Blog

« Späť

Zamyslenie na 21.12.

Zamyslenie na 21.12.

Adventné zamyslenie v predvianočnom týždni.

21. december

Dnešné čítania: Pies 2,8-14 alebo Sof 3,14-17; Ž 33; Lk 1,39-45.

V dnešnej antifóne sa hovorí o „Svetle“. Je to akoby prelúdium k tomu, čo budeme počuť na Vianoce (Jn 1,1-18). Kristus prichádza ako svetlo (Jn 1,9), teda ožiari všetko, podobne ako keď v tmavej miestnosti odrazu zasvietime poriadne silnú lampu.
Vlastne nie tak, veď to by všetkých oslepilo! V skutočnosti azda práve preto Boh prichádza veľmi jemne (malé dieťa) a skromne (uložené v jasliach), podobne ako keď sa celkom pomaly rozsvecujú sviečky, alebo reostatom riadené svietidlo...
Avšak keď sa rozhorí, stane sa svetlom sveta (Jn 8,12) a kto bude kráčať za ním, bude mať svetlo života (tamtiež), ba čo viac, on sám sa stane svetlom (Mt 5,14)! Kristus nás „zapaľuje“, čo sa symbolicky znázorňuje odpálením krstnej sviece každého z nás od veľkonočného paškálu. A takto zapálení sa stávame svetlom pre všetkých, aby videli naše dobré skutky a oslavovali nášho Otca, ktorý je na nebesiach (porov. Mt 5,16).
Stali sme sa svetlom. A svetlo sa nedáva pod mericu, ale na svietnik (porov. Mt 5,15). Máme sa teda správať ako synovia (dcéry) svetla (1Sol 5,4-6; Rim 13,12-13; Ef 5,8-13; Kol 1, 12-13): svietiť, nie prskať oheň, vyžarovať, nie oslepovať, ohrievať, nie páliť. Aj z tohto ohľadu hovorí Svätý Otec Benedikt XVI. o tom, že pravda sa musí prezentovať v láske, inak môže skompromitovať samu seba fundamentalizmom alebo fanatizmom.

Ako sa prejavuje naše kresťanstvo, náš kresťanský charakter vo vzťahu k blížnym okolo nás?
Pane, Ty buď naším svetlom a skrze nás osvieť tých, „čo sedia vo tme a v tôni smrti“.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Oslovilo ma: "Máme sa teda správať ako synovia (dcéry) svetla (1Sol 5,4-6; Rim 13,12-13; Ef 5,8-13; Kol 1, 12-13): svietiť, nie prskať oheň, vyžarovať, nie oslepovať, ohrievať, nie páliť. - vďaka, Stanislavemoticon
Odoslané 20.12.2012 23:37.
Za všetky doterajšie zamyslenia vďaka. Duchovné povzbudenie mi padlo vhod. Požehnané sviatky. emoticon
Odoslané 21.12.2012 10:49.
Odoslané 21.12.2012 11:32 ako reakcia na Oľga Cárachová.
Nuž, Stanislav, skutočne: Ježiš prišiel takmer "inkognito", keď si skoro všetci okolo neho mysleli, že má otca Jozefa - prirodzeného. To preto, aby nepálil predčasne, neoslepoval predčasne, lebo mohla byť ohrozená jeho misia vo veku 30 rokov. Svietil, vyžaroval, ohrieval. ALE POTOM, keď prišiel jeho čas, NEMOHOL ROBIŤ KOMPROMISY S PRAVDOU, klamstvo jasne pomenovával, farizejov karhal, satanov vyháňal. To prskal oheň, oslepoval svojou čistotou a pálil, pálil a pálil - vo svedomí tých, ktorým "rušil ich kšefty", ktorí mali zaškatuľkovaného pánbožka do svojej priehradky a prikazovali mu, čo môže a čo nemôže robiť.
Bohužiaľ, Pravda musí oslepovať ľudí, čo sú zvyknutí na klamstvo a podvod, Stanislav.
Odoslané 22.12.2012 20:24.
Myslím, že toto je trochu hra so slovíčkami. Tie protipóly som použil, aby som aplikoval slová Svätého Otca, ktorý nás vyzýva ohlasovať pravdu s láskou (veritas in caritate) - inak jej hrozí fundamentalizmus či fanatizmus.
Na tom sa zhodneme, nie?
Odoslané 22.12.2012 20:35 ako reakcia na Stefan Patrik Kovac.
Áno, na tom sa zhodneme. Pravda bez lásky je tvrdosť. A my môžeme byť LEN prísny. Aj prísnosť má svoje hranice. Nesmie ich prekročiť a skončiť v tvrdosti srdca.
Odoslané 22.12.2012 20:48 ako reakcia na Stanislav Košč.