " ( Jn 15,12 ) To je úžasné !!!
Odoslané 17.12.2012 22:09.
"Naša láska nie je len "čosi božské", je to sám Boh, ktorý miluje skrze nás, resp. my svojou láskou dávame, prejavujeme, stelesňujeme Boha..."
Veru, je to sila! emoticon
Odoslané 18.12.2012 23:36.