Blogy

« Späť

Jozef Krišanda - Šťastie v maštali

Do tohto vianočného času chcem nechať zaznieť slová tohto Božieho muža - kňaza Jozefa Krišandu, ktoré boli pred niekoľkými rokmi publikované ako úvodník časopisu Slovo zo srdca.

Šťastie v maštali

V tomto čase očakávame sviatky, počas ktorých budeme mať chvíľu pocit, že sme k sebe lepší. Pre mnohých z vás budú Vianoce chvíľou odpočinku a oslavou narodenia Krista v kruhu svojej rodiny. Pre mnohých však budú tieto  Vianoce poznačené bolesťou. Niektorým bude pri štedrovečernom stole chýbať milovaná osoba, niektorí budú v týchto chvíľach prežívať bolestne stratu zamestnania a pocity neschopnosti pri zabezpečení rodiny. Niektoré rodiny budú prežívať v tieto dni aj trochu pekla vďaka nezatvoreným krčmám. Tragédie a problémy sa nevyhýbajú na Slovensku ani kresťanským rodinám. Avšak takéto bolestné situácie nás často privádzajú k podstate Vianoc.

Vianoce, to nie je preliezanie hypermarketov a následné preceňovanie schopností a možností nášho tráviaceho traktu so stonaním nad nedostatkom financiií v domácnostiach. Atmosféra v betlehemskej maštali nás učí, že aj chudobní ľudia a statoční intelektuáli môžu byť šťastní, ak myslia na iných. V našom prípade to bolo maličké  bezbranné dieťa –Ježiš, ktoré sa stalo predmetom záujmu aj chudobných pastierov a vznešených kráľov. Napriek chudobe tam títo altruisti zažili kúsok neba, čo nám tak veľmi chýba v tejto dobe. Ak si však ľudia dávajú vzájomne pocítiť svoju finančnú moc a aroganciu, správajú sa podľa citátu z Písma: „Sila nech je mierou našej spravodlivosti, lebo slabé preukazuje sa neužitočným” (Múdr.2,11), vtedy zažijú už kus pekla na zemi, podobne ako Herodes vo svojom paláci. Tam panovali vlčie zákony a keď sa rozrušil Herodes, priamoúmerne sa rozrušovali aj ľudia (Lk 2,3). Také niečo by iste nikto z nás nechcel prežívať. V dnešnej dobe by o Herodesa určite javili záujem psychiatrické kliniky. Buďme preto lepší, pozornejší k sebe navzájom a zameraní na Ježiša. Rozhodne budeme prežívať viac radosti ako keby sme chceli dávať iným pociťovať svoju  moc a neúctu voči ľuďom, najmä slabým.

 

                                                            Jozef Krišanda

 

FOTO: Štefan Hrbček,  Betlehem v Krížovej Vsi

Vitajte v BLOGU

Milí návštevníci môjho blogu.

 

VITAJTE

 

a cíťte sa pri čítaní blogov dobre.

 

Odporúčam Vám hlavne tieto kategórie:

Maľované žalmy

Úvodníky

Články Jozefa Krišandu